Przejdź do treści
1 Jam Panem
2 Czyż jest inny
3 Święty
4 Pan Bóg tak
5 Będziesz czcił
6 Stworzyłem ciebie
7 Błogosławieni są
8 Obyś synu
9 Będziesz mówił
10 Co nie twoje
11 O będziesz miłował
Wróć do spisu treści