Przejdź do treści

Adwent i okres paschalny w roku A (2003-2004r)

05-01 Czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia Pan przyjdzie.
Gotowi bądźcie zawsze, albowiem On nadejdzie. 2x
Rec 1:  Jezus powiedział do uczniów: „jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,  
i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”.
Rec 2 „Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta,
druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”.
Rec 3 „A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał
i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”.
____________________________________
1Niedziela Adwentu - „rok A”- Mt 24, 37-44. Swarzewo k. Pucka (2003.11.28).


05-01Czuwajcie, bo nie wiecie.

05-02 Na pustyni Judzkiej wołał Jan: o nawróćcie się dziś wszyscy wraz.
Bo Królestwo Boże jest tuż tuż, obiecany mesjasz przyszedł już.
2. Sam zaś Jan strój skromny miał, sierść wielbłądzią i skórzany pas,
A pokarmem jego leśny miód i szarańcza którą żywił się.
3. Szedł do Jana zewsząd wielki tłum, z Jeruzalem i Judei lud.
Przyjmowali w rzece Jordan chrzest, wyznawali przy tym grzechy swe.
4. Do faryzeuszów mówił Jan: o żmijowe plemię macie lęk,
by nie sięgnął i was Boży gniew. Więc nawróćcie się dziś z grzechów swych.
5 Drzewo bez owocu trzeba ściąć i wrzucić to wszystko na stos.
Jeśli się nawróćcie dziś i was czeka pewnie taki los.
6. Ja wam daję nawrócenia chrzest, za mną idzie już mocniejszy Pan.
Chrzcić was będzie duchem, ogniem sam. On wysłuży życie wieczne wam.
_________________
2 Niedziela Adwentu - „rok A”- Mt 3,1-12 Pustynia Judzka - Ojczyzna Jezusa.  (2003.12.05)


05-02Na pustyni.

05-03 Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów  z zapytaniem:
«Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»  
Jezus im odpowiedział: « oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: Ref:
Ref: Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą o własnych siłach,
trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą znów wyśmienicie,
a umarli zmartwychpowstają, ludziom biednym głoszą ewangelię.  
kto zaś teraz we mnie nie zwątpi zawsze będzie błogosławiony.
Rec: Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni?
Trzcinę kołyszącą się na wietrze?  Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego?
Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą.  Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć?
Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. I dodał Jezus: Ref:
Rec: Jan jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę.  
Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.
Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. Popatrzcie, dodał Jezus: Ref:
____________________
3 Niedziela Adwentu - „rok A”- Mt 11, 2-11 Rajkowy w powiecie tczewskim. (2003.12.12)


05-03Jan skoro usłyszał.

05-04 „Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem,
wpierw nim zamieszkali razem, Ona znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.  
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.  
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Ref:
Józefie, Synu Dawida, do siebie zabierz Maryję, bo z Ducha Świętego jest to, co się w Maryi poczęło.
Porodzi Syna Dziewica, któremu dasz imię Jezus, wybawi On wszystkich ludzi od grzechów i nieprawości.
Wybawi on wszystkich ludzi od grzechów i nieprawości. (bis)
Rec: A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:  
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami".  
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: - wziął swoją Małżonkę do siebie.
_________________________________
4 Niedziela Adwentu - „rok A”- Mt 1, 18-24 Pelplin. (2003.12.19)


05-04Z Narodzeniem

05-05 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo
Ono było na początku u Boga.  Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.  
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,  a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Ref: Jezu, Słowo Przedwieczne, które zawsze istniało. Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
Jezu, Słowo Wcielone, ludzkie przyjąłeś ciało. Słowo stało się Ciałem, mieszkało między nami.
Rec:  Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.  
Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
__________________
2 Niedziela po Bożym Narodzeniu: - „rok A”- J 1, 1-18 Gościkowo-Paradyż w woj. lubuskim (2004.01.02).


05-05Na początku było Słowo

05-06 Wprost nad Jordan z Galilei, przyszedł Jezus, skromny, cichy, aby przyjąć chrzest od Jana, wziąć na siebie ludzkie grzechy.
Jan Jezusa powstrzymywał, mówiąc w całej swej pokorze: To ja pragnę chrztu od Ciebie, Ty, mnie prosisz o to, Boże? (bis)
2. Pozwól Janie, niech się stanie, to co dzisiaj jest możliwe, «bo tak godzi się wypełnić, wszystko, co jest sprawiedliwe».
Wtedy Jan ustąpił Panu i wykonał wolę Jego, z namaszczeniem wielkim ochrzcił, Syna Ojca Przedwiecznego.
3. Kiedy został Pan ochrzczony zaraz wyszedł z wód Jordanu, Gdy rozwarły się niebiosa ujrzał on Ducha Świętego,
Z nieba niosło się wołanie Boga Ojca Przedwiecznego: «Ten jest Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».
_________________
Niedziela Chrztu Pańskiego - „rok A”- Mt 3, 13-17 Starogard Gd. (2004.01.09).


05-06Wprost nad Jordan.

05-07 Jezus zmęczony drogą  siedział sobie przy studni, w miasteczku zwanym Sychar, przy starym źródle Jakuba.
Gdy wtem stanęła przed Nim Samarytanka z dzbanem, spragniona czystej wody przyszła nabrać ze źródła.
Jezus powiedział do niej: - o daj Mi pić kobieto, źródlanej, czystej wody ze studni Jakubowej.
Zdziwiona taką prośbą  rzekła do Niego szczerze: - Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz Samarytankę?
2. O gdybyś ty wiedziała, Samarytanko droga, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się oto napić?
prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej, tryskającej ku życiu, wody na życie wieczne.
- Użycz tej wody Panie - rzekła Samarytanka, abym już nie pragnęła i nie przychodziła czerpać.
Niegdyś ojcowie nasi tu składali cześć Bogu, wy jednak nam mówicie, że tylko w Jerozolimie.
3. O uwierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, gdy prawdziwi czciciele składać będą cześć Ojcu,
ani tu na tej górze, ani też w Jeruzalem ale w Duchu i prawdzie, bo tego pragnie sam Bóg.
Panie wiem, przyjdzie Mesjasz i objawi nam wszystko. Wtedy powiedział Jezus: Jestem Nim Ja - kobieto.
Odtąd Samarytanka z wiarą o Panu mówiła i dzięki jej świadectwu wielu wtedy uwierzyło.
4. Dwa dni pozostał Jezus w miasteczku zwanym Sychar, nauczał wielkie rzesze o Niebieskim Królestwie.
Słuchając nauk Pana, tak wielu uwierzyło, że jest prawdziwym Bogiem i Zbawicielem świata.
I wielu uwierzyło, patrząc na Mistrza Pana, który nauczał z mocą lud od samego rana.
Głosił Dobrą Nowinę, leczył wszystkie choroby, więźniów puszczał na wolność, przebaczał ludziom grzechy.
___________________
3 Niedziela Wielkiego Postu - „rok A” - J 4, 5-42 Mstów k/Częstochowy. (2004.02.27)


05-07Jezus zmęczony drogą.

05-08 Niewidomy od urodzenia  spotkał Mistrza razem z uczniami.        
Jezus schylił się nad nim z miłością  i nie zraził się jego grzechami.
Zrobił błoto z piasku i śliny i nałożył na oczy jego, spojrzał szczerze i życzliwie,  i powiedział tak do niego:
Ref: Idź natychmiast obmyj swe oczy w tej sadzawce Siloe zwanej.
A uczynię ci wielkie rzeczy, i uleczę z grzechu i winy.
2. Kiedy spotkał Pan biedaka bardzo pragnął go pocieszyć, więc przeniknął jego serce, zdecydował go uleczyć.
Wielką miłość mu okazał, gdy wymazał grzechy jego, spojrzał nań życzliwie, szczerze i powiedział tak do niego:
3. Wielu ludzi cud widziało, doświadczyło łaski Jego, dziękowali Chrystusowi, że uleczył niewidomego.
Tylko dziwni faryzeusze, nie wierzyli Panu swemu, że to On cudownie leczy, że On mówi tak każdemu:
4. Kiedy Żydzi w wielkiej złości, precz chorego wyrzucili, Jezus wtedy go zapytał: czy prawdziwie we Mnie wierzysz?
W Ciebie wierzę Mistrzu Drogi, pragnę sercem Cię miłować, Twoje słowa w moim życiu będę odtąd zachowywać.
_____________________________
4 Niedziela Wielkiego Postu - „rok A” - J 9,1-7 Nowe n/Wisłą.  (2004.03.06)


05-08Niewidomy od urodzenia.

05-09 Przyszedł do Betanii  Pan Jezus do Łazarza, który od dni czterech leżał martwy w grobie.
„Gdybyś tu był Panie - Marta wciąż powtarza - uzdrowiłbyś brata, nie leżałby w grobie”.
Wiem teraz o Jezu, miłujący ludzi, że wszystko da Ci Ojciec, jeśli Go poprosisz.
On mocą swą Boską do życia Go wzbudzi. Brat mój zmartwychwstanie, Ty przecież go wskrzesisz.
2. Rzekł do niej Pan Jezus: - Jam jest zmartwychwstanie, a kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.
W Królestwie Niebieskim, jest jego mieszkanie. Ja i  Łazarzowi otworzę powieki.
Ogromnie wzruszony zapłakał u grobu, nad zmarłym Łazarzem, swoim przyjacielem.     
Modlił się żarliwie, wzniósł oczy ku niebu. Stał się dla Łazarza jego Wskrzesicielem.
3. Dziękuję Ci Ojcze, że Mnie wysłuchałeś, otoczyłeś chwałą wobec ludu swego.
Ty dziś wobec świata moc Swą objawiłeś. Wielbię Cię mój Ojcze, bo Mnie wysłuchałeś.
Gdy kamień zabrali Pan rzekł do Łazarza: - Wyjdź na zewnątrz proszę, stań na własne nogi.
I rozbłysła wszechmoc Boskiego Mocarza. I stanął przed ludźmi wnet Łazarz ubogi.
4. Opadły opaski, a też chusta z głowy, zwolniono Łazarza, aby mógł sam chodzić.
Wszyscy dziękowali za cud Jezusowy, za to że mógł Łazarz znowu się narodzić.
Cud nieogarniony - wskrzeszenie Łazarza - objawił potęgę Boga Wszechmocnego.
Ten cud Bożej mocy ciągle się powtarza, budzi w nas nadzieję do życia wiecznego.
_________________
5 Niedziela Wielkiego Postu - „rok A” - J 11, 1-45 Betania - Ojczyzna Jezusa. (2004.03.13)


05-09Przyszedł do Betanii.

05-10 Jezus kocha wszystkie dzieci, kocha ciebie, siostrę, mnie.
On na krzyżu życie złożył. On i ciebie zbawić chce.
Ref: Kochaj Jezusa, kochaj Jezusa, On cię miłuje, imię twe zna.
2. Jezus karmi wszystkie dzieci słowem prawdy, Ciałem swym.
On na krzyżu życie złożył. On i ciebie zbawić chce.
3. Pan przebacza nasze grzechy, tylko On wyzwala nas.
On na krzyżu życie złożył. On i ciebie zbawić chce.
4. Jezus daje pokój światu, radość, miłość, szczęście Swe.
5. Tylko Jezus dać ci może życie wieczne – nieba dar.
On na krzyżu życie złożył. On i ciebie zbawić chce.
______________
Niedziela Palmowa - „rok A” - Mt 27, 11-5 Boże Męki na Kaszubach. (2004.03.20)


05-10Jezus kocha.

05-11 Do Emaus szli uczniowie dzień zmartwychwstania, mówili o tym, co zaszło w Jeruzalem.
A kiedy ze sobą głośno rozprawiali, przybliżył się Jezus i szedł razem z nimi.
R: Uczniowie Go wcale nie rozpoznali, gdy równym krokiem szedł wolno za nimi.
Choć tylko o Nim tak wiele rozprawiali, ich oczy były jakoby na uwięzi.
2. Mówili o wszystkim, co się wydarzyło, w ostatnim czasie tu właśnie w Jeruzalem.
Nazarejczyka proroka potężnego, źli ludzie okrutnie ukrzyżowali.
3. Liczyli na to, że wyzwoli Izrael, obroni swój naród przed obcym najeźdźcą.
Tymczasem Mesjasz został ukrzyżowany, i w przeddzień szabatu złożony do grobu.
4. Rzekł do nich Pan Jezus: O nierozumni, dlaczego prorokom nie dowierzacie.
Czyż Mesjasz nie miał tak wiele wycierpieć, by poprzez Mękę wejść do swej chwały.
5. Po drodze im wszystkie Pisma wyjaśniał, tak doszli do wioski na wspólną wieczerzę.
Odmówił modlitwę, błogosławieństwo, poznali więc Pana po łamaniu chleba.
R: Uczniowie z radością Jezusa poznali, Zmartwychwstałego Mesjasza, Zbawiciela.
A wtedy chcieli z Panem porozmawiać, On zniknął im z oczu niepostrzeżenie.
Wrócili z powrotem do Jerozolimy, tam Jedenastu spotkali wraz z innymi,
którzy z radością im oznajmili: Pan zmartwychpowstał, ukazał się Piotrowi.
_______________
3 Niedziela Wielkanocy - „rok A” -  Łk 24, 13-35 Emaus - Ojczyzna Jezusa. (2004.04.09)


05-11Do Emaus szli uczniowie.

05-12 Jesteś Panie Dobrym Pasterzem, owce znasz a one Cię znają.
Dzięki Tobie Dobry Pasterzu one życie obfite mają.
1. O zaprawdę, kto nie wstępuje do owczarni poprzez bramę,
lecz zakrada się inną drogą, ten złodziejem jest i rabusiem.
2.  Kto zaś wchodzi poprzez bramę, ten jest dla nich dobrym pasterzem.
Każdą owcę zna po imieniu, one chętnie jego słuchają.
3. Dobry pasterz staje na czele owiec, które zdążają za Nim,
I nie pójdą one za innym, bo nie znają obcego głosu.
4. Pan jest bramą dla każdego, kto się włączy do Jego trzody.
Dzięki Niemu zbawiony będzie i otrzyma Królestwo Boże.
_______________
4 Niedziela Wielkanocy - „rok A” -  J 10, 1-10 Gdynia-Cisowa. (2004.04.17)


05-12Jesteś Panie Dobrym Pasterzem.

05-13 Powiedział Jezus uczniom swoim: Wracam do Ojca Niebieskiego,
by przygotować wolne miejsca,  wszystkim wiernym u Ojca Mego.
Ref: Niech się nie trwoży serce wasze, Jam drogą, prawdą oraz życiem.
Jeśli wierzycie Bogu Ojcu, zaiste wierzcie również  we Mnie.
2. A gdy odejdę już do Ojca to przygotuję wiernym miejsca,
potem powtórnie przyjdę na ziemię, by zabrać wszystkich do Królestwa.
3. Nie znamy drogi dokąd idziesz - Tomasz zapytał Mistrza Pana.
Jak mamy poznać Twoją drogę, aby zaiste była udana.
4. Nikt wszak nie idzie do Ojca w niebie, inaczej, jak tylko przez Mnie.
Gdybyście przeto Mnie poznali, Ojca mojego znalibyście.
5. Kto we Mnie wierzy - mówi Jezus - może dokonać rzeczy wielkich.
Owszem, i większe od tych stworzy, bo Ja idę do Ojca mego.
______________
5 Niedziela Wielkanocy - „rok A” - J 14, 1-12 Betania - Ojczyzna Jezusa. (2004.05.01 )


05-13Powiedział Jezus.

05-14 Jeśli wy Mnie miłujecie, zachowując przykazania,
to poproszę Ojca mego, a da wam moc miłowania.
Ref: Ducha prawdy i światłości, aby cały świat go poznał.
Ducha prawdy i miłości, aby mocy swej wam dodał.
2. Będę prosił Ojca mego, a wam da Pocieszyciela,
i przepełni was obficie wielka moc Ożywiciela.
3. Choć odchodzę z tego świata, ku wieczności, w niebios bramy,
dam wam Dawcę łask wszelakich, On zostanie między wami.
4. Tym, co znają przykazania, zachowują je uczciwie,
poślę Ducha, żar miłości, On pokrzepi was prawdziwie.
5. Kto Mnie kocha prosto, szczerze, tego Ojciec umiłuje,
da mu Ducha i moc łaski,  jego życiem pokieruje.    
_______________________________
6 Niedziela Wielkanocy - „rok A” -  J14, 15-21 Bojano k/Gdyni. (2004.05.08)


05-14Jeśli wy Mnie miłujecie.

05-15 Podniósł swe oczy Pan Jezus, ku niebu z wielką miłością.
W modlitwie arcykapłańskiej, tak błagał z synowską ufnością.
Ref: Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swą chwałą Syna.
By Ciebie Syn nią otoczył, swym życiem szczerze uwielbił.
2. Z Twojej to władzy, mój Ojcze, życiem obdarza Syn Boży.
Wieczność darując każdemu, kto z wiarą przyjmie dar Boży.
3. A to jest życie wieczne, by znali Ciebie, mój Ojcze,
i Syna Twego Jezusa, którego na świat posłałeś.
4. Jam Ciebie otoczył chwałą, mój Ojcze ukochany,
przez dzieła, które zleciłeś Synowi do wykonania.
5. Gdy wracam do Ciebie Ojcze, za uczniów błagam żarliwie,
byś dał im łaskę jedności i wiódł ich przez życie szczęśliwie.
_______________________________
7 Niedziela Wielkanocy - „rok A” - J 17, 1-11a  Świecie n.Wisłą. (2004.05.17)


05-15Podniósł swe oczy.
Wróć do spisu treści