Przejdź do treści

Opuść wszystko, Chrystus wzywa do Swej służby cię przyzywa. On ci będzie i radością.
On ci będzie i miłością. więc usłuchaj i pójdź za Nim, to On, nie byle kto.  
1. Lisy mają nory, ptaki mają gniazda, lecz Syn nie ma gdzie wesprzeć głowy Swej.
2. Kto opuści wszystko, pójdzie za Swym Mistrzem, odda mu Bóg stokroć więcej.
3. Jeśli stracisz życie dla Mej Ewangelii pamiętaj, że odda ci je Bóg
________________
Pelplin – W niedzielny wieczór podczas modlitwy w kaplicy, zrodziło się myśl i pragnienie w moim sercu, że warto pójść za Jezusem nie licząc trudów w Jego służbie. I tak powstała jedna pierwszych piosenek mówiąca o powołaniu: „Opuść wszystko, Chrystus wzywa do Swej służby cię przyzywa”(1965.09.30).


01-01 Opuść wszystko, Chrystus wzywa

Nie trwóż się zbytnio, nie drżyj jak trzcina.
Pana jest bowiem każda godzina.
Ref: Pan cię miłuje mimo twych złości,
jest przecież Panem, Bogiem miłości.
w swojej dobroci jakże niezmierny,
i dla każdego tak miłosierny.
2. Znasz swoje winy i ułomności i nadużywasz Bożej dobroci.
3. Szukasz pomocy, jesteś w potrzebie, proś Boga Ojca, który jest w niebie.
4. Lękasz się kary za grzechu, złości, że nie wybaczy Pan twoich słabości.
5. Wstydzisz się grzechów i niewierności, że w tobie tyle jest niewdzięczności.
6. Chcesz naśladować Ojca dobrego, miłuj serdecznie swego bliźniego.
7. I nieprzyjaciół ucz się miłować, ich przewinienia zechciej darować.
8. Ufaj jedynie Bogu żywemu. Zawierz do końca Panu dobremu.  
____________________________________
Brzeg n/Odrą. Dwuletnia służba wojskowa w jednostce kleryckiej (1966.09.05).


01-02 Nie trwóż się zbytnio

Przecież wiem, że wierzyć mam w Jezusa, który za mnie umarł tam na krzyżu.
Za tę łaskę, która jest mi dana, chcę wielbić z radością swego Pana.
Ref: Jezus, Jezus, Jezus Zbawca mój. Jezus, Jezus, Jezus tylko On.
2. Przecież wiem, że prosić mam Jezusa i liczyć na Jego miłosierdzie.
To przed Nim ja zginam dziś kolana. Chcę wielbić z radością swego Pana.
3. Przecież wiem, że słuchać mam Jezusa, przyjmować z miłością Jego Słowo,
Wypełniając Jego przykazania, chcę wielbić z radością swego Pana.
4. Przecież wiem, że wielbić mam Jezusa, w każdej chwili służyć tylko Bogu.
Śpiewać Jemu ochotnie już od rana. Chcę wielbić z radością swego Pana.
5. Przecież wiem, że kochać mam Jezusa, z całej duszy i z serca mojego.
Swoich bliźnich miłując serdecznie, chcę wielbić z radością swego Pana.
6. Przecież wiem, że jestem dzieckiem Bożym, że kocha mnie dobry Ojciec w niebie,
Jego miłość w sercu mym rozlana. Chcę wielbić z radością swego Pana.
7. Przecież wiem, że Matką mą Maryja, to Ona wskazuje na Jezusa.
Z Nią trwajmy na modlitwie, chcę wielbić z radością swego Pana.
______________________
Brzeg. Ulubioną świątynią przez kleryków był w Brzegu kościół  p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (1967.04.29).


01-03 Przecież wiem, że wierzyć mam w Jezusa

Gdy oglądam i podziwiam kolorowy świat, złote słońce, błękit nieba, myślę sobie tak:.
Ref: Kto stworzył świat, kto stworzył świat, tak wspaniały i ogromny kolorowy świat.
2. Kiedy widzę łany zboża i jak kwitnie mak, kiedy słyszę świergot ptaków, myślę...   
3. Gdy się kąpię i gdy biegam, czuję życia smak, gdy oddycham w leśnej ciszy, myślę...  
_____________________________
Charzykowy. Piosenka powstała na kleryckim obozie żeglarskim w Charzykowach (1967.08.20), a po kilkunastu latach doczekała się nowego nagrania w Kaszubach - na Złotej Górze - przez „Dzwoneczki kaszubskie”.


01-04 Gdy oglądam i podziwiam kolorowy świat

Pan łączy nas, On jest tu, On jest w nas.
1. Już od rana nas gromadzi, karmi Ciałem Swym, wlewa miłość w nasze serca, On jest Bogiem mym.
2. On udziela Swego Ducha, kiedy trwamy w Nim, rozważamy Jego słowo zespoleni z Nim.
3. Każdy kwiatek, każda chmurka opowiada nam, o miłości Boga Ojca, który kocha nas.
_______________________
Ogorzeliny k/Chojnic. Piosenka powstała na odpust parafialny Św. Krzyża w Ogorzelinach, gdzie zwykle spędzałem wakacje kleryckie i uczyłem się duszpasterstwa pod okiem proboszcz ks. A. Kłosa. Po latach mile wspominam, zarówno parafian z Ogorzelin jak również Księdza Proboszcza (1967.09.14).


01-05 Pan łączy nas, On jest tu, On jest w nas rozważamy Jego słowo zespoleni z Nim. NA PLEBANII

W Getsemanii rozmodlony, mękę swą przeżywający,
z Bogiem Ojcem zjednoczony przez noc całą czuwający.
Ref: Panie Jezu, zlituj się nad nami.
2. Przez żołdaków biczowany, bezustannie bez litości. Przez Piłata osądzony, mimo swojej niewinności.
3. Cierniem ukoronowany, wyszydzony i opluty. W płaszcz szkarłatny też odziany i po twarzy ręką bity.
4. Ciężkim krzyżem obarczony, pod nim trzykroć padający. Tak potwornie umęczony winy nasze dźwigający.
5. Na Kalwarii wywyższony, życie za nas ofiarował. Tak okrutnie umęczony nas do końca umiłował.
_________________
Świecie n/Wisłą. Jako kleryk chętnie odwiedzałem w Świeciu klasztor (parafię wujostwa Topolewskich), odprawiając drogę krzyżową w krużgankach. Owocem pasyjnych przemyśleń jest ta oto piosenka (1967.10.28).


01-06 W Getsemanii W Getsemanii Jezus rozmodlony Tak okrutnie umęczony nas do końca umiłował. Po PRYMICJACH

Przez Boga wybrana, Matko Jezusa,
od wieków wielbiona, Matko Chrystusa.  
Ref: Maryjo (3x), Polski i świata Królowo.
Maryjo (3x), odmień nasz naród na nowo.
Maryjo (3x), Niebieska, Ty nasza Królowo.
Maryjo (3x), odmień nasz naród na nowo.
2. Od dawien  już dawna, od wieków czczona,
Pani cudowna, Matko wsławiona.
3. Spoglądasz na nas - z Twoich ołtarzy,
Niebieska Pani, o pięknej twarzy.
4. Stoisz w kościele tutaj przed nami,
i pragniesz zawsze, być razem z nami.
_____________________________

Lubawa. Piosenka zrodziła się podczas odpustu Matki Bożej Lipskiej (1968.07.02).


01-07Przez Boga wybranam Matko Jezusa

Dzieckiem Bożym jestem ja, la, la...
1. Ojciec Bóg kocha nas, miłość Swą zsyła nam, któż jak On wielki jest,
któż jak On miłość ma. Święty Bóg Ojciec nasz co dzień ma hojną dłoń.
Kocha nas dzieci swe, mimo grzechów oraz wad.
2. Ojciec Bóg Syna dał, jako dar grzesznym nam. Jezus–Bóg zniżył się.
Jezus–Brat zbawił nas. Poprzez Krzyż grzechy starł,
życie dał, radość wniósł. Zmartwychwstał jako Pan. On jedyną drogą nam.
3. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie. Cieszę się, śpiewam wciąż,
bowiem Pan kocha mnie. Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą,
szczęścia moc. Któż jak Pan, któż jak On
tak pokochał dziecko swe.
______________________________________
Lidzbark Welski. Moi Drogim Lidzbarzakom i parafii p.w. Św. Wojciecha, w której byłem ochrzczony i stałem się dzieckiem Bożym - niniejszą piosenkę dedukuję (1969.07.02).


01-08 Dzieckiem Bożym jestem

A ja mam radość, radość, radość w sercu mym... (2x - pokój.
2. Because am happy, happy,  happy in may hart (2x - and peace.  
3. Iś  habe frojde, frojde, frojde majnem herc (2x - friden
4. U mienia radosc, radosc k’sercu majemu (2x - i mir
5. Ego sum felix, felix, felix in corde (2x - et pax
6. Mi havas dżojon, dżojon dżojon en caro (2x - paco
7. La-la...
8. A ja mam radość, radość, radość w sercu mym... pokój
________________
Charzykowy k/Chojnic. Popularna piosenkę, którą poznałem na kursie żeglarskim dla kleryków i potem popularyzowałem w kilku językach (1969.08.12).


01-10 A ja mam radość w sercu
Wróć do spisu treści