Przejdź do treści

17

A ja mam radość, radość, radość w sercu mym... (2x - pokój.
2. Because am happy, happy,  happy in may hart (2x - and peace.  
3. Iś  habe frojde, frojde, frojde majnem herc (2x - friden
4. U mienia radost', radost', radost', sjercu majemu (2x - i mir!
5. Ego sum felix, felix, felix in corde (2x - et pax
6. Mi havas dżojon, dżojon dżojon en caro (2x - paco
7. La-la...
8. Bo ja mam radość, radość, radość w sercu mym... pokój

Sopot. Popularna piosenkę w „Dniu Dziecka z Jezusem” (1995-2004).
Piosenka spodobała się uczestnikom sopockiej imprezy.
Dzieci chętnie ją śpiewały, równocześnie klaszcząc
i bawiąc się wspólnie i wesoło.

01A ja mam_Te
Przodkowo k/Kartuz. Aniele Boży, Stróżu mój -  wersja w języku kaszubskim (1972.02.15)

02Aniele Boży (kasz
Ave, Ave Maryja, Ave, Ave Maryja, Maryja Ave
Ave, Ave Maryja, Ave, Ave Maryja, Maryja Ave
Maryjo, Ty ciagle z Fatimy różaniec do rąk dajesz nam,
by jego paciorki chroniły modlitwą od grzechów i zła.
by jego paciorki chroniły modlitwą od grzechów i zła.
Ty wiesz, jak to życie niełatwe nie wolne i trosk
i kiedy naprawdę sił braknie różaniec nam dajesz do rąk.
i kiedy naprawdę sił braknie różaniec nam dajesz do rąk.
Ref
Ave, Ave Maryja, Ave, Ave Maryja, Maryja Ave
Ave, Ave Maryja, Ave, Ave Maryja, Maryja Ave
.
_______________________
Ave, Ave Maryja.
Maryjna piosenka ks.Zygmunta Słomskiego wzbudza sympatię
m.in. w naszych radiowych audycjach dla dzieci.  

03Ave Maryja
Panie, gdy w sercu Ciebie mam,
w radości, szczęściu tylko trwam,
dusza ma śpiewa przedziwną pieśń, że Bóg jest.
R: Wśród kwiatów, zieleni i polnych róż,
dostrzegam Cię Boże Tyś jest tuż, tuż.
Tyś Panem i Stwórcą tych wielkich dzieł,
Boże nasz, Panie nasz.
Ty zbawiasz ocalasz każdego z nas,
kochasz nas, kochasz nas.
2. Tobie ja śpiewam, Tobie gram,
cokolwiek kocham Panu dam;
dziecięcej duszy przedziwny śpiew, że Bóg jest.
3. Niech będzie Ojcu naszemu cześć.
Synowi, który zmartwychwstał,
wraz z Duchem Świętym
po wieczny czas chwała, cześć.
_________________________________
Gdynia. Majowy koncert u OO. Redemptorystów pod hasłem: Panie, gdy w sercu Ciebie mam… (1993.05.01).

04Czej móm ce w sercu
Dzieckiem Bożym jestem ja, la, la...
1. Ojciec Bóg kocha nas, miłość Swą zsyła nam, któż jak On wielki jest,
któż jak On miłość ma. Święty Bóg Ojciec nasz co dzień ma hojną dłoń.
Kocha nas dzieci swe, mimo grzechów oraz wad.
2. Ojciec Bóg Syna dał, jako dar grzesznym nam. Jezus–Bóg zniżył się.
Jezus–Brat zbawił nas. Poprzez Krzyż grzechy starł,
życie dał, radość wniósł. Zmartwychwstał jako Pan. On jedyną drogą nam.
3. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie. Cieszę się, śpiewam wciąż,
bowiem Pan kocha mnie. Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą,
szczęścia moc. Któż jak Pan, któż jak On
tak pokochał dziecko swe.
______________________________________
Lidzbark Welski. Piosenka „Dzieckiem Bożym” powstała w 1972 roku,
a spolaryzowana dzięki katolickim mediom i w internecie przez yotube, stała się,
dla dzieci prawdziwym hitem.

05Dzieckiem Bożym
06 Dzeckiem Bòżim - w języku kaszubskim

_________________________________________________
Kartuzy. Piosenka „Dzieckiem Bożym” powstała w 1972 roku,  a przetłumaczona
na język kaszubski przez E. Ryczkowskiego („Dzeckiem Bożym”)
stała  z czasem przebojem i to nie tylko na Kaszubach.

06Dzieckiem B (kasz
Gdy cisza zapada, wieczorny dzwon, zwołuje ludzi ze wszech stron.
Ref: Z różańcem w dłoniach idziemy wraz, zaśpiewać Maryi tę pieśń
2. Gdy jesień polska złotem lśni, wieczorem do świątyń warto iść.
3. W prostocie serca oddaj się Jej. Maryi zaufaj boś dzieckiem Jej.
__________________
Okolice Kartuz. Piosenka powstała na Kaszubach, w aurze złotej
polskiej jesieni i to w miesiącu różańcowym (1970.10.07).

07Gdy cisza
Gdy oddycham pięknem świata, podziwiając jego ład, góry, lasy i jeziora, myślę sobie wtedy tak:
Ref: Jaki dobry jest Ten, który kocha nas, mimo naszych wad.
czego w życiu nam brak skoro kocha nas tak, dobry Ojciec nasz.
2. Kiedy widzę dobroć matki, uśmiech dziecka niby kwiat, silne ręce mego ojca, myślę sobie wtedy tak:
3. Gdy przychodzę na Mszę św., niosąc z sobą piękny świat, dobroć ojca, miłość matki, myślę sobie wtedy tak:
4. Spotykając miłość wszędzie, w domu, w szkole, i urzędzie, dobre serce wkoło siebie, myślę sobie wtedy tak:
________________________________________
Ustka. Pogodną piosenkę śpiewana przez dzieci na wakacyjnych wyjazdach, obozach,
rekolekcjach, oazach i innych letnich imprezach.

08Gdy oddycham
Jak dziękować Ci o Boże, za to wszystko co nam dajesz.
Jak wysławiać Ciebie Ojcze, który kochasz dzieci swe.
Ref: Więc śpiewajmy alleluja... 7x
2. Cóż Ci damy Jezu Chryste za miłości Twojej dar,
żeś pojednał nas grzeszników z Swym Ojcem poprzez Krzyż.
3. W Twoje mocy Duchu Święty trwać będziemy na modlitwie.
Tyś jest światłem, Tyś jest Życiem, Tyś natchnieniem naszych serc.
Wersja piosenki na pożegnanie zespołu „Dobra Nowina”.
1. Choć niewiele dni nam było, ale zawsze szliśmy razem.
Choć niewiele nam zostało, ale jednak to coś jest.
2. Miłych wspomnień pozostanie mała garstka niczym popiół.
A ta miłość najgorętsza będzie Bożym dla nas znakiem.
3. Iść przez życie nie jest łatwo, ale z Bogiem zawsze raźniej.
Więc pochwyćmy się za ręce w tej miłości, w tej podzięce.
____________________
Stężyca.  Pieśń wdzięczności Bogu, za to, że nas stworzył, że kocha nas,
a z miłości da nam Swojego Syna Jezusa i Duchu Świętego.

09Jak dziękować
Jestem, jestem gwiazdką na Twym niebie. Jestem, jestem słoneczkiem dla Ciebie.
Jestem, jestem listkiem w Twoich dłoniach. Jestem, jestem uśmiechem na Twych skroniach.
R: Ojcze, który jesteś w niebie. Boże, ja tak kocham Ciebie.
2. Jestem, jestem okruszyną chleba. Jestem, jestem jak promyczek z nieba. Jestem, jestem w całej swej pokorze. Jestem, jestem Twoim Dobry Boże.    
3. Jestem, jestem Twoim dzieckiem Panie. Jestem, jestem na Twe zawołanie.
Jestem, jestem Tobą zachwycony. Jestem, jestem - bądź dziś uwielbiony.
________________
Oksywie. Piosenka chętnie śpiewana przez maluchy w przedszkolach oraz w szkole na lekcji religii.

10Jestem gwiazdką
Jeśli Bóg jest moim Ojcem, jestem ufny i spokojny,
tak na śmierć jak i na życie, jestem więc zabezpieczony.
Jeśli Bóg jest moim Ojcem, wszystko mam dziś z Jego ręki,
nic przypadkiem się nie dzieje, za dzień każdy składam dzięki.
2. Jeśli Bóg jest moim Ojcem, nigdy wiary swej nie tracę,
Jemu oddam i powierzę każdą radość, każdą pracę.
Jeśli Bóg jest moim Ojcem, to z nadzieją patrzę w przyszłość.
Pośród szarej codzienności, wciąż dostrzegam Jego miłość.
3. Jeśli Bóg jest moim Ojcem, Stwórcą ziemi i wszechświata,
to nie lękam się  niczego, ani nawet końca świata.
Jeśli Bóg jest moim Ojcem, wiem, że zdolny jest przemienić
wszelkie zło swą boską mocą w dobro, piękno, miłość, pokój.
4. Jeśli Bóg jest moim Ojcem, mogę żyć bez lęku, trwogi,
zachowując przykazania, nie zbaczając z Jego drogi.
Jeśli Bóg jest moim Ojcem, wszystko mam dziś z Jego ręki,
nic przypadkiem się nie dzieje, za dzień każdy składam dzięki.
______________________________
Białogóra w powiecie wejherowskim „Wyprawa otwartych oczu” młodzieży oazowej do Białogóry i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Celem jej była medytacja nad pięknej nadmorskiej przyrody i rozmowa przy ognisku o Bogu naszym Ojcu (1983.08.18).

11Jeśli Bóg moim Ojcem
Kto z miłości przyszedł do nas i podzielił los człowieka.
Kto nakarmi głodne rzesze stoi dziś na ciebie czeka.
Ref: Jezu, Jezu Chlebie żywy, tylko Ty nakarmić możesz.
Jezu Źródło Wody żywej, tylko Ty nasycić zdołasz.
2. Dzień przed męką w Wieczerniku Pan z miłości dał nam Siebie.
On Wszechmocny, On tak dobry skrył się i pozostał w chlebie. Ref:
3. Sław języku tajemnicę niepojętą dla człowieka.
Oto Bóg i Pan zastępów w Eucharystii na nas czeka. Ref:
_______________________________________
Tczew. Piosenka ( z roku 2011) wykonywania przez dzieci we Mszy św., chętnie była śpiewana na Komunię św.
z udziałem całej wspólnoty eucharystycznej, całego kościoła.

12Kto z miłości
Kiedy niosę Tobie w darze swój dziecięcy młody wiek. Promień słońca na swej twarzy, myślę sobie wtedy tak:
R: Jaki dobry jest ten, który kocha nas, mimo naszych wad.
czego w życiu nam brak skoro kocha nas tak, dobry Ojciec nasz.
2.Gdy przynoszę Tobie Chryste powszedniego chleba dar i dziecięce serce czyste, myślę sobie wtedy tak:
3. Kiedy składam Ci ofiary: wino, wodę, polny kwiat, gdy podziwiam Boże dary, myślę sobie wtedy tak:
4. Kiedy zwracam Ci, o Boże, życia dar i wiary cud. Gdy przynoszę to, co kocham, myślę sobie wtedy tak:
_______________________________________
Okolice Gdyni. Piosenka ( z roku 2003) ochoczo wykonywania z udziałem dzieci we Mszy św., często w procesji na dary ofiarne,
zwykle ożywia cała wspólnotę eucharystyczną zachęcając do świadomego, pełnego jej uczestnictwa.       

13Kiedy niosę
Kosmos przeogromny i nieogarniony, Pełen niespodzianek oraz cudowności.
Jakże on wspaniały, wielki, nieskończony, Przeogromne dzieło Bożej wspaniałości.
R: Niechaj będzie chwała - Bogu najwyższemu. cześć i uwielbienie - Panu wszechmocnemu.
Klaszczmy wszyscy żwawo - chwalmy Pana swego. Gromkim śpiewem razem - sławmy imię Jego.
2. Ziemia pełna skarbów, żyzna, urodzajna, owoc rozmaity hojnie wciąż rodząca.
Jakże ona wielka, płodna, życiodajna, ze swej obfitości plony wciąż dająca.
3. Morza, oceany wielkie, dynamiczne, rzeki i jeziora barwne kolorowe.
Źródła, strużki, rzeki małe i prześliczne, a w nich wody bystre, rześkie, kryształowe.
4. Urodzajne pola, łąki i pastwiska, z kwieciem różnobarwnym pośród drzew i krzaków.
Puszcze, bory, knieje, leśne uroczyska, pełne dzikich, zwierząt, śpiewających ptaków.
5. Góry przeogromne, szczyty ośnieżone, wzgórza pełne słońca, doliny i jary.
W dali błyszczą szczyty, wielkie, ośnieżone. A niżej się pysznią hale i polany.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________________________________
Podhale i Kaszuby. Piosenka sławiąca Boga Wszechmogącego za kosmos przeogromny i nieogarniony,
która zrodziła się podczas wakacji spędzonych z dziećmi na Podhalu i na Kaszubach. (lipiec 2020).
Piosenka chętnie śpiewana nie tylko przez dzieci, zwłaszcza przy ognisku w porze nocnej w blasku księżyca
i rozświetlonych gwiazd, kiedy to doświadczamy kosmos, wszechświat jako przeogromne
dzieło Bożej wspaniałości i rodzi się w nas wdzięczność i głośny śpiew: „Niechaj będzie chwała
- Bogu najwyższemu. cześć i uwielbienie - Panu wszechmocnemu. Klaszczmy wszyscy żwawo
- chwalmy Pana swego. Gromkim śpiewem razem - sławmy imię Jego”.

14Kosmos
Lato beztroskie, pogodne, zdolne pokrzepić każdego,
Lato jak wietrzyk łagodne, pełne pokoju Bożego.
1. Wczesne, pogodne poranki, przy wtórze ptasich świergotów, jasne promienne jutrzenki mnóstwo motyli i kwiatów.
2. Oto nastały dni ciepłe, długie, pogodne i wietrzne, Chwile czarowne i miłe, psotne, wesołe, słoneczne.
3. Tyle słoneczka od rana, jego ożywczych promieni. Tyle w prezencie od Pana, zdrowej, soczystej zieleni.
4. Słońce promienie rozsiewa, ziemia wydaje swe plony, z dnia na dzień wszystko dojrzewa, widać obfite zagony.
5. Dni to wspaniałe, ciekawe, pośród bogactwa przyrody. Dni wyśnione, radosne, pełne beztroskiej przygody.
6. Ciepłe, urocze wieczory, noce czarowne i parne, to urok letniej więc pory, to dni  zabawne, figlarne.
7. Jak nie dziękować Ci Panie, wielbić Cię sercem gorącym, za każde letnie spotkanie, bo Ty najlepszym jest Ojcem.
__________________
Cetniewo. Piosenka (z 1980 roku) na wspaniałą przygoda wakacyjną nad morzem, kiedy to dni są
„pełne pokoju Bożego, zdolne pokrzepić każdego”. A serc wyrywa się gromki śpiew: „Jak nie dziękować Ci Panie,
wielbić Cię sercem gorącym, za każde letnie spotkanie, bo Ty najlepszym jest Ojcem”.

15Lato beztroskie
O Gietrzwałdzka Piękna Pani na warmińskiej Ziemi, Ty się módl i błagaj Boga za nami grzesznymi.
1. Ciebie wybrał Bóg Wszechmocny byś nam Zbawcę dała, gdy zwiastował przez anioła, abyś Matką była.
2. Jam jest Twoja Służebnica, tak odrzekłaś Jego słowu i przyjęłaś Jego wolę, wierna Jego słowu.
3. Dzięki Tobie o Maryjo, przyszedł Bóg na ziemię, by odkupić i ocalić całe ludzie plemię.
_______________
Gietrzwałd. Piosenka maryjna (z 1973 roku) o pięknej Madonnie z Gietrzwałdu,
a jak mówi pielgrzymi jest  to Piękna Pani królująca na Warmii w Polskim Lourdes.

16 O Gietrzwałdzka
Wciąż nacieszyć się nie mogę pięknem świata stworzonego.
Wpadam w zachwyt, czuję wdzięczność wobec Boga Najwyższego.
R. Pragnę śpiewać spontanicznie, chwalić Stwórcę Wszechmocnego.
budzić radość, śmiać się szczerze, być życzliwym dla bliźniego.
2. Wciąż nacieszyć się nie mogę pięknem wiosny pełnej słońca.
I podziwiam ptaków trele, widzę żabkę i zaskrońca. R.
3. Wciąż nacieszyć się nie mogę porą lata słonecznego,
kiedy ciepło i pogoda, tyle uciech dla każdego.  R.
4. Wciąż nacieszyć się nie mogę, kiedy jesień świat wyzłaca,
kolorami las przepełnia, serca ludzkie ubogaca.   R.
5. Wciąż nacieszyć się nie mogę srogą zimą, skutą w lody.
I podziwiam ośnieżone pola, lasy i zagrody. R.
___________________________________
Smołdzino k/Słupska. Piosenka (z 1992 roku) o pięknie stworzonego świata,
która budzi w dzieciach spontaniczną radość i zachwyt nad pięknem przyrody,
nad każdym ptaszkiem i zwierzątkiem.
Dlatego, ”Wciąż nacieszyć się nie może pięknem świata stworzonego.
Wpadam w zachwyt, czuję wdzięczność wobec Boga Najwyższego.

17Wciąż nacieszyć
Ref: Wielbię Cię Boże, alleluja! (6x)
1. W moich kochanych rodzicach i dziadkach, w ich miłości i dobroci. W siostrze i bracie, i w każdym spotkanym dziś człowieku, R:
2. Ciesząc się życzliwością koleżanek, kolegów, przyjaciół, przeżywając moje codzienne troski, kłopoty i rozliczne radości. R:
3. W Jezusie Chrystusie, którego ciągle szukam i odkrywam. W mojej codziennej pracy szkolnej, domowej i w modlitwie. R:
_________________________________________
Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Piosenka (z 2010 roku) o wakacyjnej wędrówce gdyńskich rodzin po malowniczych jeziorach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, po Jeziorze Raduńskim i Dąbrowskim oraz rozległych lasach i polach.
Piosenka budzi spontaniczną wdzięczność wobec Boga: „Wielbię Cię Boże, alleluja!   

18 Wielbię Cię Boże
Wniebowzięta Matko Pana, w blasku słońca jaśniejąca.
O swe dzieci zatroskana, od zagłady ratująca.
R: O Maryjo Wniebowzięta, z Synem swoim zjednoczona.
nieskalana, wierna, święta, nad anioły wywyższona.
2. Ucz nas słuchać Boże słowo, żyć na co dzień mocą Jego.
Podejmować wciąż na nowo, świętą wolę Wszechmocnego.
3. Kres pielgrzymki osiągnęłaś, dzielnie znosząc trudy, znoje.
Bogu Trójcy Jedynemu ofiarując życie swoje.
4. Wyproś nam u Syna swego grzechów naszych odpuszczenie.
I wybłagaj dla każdego - Boga Ojca zmiłowanie.
5. O przygarnij nas do siebie, wprowadź w niebios błogie bramy.
Niech będziemy z Tobą w niebie, niech Jezusa uwielbiamy.
_________________________________
Pelplin.  Piosenka maryjna (z roku 2011) o Wniebowziętej Matce Bożej,
królującej w pelplińskiej katedrze, to pokorne nasze błaganie:
:Wyproś nam u Syna swego grzechów naszych odpuszczenie.
I wybłagaj dla każdego - Boga Ojca zmiłowanie”.

19Wniebowzięta
Z Chrystusem odmieniamy świat, z Chrystusem zwyciężamy zło. Z Chrystusem wprowadzamy ład.
Z Chrystusem jednoczymy świat, bo Jezus, bo Jezus, bo Jezus z nami jest.
2. Miłości uczy Chrystus nas, by życie nasze miało sens. Rodziną ludzką mamy być i światu pokój, dobro nieść, - bo Jezus, bo Jezus z nami jest.
3. Z Chrystusem do nieba chcemy iść, dźwigając swój codzienny krzyż. W miłości z Bogiem chcemy żyć i dziećmi Jego zawsze być.  
_____________________________________
Pelplin. Piosenka (z roku 1996) mówi o tym, że wszystko możemy osiągnąć współpracując z Jezusem,
Albowiem z  Nim odmieniamy świat, zwyciężamy zło, wprowadzamy ład i jednoczymy świat.
Dlaczego? Dlatego, „bo Jezus, bo Jezus, bo Jezus jest z nami”.

20 Z Chrystusem odmieniamy
Wróć do spisu treści