Przejdź do treści

12 Śpiewajmy Panu (2011-2012 r.)

Kto z miłości przyszedł do nas i podzielił los człowieka.
Kto nakarmi głodne rzesze stoi dziś na ciebie czeka.
Ref: Jezu, Jezu Chlebie żywy, tylko Ty nakarmić możesz.
Jezu Źródło Wody żywej, tylko Ty nasycić zdołasz.
2. Dzień przed męką w Wieczerniku Pan z miłości dał nam Siebie.
On Wszechmocny, On tak dobry skrył się i pozostał w chlebie. Ref:
3. Sław języku tajemnicę niepojętą dla człowieka.
Oto Bóg i Pan zastępów w Eucharystii na nas czeka. Ref:
_______________________________________
Tczew. Odwiedzając z ministrantami Tczew, wybraliśmy się do nowej, wielkiej świątyni p.w. NMP Matki Kościoła. Podobała się nam ciekawe tabernakulum z Barankiem w tym ogromnym kościele. Była chwila modlitwy. Prosiliśmy (śpiewająć):  "Jezu, , Jezu Chlebie żywy, tylko Ty nakarmić możesz. Jezu Źródło Wody żywej, tylko Ty nasycić zdołasz" - J 6, 51-58. (2011.03.12)


Tczew

W głębi mej duszy tęsknię za Bogiem, marzę o Panu we dnie i w nocy.
Przed Nim zaiste czuję więc trwogę. W Bogu jedynie szukam pomocy.
R. Okaż mi Panie swoją łaskawość, abym żył z Tobą w wielkiej przyjaźni.
Rozbudź w mym sercu zapał, gorliwość, bym trwał przed Tobą w szczerej bojaźni. (Ps 63)
2. Kiedy się czuje biedny, samotny, w świecie rozdartym przez zło i nienawiść,
dokąd się udam, ja człowiek grzeszny, komu zawierzę moją bezradność.
3. Kiedy ulegam własnej słabości, grzechem obrażam Ojca mojego,
jestem spragniony Bożej miłości, szukam Wybawcy Miłosiernego.
4. Cały Twój jestem - weź mnie, o Panie. Wszystko zawierzam Twej Opatrzności.
Liczę na dobroć i zmiłowanie. Jesteś zaprawdę Bogiem Miłości.
____________________________________
Tyniec. Na wieść, że nasz parafianin Ks. Andrzej Haase podejmuję decyzję wstąpienia do zakonu Benedyktynów Dzwoneczki Kaszubskie nagrały na audio i video specjalną piosenkę o tynieckim klasztorze. (2011.04.29  )


Tyniec

Nie łatwo jest mamę naprawdę zrozumieć, przeniknąć jej dobroć, jej słowom uwierzyć.
Tym bardziej więc Boga nie sposób zrozumieć. Dlatego najlepiej, więc Jemu zawierzyć.
R: Zaufać jak dziecko, tak Ojcu dobremu. Bezinteresownie uwielbiać, miłować.
Być wiernym, posłusznym, więc Bogu żywemu. Z synowskim oddaniem do końca zawierzyć.
2. Jak trudno przeniknąć tatusia pragnienia i pojąć najskrytsze zamiary, pomysły.
Tym bardziej więc Boga nie sposób zrozumieć. Dlatego najlepiej, więc Jemu zawierzyć.
3. Nie łatwo zrozumieć jest Stwórcę wszechświata, harmonię i piękno nas otaczające.
Gdy widzę jak ziemia jest cudna, bogata. Zawierzyć chce Bogu serduszko gorące.
4. O jakże ogarnąć Boże Miłosierdzie, zrozumieć łaskawość niebiańskiej miłości.
Gdy Jezus zamieszkał był w grzesznym narodzie, uczynił nas wszystkich synami światłości.
5. O Boże Miłości nie zdołam Cię pojąć, pochwycić zmysłami, ogarnąć umysłem.
Wiem jedno na pewno, że mogę zaufać, jak dziecko niewinne ogarnąć swym sercem.
_______________________________
Rumia. Msza święta jubileuszowa w rodzinie oazowej, która stała się dla mnie okazją refleksji na temat zaufaniu dziecka wobec rodziców i nawzajem rodziców wobec dziecka, a co najważniejsze była treścią modlitwy o zaufanie bezgraniczne dobremu Boga - Łk 9, 46-50. (2011.05.29)


Rumia

Przepiękne pejzaże barwami się mienią, i tęczą kolorów tak sławią przyrodę.
A chmury wieczorem się w słońcu czerwienią, wieszcząc pomyślną pogodę.
R: Wielbimy Cię Boże za dzieło zbawienia, za cuda wspaniałe, Bożej opatrzności.
Składamy radosny dziś hymn dziękczynienia, cześć Panu wielkiemu i Bogu miłości.
2. Czarowne pejzaże łąk, lasów, gaików, błyszczące w przeróżnych odcieniach zieleni,
radują umysły i serca rolników. Wszystko barwami się mieni.
3. Przemiłe pejzaże traw, roślin i kwiatów, utkanych w ogromne, czarowne dywany,
to miejsce pszczół, muszek, motyli i ptaków, przez nie jest Bóg uwielbiany.
4. Urocze pejzaże z widokiem gór, lasów, harmonią, spokojem turystów czarują,
należną cześć dają i Panu wszech czasów, ludzi barwami ujmują.
5. Przecudne pejzaże o rannej gdzieś porze, z słońcem wschodzącym gdzieś ponad polami,
śpiewają radośnie pieśń Tobie, o Boże, niesie się pieśń nad łąkami.
6. Złociste pejzaże polskiej jesieni, radują  umysły i serca wokoło.
złotymi barwami krajobraz się mieni, robi się wszędzie wesoło.
7. Urocze i miłe wieczorne pejzaże, spowite mgłą lekką tuż ponad łąkami,
zwiastują już ciszę, budzą nocne straże, niebo rozbłyska gwiazdami.
___________________________
Sikorzyno na Kaszubach w letniej porze - Mt 10, 28-34.  (2011.07.02)


Kaszuby

WSPOMNIENIE po lecie, zostało w nas, bym mogła zrozumieć, co Bóg mi dał.
I teraz już wiem, jaki jest życia sens i pozwól, abym mogła dać z siebie to, co chcesz.
2. Bogactwo, pieniądze - to każdy by chciał, lecz w zamian co dajesz, no pomyśl sam.
Ten nie dostrzega radości dnia, nie zna zapachu źdźbła, bo przecież inne wartości ma, pomóż mu, Boże.
3. Przyjaciel, kolega, tak trudno ich mieć, gdy serce smutne i żal i mnie.
Bo kiedy wszystko zawali się trzeba odnaleźć sens. I spojrzeć w przyszłość, chwycić za serce zrozumieć się.
__________________________________
Smołdzino - Słowiński Park Narodowy. Wspomnienie z wakacji ministrantów: Daniela, Grzegorza, Jakuba i p. kościelnego - Adama. (2011.08.02)


Smołdzino

Wniebowzięta Matko Pana, w blasku słońca jaśniejąca.
O swe dzieci zatroskana, od zagłady ratująca.
R: O Maryjo Wniebowzięta, z Synem swoim zjednoczona.
nieskalana, wierna, święta, nad anioły wywyższona.
2. Ucz nas słuchać Boże słowo, żyć na co dzień mocą Jego.
Podejmować wciąż na nowo, świętą wolę Wszechmocnego.
3. Kres pielgrzymki osiągnęłaś, dzielnie znosząc trudy, znoje.
Bogu Trójcy Jedynemu ofiarując życie swoje.
4. Wyproś nam u Syna swego grzechów naszych odpuszczenie.
I wybłagaj dla każdego Boga Ojca zmiłowanie.
5. O przygarnij nas do siebie, wprowadź w niebios błogie bramy.
Niech będziemy z Tobą w niebie, niech Jezusa uwielbiamy.
_________________________________
Pelplin.  Wniebowzięta Matko Pana, królująca w pelplińskiej katedrze, w której przed 40-laty zostałem kapłanem, „wyproś nam u Syna swego grzechów naszych odpuszczenie i przygarnij nas do siebie, wprowadź w niebios błogie bramy”. (2011.08.15)


.   


Pelplin

Miasta dziś bardzo są zatłoczone. Mnóstwo sklepików, reklam, bilbordów.
Twarze zaś ludzi smutne, zalęknione. Hałas, spaliny, mnóstwo pojazdów.
ref: Ocal nas, ochroń, Ojcze kochany, przed wielką klęską samozagłady.
Porusz, napomnij lud swój wybrany, by strzegł, szanował Boże zasady.
2. Wszyscy gdzieś biegną, wszyscy się spieszą. Drogą do nikąd tak wielu kroczy.
Jedni rowerem, inni na pieszo. Życie w pośpiechu ciągle się toczy.
3. Wszędzie szkło, beton, asfalt i bloki, coraz mniej krzewów, kwiatów, zieleni.
Kto zaśmiecone lasy i parki dziś uratuje, los ich odmieni?
4. Ruch, tłok nadmierny, auta, spaliny, wciąż degradują, niszczą człowieka.
W tym wszystkim człowiek nie jest bez winy, niszcząc przyrodę, jej się wyrzeka.
5. Choć człowiek żyje w tłumie, wśród ludzi, czuje się często tak nieszczęśliwy,
stworzył  świat, który mami i łudzi, świat dla przyrody nielitościwy.
________________________________
Gdynia. Zamyślenie „nad miastem”  i  pokorna prośba: „Ocal nas, ochroń, Ojcze kochany, przed wielką klęską samozagłady. Porusz, napomnij lud swój wybrany, by strzegł, szanował Boże zasady”.  (2011.09.05)


Gdynia

Morze swym pięknem cieszy, zachwyca, oczy otwiera, serce raduje.
Grzbiety fal białych z hukiem podrzuca, pieni się całe, radośnie faluje.
R: Morze zdumiewa i fascynuje, budząc w człowieku chwile refleksji.
Wszechmoc i dobroć Boga zwiastuje, uczy pokory i kontemplacji.
2. Wiatrem owiane, bryka, szaleje, szumi wokoło i spienia fale
W sztormie i burzy gwiżdże i wyje, budzi strach, trwogę i ryczy stale.
3. W słońcu się mieni tęczą kolorów, każdy promyczek wchłania zazdrośnie.
Światło przenika w głębię otmętów, błyszczy na falach jakże radośnie.
4. W porze wieczornej bywa łagodne, koi wzburzone serce człowieka.
W wodzie się mieni słońce czerwone, i światła strumień płynie jak rzeka.
5. Nocą, złowieszcze, mroczne, dostojne, pełne tajemnic, ciemne, złowrogie.
Słychać fal bicie, proste, rytmiczne, respekt budzące, bojaźń i trwogę.
__________________________________
Orłowo nad morzem. Letni spacer z rodzinami oazowymi po orłowskiej plaży. (2011.09.25)


Gdynia Orłowo

Anielski chlebie, pokarmie z nieba.      
R: Bądź uwielbiony, bądź pochwalony - Jezu Chryste
2. Baranku Boży, dobry Pasterzu. R:
3. O Hostio żywa, o winny Krzewie. R:        
4. O Zbawco drogi, o skarbie z nieba R:
5. Święta Krynico, łaski świątnico R:
______________________________________________
Jasień k.Bytowa. Wiejski zabytkowym kościółek (szachulcowy z 1699r, pw. Bożego Ciała) w Jasieniu, w którym lud uczestniczył we Mszy św.  Był czas po Komunii św.  - czas na święte milczenie.  Wtedy przyszła na myśl prosta melodia: „Bądź uwielbiony, bądź pochwalony - Jezu Chryste” (2012.05.04)


Jasień

Trudy i znoje uczę się znosić, patrząc na Ciebie, o Jezu Chryste.
Trudy codzienne z Tobą chcę dźwigać, bo z Tobą kroczyć łatwiej zaiste.
R: Trzymać się mocno chcę Ciebie, Chryste. Twe słowo słuchać bardzo uważnie.
serce zachować dobre i czyste, wciąż naśladując Ciebie odważnie.
2. Aby nie ulec zwykłej pokusie, nędznym podszeptom kłamcy-szatana.
Aby się ostać i w każdym czasie, muszę być blisko Zbawcy i Pana.
3. Łatwo jest zboczyć z obranej drogi, i w każdej chwili zejść na manowce.
Łatwo zagłuszyć Pańskie przestrogi, krocząc bezmyślnie jak błędne owce.
4. By zaznać dobra, łaski, miłości; cieszyć się pełnią życia Bożego,
i być szczęśliwym wśród codzienności; mimo ubóstwa materialnego.
5. Aby dostąpić pełnej radości i dojść do celu ostatecznego,
być uczestnikiem wiecznej światłości  oraz dziedzicem życia wiecznego.
______________________________
Luzino. Majówka rozśpiewany gdyńskich dzieci do Luzina. Odczytanie w kościoła św. Wawrzyńca w Luzinie Ewangelii według św. Mateusza: 14, 24-28 i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. (2012.05.02)


Luzino

Żyć w przyjaźni z Bogiem Ojcem, kochać bezinteresownie.
Służyć Jemu jak najpiękniej i uwielbić Go cudownie.
Ref.1: Alleluja – chwalmy Ojca. alleluja – imię Jego.
Alleluja – klaszczmy w dłonie. alleluja – na cześć Jego.
2. Żyć w przyjaźni z Synem Bożym, kochać bezinteresownie.
Służyć Jemu jak najpiękniej i uwielbić Go cudownie.
Ref.2: Alleluja – chwalmy Ojca. alleluja – imię Jego.
Alleluja – klaszczmy w dłonie. alleluja – na cześć Jego.
3. Żyć w przyjaźni z Duchem Świętym, kochać bezinteresownie.
Służyć Jemu jak najpiękniej i uwielbić Go cudownie.
Ref.3: Alleluja – chwalmy Ojca. alleluja – imię Jego.
Alleluja – klaszczmy w dłonie. alleluja – na cześć Jego.
4. Żyć w przyjaźni z Matką Bożą, kochać bezinteresownie.
Służyć Jej więc jak najpiękniej i uwielbiać Ją cudownie.
Ref.1: Alleluja – chwalmy Ojca. alleluja – imię Jego.
Alleluja – klaszczmy w dłonie. alleluja – na cześć Jego.
___________________________________
Starogard Gd. Nawiedzenie przez młodzież kościoła p.w. św. Wojciecha w okresie wielkanocnym - Łk 24, 1-12. (2012.05.31)


Starogard

Naśladować chcę Jezusa, który jedno miał pragnienie:
stać się sługą dla każdego, aby światu nieść zbawienie.
2. Naśladować chcę Maryję, tak pokorną Służebnicę:
kochać Kościół Chrystusowy, Bożą więc Oblubienicę.
R: Głosić światu ewangelię, budzić ufność, ocalenie.
Opowiadać Bożą prawdę, miłości, pokój i zbawienie.  
3. Naśladować pragnę uczniów, których miłość przebogata:
zanieść świętą Ewangelię, po najdalsze krańce świata.
4. Naśladować pragnę Świętych, którzy żyli świątobliwie.
Kroczyć prosto wśród dróg krętych, postępować sprawiedliwie.
5. Naśladować misjonarzy, którzy idą na kraj świata:
być odbiciem Pańskiej twarzy, uśmiech, serce mieć dla brata..
_______________________________________
Dobre Miasto k. Olsztyna. Majówka na Warmii przywiodła rozśpiewane dzieci z Gdyni do zabytkowej  kolegiaty. Piękne wizerunki Jezusa, Maryi i Świętych w warmińskiej, uświadomiły dzieciom ważną prawdę, że Jezusa, Maryję i Świętych nie tylko można podziwiać, ale  trzeba przede wszystkim naśladować w swoim życiu - Łk 9. 23-27.  (2012.06.25)


Dobre Miasto

Szczęśliwa się czuję na łonie przyrody,  spragniona powietrza, słoneczka i wody,
za wszystko dziękuję, wznoszę uwielbienie. Podziwiam niezmiernie Twe Boże, stworzenie.
Ref: Bo w pięknie przyrody Ciebie widzę Boże.
dostrzegam Twą wielkość, podziwiam w pokorze.
wciąż szukam Twych śladów, szukam z wytrwałością.
uwielbiam Cię Stwórco i śpiewam z radością.
2. Przyjemnie więc chodzę na boso po rosie. Dostrzegam ślad Stwórcy w złocistym też kłosie.
I chłonę od rana słoneczne promienie, Na łonie przyrody znajduję wytchnienie.
3. Leśnymi drogami beztrosko wędruję. Przepiękne pejzaże w swej duszy maluję.
Upajam się ciszą uroczych polanek. i z polnych traw, kwiatów uwiję więc wianek.
4. Po słocie i burzy po łące wędruję. I tęczy na niebie ciągle wypatruję.
Podglądam jaskółki, wróble i dzięcioły.  Podziwiam niezmiernie pracowite pszczoły. R 1x
_______________________________________________
Trójmiejski Park Krajobrazowy. Wędrówka z „Dziećmi Maryi” po lesie i zwiedzanie „rezerwatu Cisowa” (2012.06.30)


Trójmiejski Park Krajobrazowy

RADUŃSKIE jezioro o świcie jaśnieje, gdy słonko wschodzące odbija się w toni.
Poranny zaś wietrzyk harcuje i wieje, na wantach i żaglach rytmicznie wciąż dzwoni.
R: Raduńskie jezioro w Szwajcarii kaszubskiej, wtopione cudownie w przepiękny krajobraz.
potężne, czarowne, o tafli niebieskiej, objawia przedziwnie wciąż Boży majestat.
2. Wokoło pagórki i lasy szumiące, brzegi łagodne w słońcu błyszczące.
Harmonia i piękno, tak zdumiewające, obwieszcza hołd Bogu naszemu w podzięce.
3. Od starej Stężycy po chmieleńskie włości rozciąga się Górne i Dolne Jezioro.
Wciąż cieszy mieszkańców, turystów i gości, a Stwórcę uwielbia już samym istnieniem.
4. Tu ptaków tysiące - raj nieogarniony, ich szczebiot się niesie po tafli jeziora.
Wciąż troszczy się o nie nasz Ojciec kochany. Od nocy do świtu, i aż do wieczora.
5. Nad wielkim jeziorem rybacy mieszkają, z dziada pradziada odważni Kaszubi.
Swe strony rodzinne od wieków kochają, a każdy z mieszkańców jezioro to lubi.
________________
Raduńskie jezioro. Rejs jachtem po Jeziorze Raduńskim. Były emocje i to wielkie. (2011.07.02)


Przewóz

Cudem jest wszechświat, dziełem wspaniałym. Znakiem wszechmocy Boga wśród ludzi.
R: Cud jest językiem Boga żywego, objawiającym Stwórcę i Pana
Znakiem miłości Ojca naszego. Żywym świadectwem łaski od Pana.
2. Cudem jest Słowo, Słowo Odwieczne, które w Chrystusie Ciałem się stało. R:
3. Cudem niezwykłym są sakramenty, znakiem Chrystusa, mocą Kościoła.
4. Jezus tak wiele cudów uczynił, z szczerej miłości wobec bliźniego.
5. Po dzień dzisiejszy dzieją się cuda, trzeba mieć tylko ufność i wiarę.
________________
Chmielno. Pamiętny i udany biwak z ministrantami w centrum „Szwajcarii kaszubskiej”. (2012.07.10)


Chmielno

Śpiewajmy Panu z radością. Jemu oddajmy dziś cześć.
1. O Bogu, co wszystko stworzył, słońce i księżyc na niebie,
łąki i pola zielone, wszystko to stworzył dla ciebie.
2. O Bogu, który dał Syna, Syna Jezusa dał ludziom.
Z miłości umarł na krzyżu i dziś króluje u Ojca.
3. On dał nam Ducha Świętego w niedzielę Pięćdziesiątnicy
i kazał głosić Jezusa, po krańce świata, na wieki.
4. O Bogu w Trójcy Jedynym. O Ojcu, co wszystko stworzył.
O Synu, który nas zbawił. O Duchu Ożywicielu.
_______________________________
Górka Klasztorna k. Piły. Tygodniowa oaza muzyczna rozśpiewanych dzieci Bożych w maryjnym sanktuarium i nasz przebój, który cała oaza śpiewała: „Śpiewajmy Panu z radością. Jemu oddajmy dziś cześć”. (2012.07.19)


Górka Klasztorna

Widzę Ciebie Dobry Boże w leśnej ciszy i nad morzem.   
Widzę w kwiatku, liściu, trawie, w mroku nocy i na jawie,
R: Jesteś, jesteś, jesteś z nami, Ojcze nasz umiłowany,
Wszechobecny Pan nad pany, o swe dzieci zatroskany.
2. Słyszę Ciebie od poranka, w śpiewie wróbla i skowronka.
Słyszę w ciszy i krużganka, w głosie dziecka i baranka.
3. Czuję Twą obecność Panie, w leśnej ciszy na polanie
słysząc ptaków świergotanie, kiedy budzi się świtanie.
4. Wciąż doświadczam Ciebie Boże, w Twej świątyni i na dworze,
wypatruję w każdej porze i przed Tobą się dziś korzę.
5. Przede wszystkim w Ciebie wierzę, chcę wypełniać Twe przymierze.
By Cię kochać prosto, szczerze, siebie składam więc w ofierze.  
_________________________________
Hel. Jednodniowy rejs na Hel, potem leśny spacer ze śpiewem nad brzegiem morza: „Widzę Ciebie Dobry Boże w leśnej ciszy i nad morzem. Widzę w kwiatku, liściu, trawie, w mroku nocy i na jawie” - Mt 6,25-34. (2012.08.01)


Hel

Gdy w życiu jest nam ciężko, gdy trawią nas kłopoty i gdy zawodzi wszystko, Pan uczy nas prostoty.
Ref: Proście, a otrzymacie, tak Jezus nas poucza. Szukajcie, a znajdziecie. Bóg łaski nam użycza.
2. Gdy męczą nas wrogowie i brak nam wsparcia, siły, to trwajmy na modlitwie, by słowa się sprawdziły. Ref
3. Kto traci już nadzieję, że Bóg go nie wysłucha, niech precz odrzuci troski, i tylko Bogu ufa. Ref.
4. Pan Jezus przypomina, że nasze zna potrzeby, że przyjdzie ta godzina i spełni nasze prośby. Ref.
5. Potrzebna nam modlitwa, wytrwała, ufna, szczera, dosięga bram Królestwa i niebo nam otwiera. Ref.
______________
Tczew. W czasie adoracji przed Najśw. Sakramentu w tczewskiej farze, zrozumiałem kolejny już raz, że modlitwa musi wytrwała, ufna, szczera... Dlatego, poucza nas Jezus: „Proście, a otrzymacie” - Mt 7, 7-12. (2012.08.09)


Tczew

Jaśniejsza od słońca i świtu poranka.

O Gwiazdo zaranna, Przeczysta Jutrzenka
R: Bądź z nami, łaskawa, Gidelska Panienko.
Oręduj za nami, o nasza patronko.
2. Barwniejsza od tęczy, o Gwiazdo świecąca.
Tysiącem kolorów niezmiennie błyszcząca.
3. Piękniejsza od wiosny i letniej pogody.
Cud niedościgniony wśród dziwów przyrody.
4. Pokorna niezwykle Przeczysta Dziewico.
Niebieska Panienko i Bogarodzico.
5. Weselsza od maja i kwiatów kwitnących.
Radosna Madonno wśród ptaków kwilących.
6. Czyściejsza od wody płynącej w strumyku.
Budząca nadzieję w każdym grzeszniku.
7. Pachnąca cudowniej niż tysiąc kadzideł.
Wiodąca swe dzieci do wiecznych wód, źródeł.
8. O Najmiłościwsza Matuchno Kochana,
o swoich pielgrzymów zawsze zatroskana.
________________________________
Gidle k.Częstochowy. Piosenka o Matce Bożęj Gidelskiej, która się zrodziła na parafialnej pielgrzymce do Częstochowy i Gidel.  (2012.08.18)


Gidle

R: Ty  mi  Boże wystarczysz, Ty tylko Ty. Ty mi Boże wystarczysz kocham, kocham Cię.
1. Radosnym być, uśmiechać się, tak chciałby każdy z nas.
Czy jednak wiesz, że tylko Bóg: radością naszą jest. Radością naszą jest...
2. Kochanym być i kochać też, tak chciałby każdy z nas.
Czy jednak wiesz, że tylko Bóg: miłością naszą jest. Miłością naszą jest...
3. Bogatym być i wszystko mieć, tak chciałby każdy z nas.
Czy jednak wiesz, że tylko Bóg: skarbem naszym jest. Skarbem naszym jest...
4. I mądrym być i wiedzę mieć, tak chciałby każdy z nas.
Czy jednak wiesz, że tylko Bóg: mądrością naszą jest. Mądrością naszą jest.
5. A sławę mieć i gwiazdą być, tak chciałby każdy z nas.
Czy jednak wiesz, że tylko Bóg: prawdziwym szczęściem jest. Prawdziwym szczęściem jest.
___________________________________
Rumia Zagórze. Piękna groty M.B. Fatimskiej i rozmowa ewangeliczna (Łk 12,13-21) z gronem młodzieży na temat: czy w moim życia - Bóg mi wystarcza? (2012.08.24)


Rumia

Gdy szatan się wdziera do serca mojego, niweczy niewinność, dar dziecka Bożego.
R: Zachowaj mnie Panie, w swej łaskawości. ogarnij mnie Boże swym duchem miłości.
2. Gdy jestem samotny i bliski zwątpienia, nie czerpię nadziei z Bożego natchnienia.
3. Przed grzechem, co burzy stan łaski w człowieku, gdy zły duch się kręci u mojego boku.
4. Gdy egoistycznie wciąż myślę o sobie, z miłości bliźniego  - nic sobie nie robię.
5. Od grzesznych upadków raniących Jezusa, gdy oto zwycięża w nas zwykła pokusa.
6. Przed pychą depczącą dar dziecka Bożego, i odzierającą z godności bliźniego. Ref.2x
_____________
Goręczyno k. Kartuz. Obraz przedstawiający walkę Michała Archanioła z szatanem w kościele w Goręczynie stał okazją do rozmowy z dziećmi na temat naszej walki z szatanem i jego pokusami - J 8.44-47. (2012.08.28)    


Goręczyno

Ty jesteś wieczny i Nieskończony, my przechodniami, jak lud wybrany.
R: Wybacz nam grzechy, Wszechmocny Panie.  
okaż łaskawość i zmiłowanie.
2. Ty jesteś Wielki i Wszechmogący, my - tacy słabi, upadający.
3. Ty jesteś Święty i doskonały, my - grzesznikami, twardzi jak skały.
4. Ty jesteś Prawdą, która wyzwala, my - żądni kłamstwa, które zniewala.
5. Ty jesteś Światłem, źródłem jasności, my – wciąż kroczący pośród ciemności.
6. Ty jesteś Piękny, urzekający, my – wskutek grzechu, brzydcy, cierpiący.
7. Ty jesteś Dobry i Miłosierny,  my - egoiści, często niewierni.    
_______________________________________
Toruń. Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego z wielkim wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego: „Ty jesteś Wielki i Wszechmogący, my - tacy słabi, upadający, Ty jesteś Dobry i Miłosierny,  my - egoiści, często niewierni” - Mt 9, 35-38. (2012.09.11)


Toruń

Spotykam Cię Jezus, mój umiłowany, od rana samego po nockę ciemną.
I czuję, że jestem przez Ciebie wybrany, chcę szerzyć Twą chwałę i miłość niezmierną.  
Ref: Doznaję codziennie Twej Jezu, miłości, bezinteresownej, wrażliwej i czułej.
Doświadczam niezmiennie wciąż Twej obecności, dyskretnej zaiste, serdecznej i miłej.
2. Spotykam Cię Jezus w tajnikach mej duszy, w tajemnym, wewnętrznym wciąż głosie sumienia,
Ty możesz dyskretnie me serce poruszyć, udzielić mej duszy pełnego schronienia.
3. Spotykam Cię Jezus wśród cudów przyrody na łące zielonej usłanej kwiatami.
A każdy kwiatuszek ma tyle urody, ich zapach unosi się ponad polami.
4. Spotykam Cię Jezus mój umiłowany, w głębi modlitwy i słowa Bożego.
Twą prawdą przejęty i ubogacony podążam cierpliwie do życia wiecznego.
5. Spotykam Cię Jezus w uśmiechu kolegi, w mozolnym wysiłku taty mojego.
Twój pokój przepełnia me serce po brzegi, bo żyję radością dziecka Bożego.
_____________________________
Przodkowo k.Kartuz. Podczas wyprawy na Kaszuby była chwila adoracji gdyńskiej młodzieży przed Najświętszym Sakramentem w przodkowskiej świątyni połączona z rozważaniem słowa Bożego (J 15, 1-11). Potem wywiązała się wśród młodzieży modlitwa spontaniczna i śpiew uwielbienia. (2012.09.28)


Przodkowo

Z przydrożnej kapliczki wyszedł Jezus mały, a zdziwione ptaszki i kwiaty pytały:  
= A skąd to, Jezusku, masz te śliczne butki? – O, dał mi je Janek, chłopaczek malutki.
2. Bo kiedy on myślał, że daje biednemu - zrobił podarunek właśnie Mnie Samemu.
= A ta sukieneczka? – pyta mak ciekawy – Czyś się w nią ustroił w niebie do zabawy?
3. - Tę szatkę dostałem od dziewczynki Heli, co się każdą rzeczą z biedniejszymi dzieli.
= Teraz idę w drogę, między ludzi, w gości, do was też przybędę, jeno Mię zaproście.
_______________________________________________
Puszcza Darżlubska. Pielgrzymka młodzieży studenckiej na groby pomordowanych w lasach piaśnickich.
Słowa: Stefania Ottowa, muzyka: ks.Piotr T. (2012.10.02)


Puszcza Darżlubska
Wróć do spisu treści