Przejdź do treści

14 Wesołe nutki (2016 - audio

Gdy Pan Bóg pod Górą Synaj ogłosił wieść o przymierzu,
dobrą nowinę objawił o nowym, wiecznym przymierzu.
R: Bóg zawarł ze mną przymierze, gdy byłem jeszcze grzesznikiem,
= dlatego Jemu wierzę i jestem Jego dłużnikiem (bis).
2. To Bóg jest dobrym pasterzem, bo chroni nas od złego.
To Pan jest dobrym rolnikiem, dłoń hojną ma dla każdego.
3. Po to Syn przyszedł na ziemię i tak ukochał nas szczerze,
że umarł za nas na Krzyżu i nowe zawarł przymierze.
_________________________________________
Góra Synaj. Piosenka katechetyczna o Przymierzu z Bogiem - Wj 19,1-20,21; Pwt 5,1-21. (2016.02.20)


Gdy Pan Bóg pod G.Synaj.

Kocham mój Kościół prosto i szczerze, Jest to dom Boży, wielki i święty.
W Nim nieustannie wzrastam we wierze, wielbiąc Cię Boże, o Niepojęty.
R: Kościół Chrystusa - oblubienica, to matka wierna wszystkich ochrzczonych.
Kościół Chrystusa - Boża winnica, wielka wspólnota rzesz rozmodlonych.
2. Kocham mój Kościół od chrztu świętego, w Nim się spotykam z Panem Jezusem.
W Nim otrzymuję Ducha Bożego, w wielkiej przyjaźni żyję z Chrystusem.
3. Kocham też Kościół mój parafialny, gdzie cisza błoga, spokój panuje,
gdzie słychać modły i śpiew błagalny, szeptom zdrowasiek echo wtóruje.
4. Kocham Maryję, Matkę Kościoła, bo ukazuje nam Zbawiciela.
Gdy wypełniła nakaz anioła, stała się Matką Odkupiciela.
5. Kocham mój Kościół i jego sługi, Ojca Świętego, księży biskupów,
naszych kapłanów i inne sługi. Za wszystkich dzięki, Boże Zastępów.
_____________________________
Watykan - Gdańsk. Audycja telewizji watykańskiej. Anioł Pański w Ojcem Św. z Franciszkiem w wielkanocne południe był dobrą okazją  refleksji na temat Kościoła - umiłowanej oblubienicy Chrystusa.  (2016.03.27)


Kocham mój K_xT.

Łazarz leżący już trzy dni w grobie, wierny przyjaciel Pana Jezusa,
Bożej miłości doznał na sobie, gdy powstał z martwych mocą Chrystusa.
R: Pan jest łaskawy i miłosierny, dla swoich dzieci dobry i wierny.
2. Jawnogrzesznica Pana spotkała, łzami obmyła stopy Jezusa.
On jej wybaczył, bo zaufała, bo ukochała Zbawcę Chrystusa.
3. Celnik Mateusz był zaproszony na wielką ucztę poprzez Jezusa.
Poczuł się wtedy tak wyróżniony, doznał miłości, łaski Chrystusa.
4. Gdy trędowaty błagał o pomoc, a Bartymeusz o zdrowe oczy.
Pan im okazał miłość i wszechmoc, zdrowiem obdarzył, łaską uleczy.
5. Córkę Jaira wskrzesił cudownie. Z Naim młodzieńca życiem obdarzył.
Kto tylko prosił wspierał przedziwnie, swym miłosierdziem wszystkich więc darzył.
______________
Pelplin. Oglądanie przez „Dzwoneczki kaszubskie” w bazylice pelplińskiej obrazów o tematyce ewangelicznej, które w rezultacie doprowadziło dzieci do wniosku: Pan jest łaskawy i miłosierny, dla swoich dzieci dobry i wierny.  (2016.03.30)


Łazarz (Pelplin)

Zachariasz i Elżbieta, sędziwi małżonkowie służyli Panu Bogu i byli wierni sobie.
Nie mieli jednak dzieci, boleli nad tym wiele, ufali jednak Jahwe, jak wierni przyjaciele:
ref: Nasz Bóg jest zawsze wierny, obietnic dotrzymuje, łaskawy, miłosierny, prośby wysłuchuje.
2. Zachariasz świątobliwy kapłańską pełniąc służbę zobaczył wtem anioła, usłyszał jego mowę:
Nie lękaj się kapłanie, porodzi żona syna, oboje bądźcie wdzięczni, to wasza jest godzina.
3. Elżbieta porodziła wymodlonego syna. Zachariasz zdecydował, że imię Jan otrzyma.
oto wszyscy krewni, znajomi i rodzina stawiali wciąż pytanie: Kim będzie ta dziecina?
_____________________
Jerozolima. Piosenka katechetyczna o rodzicach Jana Chrzciciela:  Zachariaszu i Elżbiecie - Łk 1, 5-80.  (2016.04.05)


Zachariasz i Elżbieta.

Pragnę śpiewać, śpiewać Bogu, który kocha mnie.   
Ref.: Alleluja, alleluja, śpiewać Bogu chcę.
2. Pragnę wielbić, wielbić Boga, który kocha mnie.    
3. Pragnę klaskać, klaskać Boga, który kocha mnie.
4. Pragnę służyć, służyć Bogu, który kocha mnie.       
5. Pragnę prosić, prosić Boga, który kocha mnie.
6. Pragnę ufać, ufać Bogu, który kocha mnie.
_____________________________
Nakla – modlitwa uwielbienia rodzin oazowych w wiejskim kościółku niedaleko Kościerzyny. Alleluja, alleluja, śpiewać Bogu chcę. (2016.05.10)


Pragnę śpiew (Nakla.

Abrahamie…
1. Rzekł Bóg do niego: wyjdź z miasta Ur,
a Ja będę z tobą, to pewne jak mur.
Będę ci Bogiem, wybrańcu mój.
2. Usłuchał Jego słów obiecujących
i stał się odtąd ojcem wierzących,
ludu swojego, izraelskiego.
3. I dał mu z Sary syna Izaaka,
zaś z niego Jakuba, Dawida i Jezusa –
Chrystusem zwanego, Zbawcę naszego.
4. Kto ufa i wierzy jak ojciec Abraham,
kto wolę Bożą wypełnia jak On,
ten otrzymuje zbawienia dar.
___________________________________
Biblijne Ur. Piosenka katechetyczna o Abrahamie – ojcu wierzących - Wj 12, 1-8. (2018.05.25)


Abraham (Palestyna.

Złe moce, skłonności, jak bestie wśród nocy, wciąż gnieżdżą się w naszej śmiertelnej naturze.
R: Pokonać je zdołam przy Bożej pomocy. To łaska wszechmocna zwyciężyć je może.  
2. Ambicje, obżarstwo, lenistwo,  złe moce, jak dzikie zwierzęta czyhają w człowieku. R:
3. I grzeszne nawyki jak wilki wśród nocy, żerują wciąż w naszej, tak biednej naturze. R:
4. Tak wiele skłonności i tyle złych mocy, tkwi ciągle w nas samych i któż nam pomoże? R:   
__________________________________
Goręczyno. Piękny, zabytkowy kościół w Goręczynie koło Kartuz i obraz św. Michała Archanioła pokonującego szatana, które oglądały dzieci, stał się tematem rozmowy, a potem piosenki o złych mocach, i podszeptach szatana. (2016.06.30)


Złe moce (Goręczyno.

Przed grzechem, niszczącym w nas miłość Jezusa, depczącym niewinność też dziecka Bożego.
R: Uratuj nas, Panie, zbaw uczniów Chrystusa. Od wpływów szatana uwolnij każdego.
2. Od grzesznych upadków raniących Jezusa, niszczących w nas godność dziecięctwa Bożego. R:
3. Przed grzechem, gdy ludzi nawiedza pokusa, niweczy pragnienie Królestwo Bożego. R:
4. Gdy w wiernych Duch Pańskiej bojaźni zanika i nie ma szacunku dla prawa Bożego. R:
5. Gdy szatan podstępnie sumienie zagłusza, stajemy się głusi na miłość bliźniego. R:
_____________________________________
Strzepcz. W lipcowej wędrówce ministrantów po Kaszubach była chwila nawiedzenia kościoła p.w. św. Marii Magdaleny i modlitewna prośba, aby nas uchronił od pokus i wpływów szatana. (2016.07.11)


Przed grzechem.

Dziękuję Boże, za piękny świat.
1. Za błękit nieba, złociste słońce i zwiewne chmury, za srebrzysty księżyc i gwiazdy na niebie świecące
2. Za majestatyczne góry i doliny pełne zieleni, za rozległe pola, pachnące kwieciem łąki, ciche lasy oraz morza i rzeki ...
3. Za niestrudzone mrówki i pracowite pszczoły, za kolorowe motyle, zwinne chrząszcze i przeróżne owady
4. Za cudny śpiew ptaków i wieczorny rechot żab, za ćwierkanie szarych wróbli i hukanie mądrej sowy ...
5. Za oswojone figlarne kotki, miłe pieski i konie, za afrykańskie lwy, tygrysy, żyrafy i słonie ...
6. Za ciepłe mleko, świeży chleb i masło, za smaczne owoce, dojrzałe jarzyny, słodycze i napoje  ...
7. Za naszych kochanych rodziców, dziadków i rodzeństwo, za koleżanki i kolegów, przyjaciół i spotkanych ludzi ...
_______________________________________________
Drzewicz. Wędrówka z młodzieżą po Parku Narodowym „Bory Tucholskie” . Była to wspaniała przygoda i była też spontaniczna modlitwa na leśnej polanie: „Dziękuję Boże, za piękny świat”. (2016.07.21)


Dziękuję Boże.

Gdyby nie stwórca, Bóg Wszechmogący, wszechświat i ludzi tak kochający,
R: Czym byłby świat bez Jego mądrości, czym człowiek grzeszny
bez Bożej miłości, gdyby nie Bóg, nasz Ojciec kochany!
2. Gdyby nie Jezus, Słowo Wcielone, w mieście Betlejem, w żłobie złożone,
3. Gdyby nie słowo Dobrej Nowiny, umacniające wszystkie rodziny,
4. Gdyby nie Męka Chrystusa Pana, Jego chwalebne Zmartwychpowstanie,
5. Gdyby nie Matka z Synem cierpiąca, w Męce konania uczestnicząca,
6. Gdyby nie miłość Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi,
Zak: Chwała Ci Ojcze, Synu i Duchu, w Trójcy Jedyny Boże kochany,
o swoje dzieci tak zatroskany.
_________________________
Jasień - Park Krajobrazowy „w Dolinie Słupi”. Sierpniowa wędrówka rodzin oazowych w okolicach Bytowa, „szlakiem pięciu jezior”.  (2016.08.25)  


Gdyby nie Stwórca_xT.
Gdy Ty jesteś ze mną, wszystko jest radością. A gdy Ciebie nie ma, tęsknię za miłością.
R: Bóg mój, moje wszystko, Ojciec miłosierny, w swoje łaskawości, jakże jest niezmierny.
2. Sercu memu dajesz szczęście ponad miarę, ciszę, spokój, radość oraz żywą wiarę.
3. Miłość Twa przewyższa wszelką dobroć świata, uczy mnie codziennie, jak mam kochać brata.
4. Oczyść moje serce z grzechów, niewierności. Błagam Ciebie, Panie: wyzwól mnie z słabości.
5. Niech zwycięża we mnie, człowiek więc duchowy. Zawsze wierny, ufny uczeń Chrystusowy.
________________

             

Toruń. Przy okazji wizyty w radio Maryja gdyńskie dzieci nawiedziły kościół p.w. św. Józef. Adorując Najświętszy Sakramenty śpiewały: „Gdy Ty jesteś ze mną, wszystko jest radością…” (2017.02.01)  


Gdy Ty jesteś ze mną
Jesteś obecny w słońca jasności, jak Cię rozpoznać wśród codzienności.
R: Ojcze Przedwieczny bardzo miłujący, daj się odnaleźć wszystkim proszącym.
2. Jesteś obecny w dziecka uśmiechu - jak Cię zobaczyć w smutnym człowieku.
3. Jesteś obecny w ciszy kaplicy - jak Cię usłyszeć w gwarze ulicy.
4. Jesteś obecny w żabce, w ślimaku - jak Cię zobaczyć w biednym pijaku.
5. Jesteś o Panie, Bogiem Miłości - jak Cię nie zgubić wśród ludzkiej złości.
6. Jesteś obecny w życiu robaka - jak Cię odnaleźć w twarzy biedaka.
7. Jesteś obecny beztroskim uśmiechu - jak Cię rozpoznać w gonitwie, w pośpiechu.
8. Jesteś obecny także o zmroku - jak dojrzeć Ciebie w każdym dniu roku.
____________

Smodzino - Słowiński Park Narodowy. Wyprawa  parafian do „Parku Narodowego” w poszukiwaniu śladów Boga i Jego różnorakiej obecności.  (2017.07.05)  


Jesteś obecny
O cudowna Lipska Pani, pełna łaski i miłości,
wstaw u Syna się za nami, by uleczył z grzechów, złości.
1.Urzeka mnie zawsze Cudowna Madonna, troskliwa ogromnie - o Lipska Panienka.
jak róża kwitnąca, dorodna i wonna,  jak lilia przeczysta, łagodna i piękna.
2. Urzeka mnie Boże, wciąż Ziemia Lubawska, zielenią pagórków, łąk, lasów i krzewów.
Kraina bogata w rozległe pastwiska, gdzie słychać w oddali przemiły śpiew ptaków.  
3. Zdumiewa mnie godność tutejszych mieszkańców, dla których wartością i siłą najwyższą,
jest Pan Bóg, Ojczyzna, honor Polaków, a Panna Najświętsza  - Matuchną Najdroższą.
4. Radują me serce zwyczaje rodzinne, szacunek dla chleba i miłość Ojczyzny,
zagrody zadbane i domy gościnne, a  wobec bliźniego i uśmiech przyjazny.
R: O Cudowna Lipska Pani, pełna łaski i miłości.  
Wstaw u Syna się za nami, by uleczył z grzechów, złości.
Matko Boża litościwa, o rolników zatroskana.
Dla swych wiernych dobrotliwa, przez swe dzieci ukochana.
____________________________________
Lubawa-Gietrzwałd. „O cudownej Lipskiej Pani” przypomniałem podczas pobytu z rodzinami oazowymi w sierpniu 2017 „ w polskim Lourdes”.  Po powrocie do Gdyni nagrałem piosenkę o Lipskiej Pani z udziałem Maryli Lerch (2017.08.22).

                                                                                                                                                                                 


O cudowna Lipska Pani
Wróć do spisu treści