Przejdź do treści

Adwent i okres paschalny - rok C (2005-2006r)

Jezus powiedział do uczniów:
będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach,
a na ziemi trwoga narodów bezradnych
wobec szumu morza i jego nawałnicy.
Ludzie mdleć będą ze strachu,
w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi.
albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Ref: Dlatego czuwajcie i bądźcie gotowi.
Ufajcie jedynie Bożemu Synowi.
niebawem On przyjdzie w całej swojej chwale.
Więc módlcie się wszyscy  tak bardzo wytrwale.
Rec: Wtedy ludzie ujrzą Syna Człowieczego,
przychodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha
i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Rec: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych,
żeby ten dzień nie  przypadł znienacka, jak potrzask.
____________
1 Niedziela Adwentu - „rok C”- Łk 21,25-36. Hel -Wejherowo.  (2005.11.21)


Wejherowo, Hel

Nad Jordanem Jan wędrował
i obwieszczał z całą mocą odpuszczenie win
i grzechów tym, co szczerze się nawrócą.
Ref:   Janie, Janie, sługo wierny, drogę Panu gotujący.
Janie, Janie, miłosierny, do  pokuty wzywający.
1. Mówił o Nim już Izajasz, Jego rolą tak przejęty,
w zwoju księgi sam napisał, kim Jan będzie - prorok święty. Ref:
2. Oto głos tam na pustyni do pokuty wzywający:
Przygotujcie drogę Panu, bądźcie zawsze czuwający.  Ref:
3. Nawołuje nieustannie, proponuje nawrócenie:
Wyprostujcie ścieżki wasze - osiągniecie swe zbawienie. Ref:
4. Niechaj będzie wypełniona każda z dolin, nizin - wszędzie.
Drogę krętą wyprostujcie, wyboista gładką będzie  Ref:
______________
2 Niedziela Adwentu - „rok C”- Łk 3,1-6. Kościerzyna.  (2005.11.28)


Kościerzyna

Gdy Jan nauczał nad Jordanem pytały Go tłumy:
Cóż mamy czynić, by zdobyć Królestwo Niebieskie?  
On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie niech jedną da temu,
który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni.
Ref: Nawróćcie się,  nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo
i zmieńcie się i zmieńcie się, bo na to czeka Bóg  
Rec: Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest,
i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić?
On im odpowiedział: Nie pobierajcie
nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Ref
Rec: Pytali Go też i żołnierze: A my, co mamy czynić?  
On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo
nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Ref
_____________
3 Niedziela Adwentu - „rok C”- Łk 3,10-18. Sulęczyno - rzeka Słupia.  (2005.12.02)


Jordan

Pewnego dnia Maryja z pośpiechem poszła
w góry do krewnej swej Elżbiety, do miasta z rodu Judy.
Gdy weszła w progi domu rozwarła swe ramiona,
została przez Elżbietę serdecznie pozdrowiona.
2. W Elżbiety łonie dziecię się wtedy poruszyło
jej serce kochające łaską się napełniło.  
Kiedy zaś napełniona Duchem Świętym została,
wydała wtedy okrzyk, Maryi powiedziała:
3. Błogosławiona jesteś pomiędzy niewiastami.
Błogosławiony owoc - dar nieba ludziom dany.
Szczęśliwa jesteś Maryjo, że Bogu uwierzyłaś,
że z takim zaufaniem „fiat” Mu powiedziałaś.
_____________
4 Niedziela Adwentu - „rok C”- Łk 1,39-452. Jastarnia.  (2005.12.15)


Jastarnia

Gdy Jezus miał dwanaście lat, wraz z rodzicami wybrał się do Jeruzalem chętnie szedł, i w Święto Paschy modlił się.
Ref. Błogosławieni, błogosławieni, którzy w domu pańskim są z nim zjednoczeni.
2. Dwunastoletni Chrystus Pan, błogosławionym czuł się sam, gdy z rzeszą wiernych modlił się, w świątyni wielbiąc Boga tak:
3. W powrotnej drodze dziwna rzecz, nie było Dziecka pośród nich. Rodzice więc wrócili się, w świątyni odnaleźli Je.
4. Cóżeś to Synu zrobił nam? - Maryja z bólem pyta się. Ja w domu Ojca muszą być, sprawami Jego zawsze żyć.
5. Do Nazaretu wrócił Pan, posłuszny był rodzicom swym. Maryja zaś zdarzenie to, chowała długo w sercu swym.
___________________
Niedziela Świętej Rodziny - „rok C”- Łk 2, 41-52. Rumia.  (2010.12.30)


Rumia

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy
snuli domysły w sercach co do Jana,
czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich:
Ref: Ja chrzczę was tylko wodą, zachęcam do pokuty
a po Mnie przyjdzie Mesjasz, uleczy świat zepsuty.
On chrzcić was bowiem będzie Duchem Świętym i ogniem.
Wyzwoli z nędzy grzechów, przygarnie was do siebie.
Rec: Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także
przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo
i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej
niby gołębica, a z nieba odezwał się głos:  
Ref: Tyś Syn umiłowany Twa chwała nie ustanie.
Miłuję Ciebie przecież i mam upodobanie.
Tyś Mesjasz, Zbawca świata bardzo oczekiwany.
Od wieki wieków bowiem Tyś Syn umiłowany.
___________
Niedziela Chrztu - „rok C”- Łk 3,15-16;21-22. Serock k/Bydgoszczy.  (2006.01.09)


Serock

Czterdzieści dni i nocy przebywał Jezus
na  pustyni. Nic nie jadł, nie pił i poczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił do Niego diabeł i rzekł:
- Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz żeby te kamienie
stały się chlebem. A Jezus Chrystus mu odparł:
Napisane jest - nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Ref: Mocniejszy niż szatan okazał się Pan,
pokonał on diabła zdecydowanie.
On tobie pomoże w walce ze złem,
okaż Mu więc zaufanie.
Rec:  Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego,
postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli
jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest
- aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić
Cię będą. Odrzekł Mu Jezus - Ale jest napisane także:
nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.
Rec:  Jeszcze raz wziął Go diabeł  na wysoką górę,
pokazał Mu wszystkie Królestwa tego świata.
Dam Ci to wszystko - powiedział diabeł,
jeśli upadłszy oddasz mi pokłon.
Na to odrzekł mu Jezus: idź precz szatanie!
Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu,
będziesz oddawał pokłon, i Jemu samemu
służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł,
oto przystąpili i usługiwali Mu aniołowie.
________________
1 Niedziela Wielkiego Postu - „rok ABC” - Mt 4, 1-11, Łk 4,1-13. Wejherowska Kalwaria.  (2006.02.15)


Wejherowo

Na górę  wziął Pan uczniów Jakuba, Piotra,
Jana, oblicze Jego lśniło rozbłysła chwała Pana.
Przemienił się przed nimi jaśniała twarz przepięknie.
Olśnieni blaskiem nieba, prosili swego Mistrza:
Ref: Panie, jak dobrze, że wspólnie tu jesteśmy.
Jezu, postawmy w tym miejscu trzy namioty.
Jeden dla Ciebie, i jeden dla Mojżesza oraz też jeden wspaniały dla Eliasza.
2. Tak mocno przerażeni, przerwali też rozmowę
okryci białą chmurą stracili prawie głowę.
A z nieba dał się słyszeć potężny głos od Boga:
Umiłowany Syn mój, słuchajcie Jego słowa.
3. Gdy obłok zniknął z oczu, proroków już nie było,
sam Jezus tylko został, a uczniów coś dręczyło.
Wtem Jezus się odezwał: O wstańcie, moi mili,
Nie bójcie się, Ja jestem z wami w każdej chwili.
_________________
2 Niedziela Wielkiego Postu - „rok ABC” - Mt 17,1-9, Mk 9, 2-10. Gdynia-Cisowa.  (2006.02.28)


Gdynia

Oto przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi
o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli
większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli?
Ref: O powiadam wam najmilsi, jeśli się nie nawrócicie,
z grzechów waszych i występków, tak podobnie też zginiecie.
Rec: Albo myślicie, że owych osiemdziesięciu, na których
zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, byli większymi
grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Ref:
Rec: Pewien człowiek miał drzewo figowe, przyszedł
i szukał owocu, ale nie znalazł; Rzekł więc do ogrodnika:
Wytnij je, skoro od trzech lat nie ma owoców.
Lecz on mu odpowiedział: Panie, na ten rok je pozostaw;
ja okopię je i obłożę nawozem, może wyda owoc.
Jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Ref:
______________
3 Niedziela Wielkiego Postu - „rok C” - Łk 13, 1-9. Swarzewo k/Pucka.  (2006.03.18)


Swarzewo

Pan Bóg kocha nas ludzi, nawet wtedy,
gdy nie chcemy o Nim nic wiedzieć.
O tym opowiedział Jezus w historii o marnotrawnym synu:
Pewien człowiek miał dwóch synów.
Młodszy rzekł do ojca swego: Daj majątek mi należny.
I otrzymał je od niego. I wyjechał hen daleko.
Tam roztrwonił swój majątek. Gdy nic nie miał
szukał pracy, lecz nie znalazł jej niestety.
2. W końcu został świniopasem.
Cierpiał przy tym głód i nędzę.
Jadał razem ze świniami, które pasał gdzieś przy drodze.
Coraz częściej myślał sobie, wrócę więc i powiem ojcu:
jam nie godzien zwać się synem, odtąd będę twoim sługą. 2x
3. Gdy powracał już skruszony, ujrzał w dali ojca swego,
który wybiegał mu na przeciw, czekał  cierpliwie na niego.
Dał mu szatę, odzież, buty oraz cenne swe klejnoty.
Przygotował wielką ucztę. Podarował pierścień złoty. 2x
4. I z radością wciąż powtarzał: syn mój zginął ale żyje.
Odszedł wprawdzie, ale wrócił. Moje serce raźniej bije.
Marnotrawny syn mój wrócił, w swe rodzinne, miłe progi.
Błąd swój, winę sam zrozumiał i porzucił błędne drogi. 2x
________________
4 Niedziela Wielkiego Postu - „rok C” - Łk 15,1-32. Pelplin.  (2006.03.25)


Palestyna

Nauczał w świątyni Jezus o Królestwie,
jednoczył lud Boży na wspólnej modlitwie.
Gdy oto kobietę niewierną mężowi
nagle przedstawili swojemu Mistrzowi.
2. Stanęli z kobietą na przeciwko Pana,
zadawali Jemu tak proste pytania:
Sam Mojżesz nakazał, takie kamienować.
Co na to odpowiesz? Jak mamy postępować?
3. Rozpoczął Pan Jezus pisać coś po ziemi,
spojrzał na uczonych, rzekł ustami swymi:
Kto z was jest bez grzechu niech na tę kobietę
pierwszy rzuci kamień, niech sprawi jej chłostę.
4. Gdy to usłyszeli wnet pouciekali,
został tylko Chrystus który ją ocalił.
„Nikt cię nie potępił?” - rzekł Pan do niej samej.
„Ja cię
nie potępiam, Idź i nie grzesz więcej”!
_______________
5 Niedziela Wielkiego Postu - „rok C” - J 8,1-1. Jerozolima - Ojczyzna Jezusa.  (2006.04.01)


Jerozolima

Wczesnym rankiem po szabacie Magdalena szła
do grobu i spostrzegła, że już kamień odsunięty jest od grobu.
Ref: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja, alleluja.
W swym Kościele Jezus żyje, alleluja, alleluja.
2. Powróciła do Szymona, rzekła uczniom zatrwożona:
- Wykradziono i schowano, umarłego Mistrza - Pana.
Pobiegł Jan do grobu tego, gdzie złożono ciało Pana.
I zobaczył  tylko płótna, nie zaś Chrystusa samego.
3. Potem wszedł do grobu Szymon, spostrzegł
chustę oraz płótna. I uwierzył razem z Janem,
że to Jezus zmartwychpowstał.
____________
Niedziela Wielkanocy - „rok C” -  J 20,1-9. Bojano.  (2006.04.08)


Bojano

Po Zmartwychwstaniu Pańskim uczniowie
razem żyli, dość często na jeziorze, ryby wspólnie łowili.
Rankiem kiedyś wracali, ktoś wołał do nich z brzegu:
- Czy macie co jeść dzieci? Czy nie czujecie głodu?
2. Nie mamy - zawołali, i nic już nie złowimy.
Na Twoje jednak słowo, raz jeszcze sieć rzucimy.
Wnet sieć się napełniła, wśród uczniów poruszenie,
bo Jan rozpoznał Pana, co dał im pożywienie.
3. Piotr rzucił się w jezioro, popłynął do Jezusa,
by słuchać swego Pana, być blisko już Chrystusa.
Uczniowie z pełną siecią do brzegu podpłynęli.
Z Jezusem przy ognisku śniadanie wnet spożyli.
4. A Jezus widząc Piotra postawił to pytanie:
- Czy więcej niźli oni, miłujesz mnie Szymonie?
Tak, o Mistrzu, Panie. Ty wiesz, że Cię miłuję.
Padają ważkie słowa:  - Paś więc owieczki Moje!
5. I tak Pan Jezus Piotra trzykrotnie o to pytał,
w ten sposób prosząc jego, by wiernym Mu pozostał.
By głosił Ewangelię i poszedł w Jego ślady,
do serca biorąc sobie, te wszystkie Jego rady.
________________
3 Niedziela Wielkanocy - „rok C” -  J 21,1-19. Galilea - Ojczyzna Jezusa.  (2006.04.15)


Galilea

Po wyjściu Judasza z wieczernika
Jezus powiedział: „Syn Człowieczy został
teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony.
Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi
Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi”.
1. Dzieci jeszcze krótko jestem razem z wami.
Wrócę wnet do Ojca, zostaniecie sami.
Wiem, że gdy odejdę szukać mnie będziecie,
pośród rzesz stęsknionych mnie już nie znajdziecie. 2x
2. Tam, gdzie się udaję, wy pójść nie możecie,
choć wiem, że tak bardzo, wy też tam pójść chcecie.
Wszystkim wiernym w niebie miejsce przygotuję,
wam też tam w Królestwie wieczność ofiaruję. 2x
3. Nowe przykazanie przyjmijcie ode Mnie,
wszyscy się miłujcie, szanujcie wzajemnie.
Po tym was poznają, wiernych uczniów Moich,
gdy kochać będziecie wszystkich bliźnich swoich. 2x
_______________
5 Niedziela Wielkanocy - „rok C” -  J 13,31-35. Jastarnia.  (2006.04.23)


Jastarnia

Mówił Jezus uczniom: Kto Mnie kocha
szczerze - tego i Mój Ojciec przygarnie do siebie.
Kto wypełnia prawo i szanuje brata,
tego umiłuje Bóg po wszystkie lata.
2. To wam mówię dzisiaj, będąc między wami.
Byście żyją w zgodzie stali się uczniami.
By Duch Pocieszyciel dany wam od Ojca,  
wszystko wam przypomniał, otworzył wam serca.
3. Pokój wam zostawiam, Pokój mój wam daję.
Tego świat wam nie da, co Ja wam dziś daję.
Głoście Ewangelię, nic się nie lękajcie.
Wszelką trwogę serca, w sobie pokonajcie.
_________________
6 Niedziela Wielkanocy - „rok C” -  J 14, 23-29. Swarzewo k/Pucka.  (2006.05.04)


Swarzewo

Na Ostatniej Wieczerzy Pan się modlił żarliwie.
Wznosił modły do Ojca, błagał Go litościwie:
Ref: Ojcze, by byli jedno, jak jedno my jesteśmy. Ojcze,
aby świat poznał, że Tyś Mnie właśnie posłał.
2. Prosił Ojca Pan Jezus, za tych, którym uczniowie
własną wiarę przekażą i będą jak synowie. Ref:
3. Błagał Ojca Pan Jezus, aby przyjął do siebie,
tych co wierni są Boga i zamieszkać chcą w niebie. Ref:
4. Wielbił Ojca Pan Jezus, za otrzymane dary,
Bożej chwały majestat oraz miłość bez miary. Ref:
5. Jezus uczniom objawił imię Ojca swojego,
byśmy z serca wielbili Pana Boga naszego. Ref:
_____________
7 Niedziela Wielkanocy - „rok C” -  J 17, 20-26. Gdynia-Kack.  (2006.05.11)


Gdynia

Niech Twój Duch złączy nas, niech odmieni ludzki los.
Jego mocą zjednoczeni - trwajmy w Nim, a on w nas.
1. Oto w wieczór zmartwychwstania, przyszedł Jezus uwielbiony, dar pokoju przyniósł uczniom, Swego Ducha zatrwożonym.
2. Tak jak Ojciec mnie tu posłał, tak ja stawiam wam zadania. Daję moc Ducha Świętego oraz władzę rozgrzeszania.
3. Komu grzechy odpuścicie są im przeto odpuszczone, którym jednak zatrzymacie, są im wtedy zatrzymane.
___________________
Niedziela Zesłania Ducha Świętego - „rok C” -  J 20,19-23. Gdynia.  (2006.05.18 )


Gdynia

Czy wiesz, że Bóg z miłości  Swej, uczynił cały świat. On stworzył nas na obraz Swój i bardzo kocha nas.
2. Czy wiesz, że Bóg z miłości Swej, Jezusa - Syna dał. To Chrystus Pan przez Męki trud wyzwolił z grzechów nas.
3. Czy wiesz, że Bóg z miłości Swej, Świętego Ducha dał, by tchnieniem Swym ożywiał świat i wiódł do nieba bram.
________________
Niedziela Trójcy Świętej modlitwa - „rok C” - J 16, 12-15. Gdynia-Dąbrowa.  (2005.10.03)


Gdynia
Wróć do spisu treści