Przejdź do treści

Adwent i okres paschalny w roku B (2004-2005r)

07-01 Czuwajcie - mówi Pan - prostujcie ścieżki swe, zbawienia nadszedł czas.
Ref: Przyjdź, Panie Jezu, wyglądamy Cię. Przyjdź, Panie Jezu, ocal dzieci swe. 2x
2. Czuwajcie - mówi Pan - bo oto przyjdę znów, wyzwolić naród swój.
3. Czuwajcie - mówi Pan - nie zatwardzajcie serc, Królestwo blisko jest.
____________________
1Niedziela Adwentu - „rok B” - Mk 13,33-37. Góra Pomorska k/Wejherowa. (2004.11.20)


07-01Czuwajcie - mówi Pan.

07-02 Był zwiastunem Jezusa. Jan mu było na imię,  
chrzest, pokutę rozgłaszał zapowiadał zbawienie.
Ref: Gotujcie drogę Pańską prostujcie Jego ścieżki.
Zawróćcie ze złej drogi, porzućcie wasze grzechy. 2x
2. Nauk Jana słuchali. Chrzest przyjęli w Jordanie.
Nową szatę przywdziali i na Pana czekali.
3.Gdy nad Jordan Pan przybył, Jan rozpoznał Jezusa,
wskazał ludziom Mesjasza, by witali Chrystusa.
4.Kiedy Jan chrzcił Jezusa, słychać było wołanie:
To Syn umiłowany, mam w Nim upodobanie.
_________________
2 Niedziela Adwentu - „rok B” - Mk 1, 1-8. Gdynia-Chylonia. (2004.11.30)


07-02Był zwiastunem.

07-03 Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. On bowiem wołał:
Ref. Nawróćcie się, nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo
i zmieńcie się i zmieńcie się, bo na to czeka Bóg. 2x
2. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem:
Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem.
Cóż zatem? Czy ty jesteś Eliaszem? Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Nie.
Jam głos wołający na pustyni: Prostujcie drogę Pańską.
3. Faryzeusze zadawali Janowi pytania: Czemu zatem chrzcisz,
skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?
Jan im odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie,
który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała.
___________________
3 Niedziela Adwentu - „rok B” - J 1,6-8.19-28. Starogard Gd.  (2004.12.05)


07-03Pojawił się człowiek.

07-04 Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida;
a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł rzekł do Niej:  
Ref: Nie bój się Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga. porodzisz więc oto Syna,  któremu dasz imię Jezus.
Będzie on zaiste wielki, będzie Synem Najwyższego, a Dobry Pan Bóg da mu  tron  jego ojca Dawida.
2.  Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie  i moc Najwyższego osłoni Cię.
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie zwane Synem Bożym.
3.  A oto krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna
i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja:
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.
_______________
4 Niedziela Adwentu - „rok B” - Łk1, 26-38. 2004.12.10 Chojnice  (2004.12.05)


07-04Bóg posłał anioła

07-05 Jezu, Odwieczne Słowo Wcielone, co zamieszkało między swoimi.
Słowo, co Ciałem zaiste się stało i zagościło między wiernymi.
Ref: Chwała ci Jezu, Synu Maryi. przebywający w swoim Kościele.  
Bądź uwielbiony Boże prawdziwy. o niepojęty, wieczny i żywy.
2. Z Ducha Świętego byłeś poczęty, w łonie Maryi zaś narodzony.
Sługo pokorny i niepojęty, niech dzięki Tobie będę zbawiony.
3. Jesteś jedynym Panem i Bogiem, oraz prawdziwym także człowiekiem.
Wiernym, oddanym nam Przyjacielem. Słowem zrodzonym przed wieków wiekiem.
4. Dzięki Twej Męce o Zbawicielu, z grzechów jesteśmy już uwolnieni.
Dzięki miłości Twej niepojętej, wszyscy jesteśmy wolni, zbawieni.
5. Jezu zwycięski i Zmartwychwstały, wszystkich do siebie przygarniający.
Bardzo troskliwy Dobry Pasterzu, do bram niebieskich nas prowadzący.
_________________
2 Niedziela po Bożym Narodzeniu - „rok B” - J1, 1-18. Kartuzy. (2005.01.02)


07-05Jezu, Odwieczne Słowo.

07-06 Zbliżało się święto Paschy, przyszedł Pan do Jeruzalem,
w świątyni spotkał kupców handlujących wszelkim towarem.
Sporządziwszy mocny powróz powypędzał ich z świątyni,
mówił, że tak być nie może, sprzedających za to winił.
Ref: Zabierzcie  to wszystko już stąd, nie róbcie tu pośmiewiska.
W świątyni, gdzie mieszka sam Bóg nie może być targowiska.
2. Pytali się Żydzi Pana, zaskoczeni gniewem Jego:
jakim to czynisz prawem, co skłoniło Cię do tego.
I przedziwną odpowiedzią Jezus tak ich zaskakuje:
Gdy zburzycie tę świątynię, ja w trzy dni ją odbuduję.
Ref: Gdy mnie przyprawicie o śmierć trzeciego dnia zmartwychwstanę,
Pokonam pierworodny grzech. uleczę zadaną ranę.
3. Gdy podczas Święta Paschy w Jeruzalem Pan przebywał,
wielu ludzi Go poznało, a On serca ich zdobywał.
Pan się jednak im nie zwierzał, bowiem znał dobrze ludzi,
wiedział, że przez śmierć i mękę On im nowe życie wzbudzi.
Ref: Gdy mnie przyprawicie o śmierć trzeciego dnia zmartwychwstanę,
Pokonam pierworodny grzech uleczę zadaną ranę.
________________
3 Niedziela Wielkiego Postu - „rok B”- J 2,13-25. Jerozolima -  Ojczyzna Jezusa.  (2005.02.22)


07-06Zbliżało się święto Paschy.

07-07 Nikodem przyszedł do Pana, a Jezus tak rzekł do Niego:
Jak Mojżesz na pustyni wyniósł węża miedzianego,
tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy kto weń wierzy, mógł  wejść do życia wiecznego.
Ref: Posłał Bóg do ludzi Syna, aby został świat zbawiony,
aby każdy kto Weń wierzy, nie został potępiony.
2. Gdy światłość przyszła do ludzi, to oni ją odrzucili,
Bardziej ciemność pokochali, w swoim życiu zło czynili.
Kto bowiem popełnia grzechy nie zbliża się do światłości,
by nie potępiono czynów oraz jego nieprawości.
3. Tak Bóg umiłował ludzi, że dał Syna Jedynego,
aby każdy kto weń wierzy, mógł dostąpić łaski Jego.
Bóg nie posłał Syna swego, by potępił kogokolwiek,
ale pragnął  by przez Mękę był zbawionym każdy człowiek.
_______________
4 Niedziela Wielkiego Postu - „rok B”- J 3,14-21. Gdańsk-Szkoty.  (2005.02.28)


07-07Nikodem.

07-08 Tak wielu greków i pogan  przybyło by ujrzeć Mistrza,
prosili bardzo Filipa, by mogli dziś spotkać Pana.
Uczniowie zawiadomili, od tym Pana Jezusa,
to On przez mądre słowa zachęcał lud do dobrego.
Ref: Jeżeli ziarno pszenicy zasiane w uprawną rolę,
zaiste w niej nie obumrze, zostanie więc tylko samo.
Jeżeli, to zdrowe ziarno zasiane w uprawną rolę,
ulegnie zaś obumarciu przynosi owoc obfity.
2. Kto kocha życie - rzekł  Jezus, ten je naprawdę utraci.
Kto życie poświęci Bogu, ten je zachowa na wieki.
Kto chciałby służyć mi wiernie, niech idzie za mną pokornie.
Każdego, kto chce mi służyć, wywyższy Ojciec w niebiosach.
3. Nadeszła oto godzina, by został Syn uwielbiony,
I Jego Boską wszechmocą szatan został potępiony.
Tak trzeba, aby Syn Boży przez mękę doszedł do chwały.
Gdy będzie już wywyższony, pociągnie za sobą lud cały.
______________
5 Niedziela Wielkiego Postu - „rok B”-  J 12, 20-33. Wejherowo.  (2005.03.30)


07-08Tak wielu greków.

07-09 Nastał ranek dnia trzeciego, jak radośnie biją dzwony.
Pan zmartwychwstał jak powiedział, Alleluja, Alleluja.
2. Spieszą ludzie do kościoła, nie zobaczą w grobie Pana,
bo zmartwychwstał jak powiedział, Alleluja, Alleluja.
3. Więc śpiewajmy na cześć Pana, wysławiajmy imię Jego,
bo zmartwychwstał jak powiedział, Alleluja, Alleluja.
________________
Niedziela Wielkanocy - „rok B”- J 20, 1-9.  Gdynia. (2005.04.03)


07-09Nastał ranek.

07-10 Tomasza tam nie było, w niedzielę Zmartwychwstania,
gdy stanął Pan wśród uczniów i doszło do spotkania.
O pokój Wam uczniowie - powiedział Zmartwychwstały,
zobaczcie bok i ręce, to Jam jest, żywy cały.
Ref: Błogosławieni, co Panu zaufali. Choć nie widzieli, a jednak uwierzyli.
2. Jak posłał mnie mój Ojciec, tak Ja was też posyłam.
Przyjmijcie Ducha mego! To Ja was dzisiaj wołam.
Komu grzechy zgładzicie, tym będą odpuszczone,
a komu zatrzymacie, tym będą im zatrzymane.
3. Ósmego dnia Pan przyszedł  i Tomasz Mu uwierzył,
bo Przenajświętsze Rany,  na ciele Jego ujrzał.
Pan mój i Bóg, zawołał, padając na kolana.
Uwierzył całym sercem w swojego Mistrza Pana.
_______________
2 Niedziela Wielkanocy - „rok B”- J 20, 19-31. Pruszcz Gd. (2005.04.09)


07-10Tomasza tam nie było.

07-11 Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze
i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!
Ref:  Bądź uwielbiony i wywyższony, o Jezu drogi uwielbiam Cię. 2x
1. Cieszę się Panie, ja dziecko Twe, mym Zbawcą jesteś wciąż kocham Cię;  
2. Zstąpiłeś z nieba na grzeszny świat, przyszedłeś Zbawco ocalić nas.   
3. Za Twoją miłość i Wielką Noc, za Zmartwychwstanie i Ducha moc.   
4. Jesteś radością i szczęściem mym, pokojem duszy i życiem mym.
5. Wierzę, że przyjdziesz na sądny dzień, ufam, że wtedy ocalisz mnie.
__________________
3 Niedziela Wielkanocy - „rok B”- Łk 24,35-48. Gdańsk.  (2005.04.15)


07-11Uczniowie opowiadali.

07-12 Pan Jezus dobrym pasterzem, a my zaś Jego owcami,
z miłości daje nam życie, obdarza swymi darami.
Ref: Jezu, dobry Pasterzu, mniej w opiece dzieci swe!
2. Najemnik, gdy widzi wilka, opuszcza je i ucieka.
Ty, nigdy nas nie opuszczasz, kochasz każdego człowieka.
3. Ty wszystkich pragniesz zjednoczyć, ludzi nowego przymierza,
by cała wielka owczarnia miała jednego pasterza.
_______________
4 Niedziela Wielkanocy - „rok B”- J 10,11-18. Gdynia.  (2005.04.21)


07-12Pan Jezus dobrym pasterzem.

07-13 Tyś jest Panie winnym krzewem
a my twoje latorośle.
1. Ojciec dobry nasz gospodarz ma winnicę wielką,
dzięki Niemu życie mamy, życie w obfitości.
2. Jezus jest nam winnym krzewem, my - latoroślami.
Kto w przyjaźni trwa z Jezusem, ten przynosi owoc.
3. Jeśli we Mnie trwać będziecie - mówi do nas Jezus
- każdą prośbę Waszą spełnię, bo Ja mogę wszystko.
_____________
5 Niedziela Wielkanocy - „rok B”- J 15, 1-8 Wąglikowice w powiecie kościerskim.  (. 2005.04.28)


07-13Tyś jest Panie.

07-14 Jezus powiedział do swoich uczniów:
Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać
moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej,
tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
1. Widziałam dziś biednego twarz, jak czekał on na wdowi grosz.
A ludzie szli mijając go, zdziwieni, że wyciąga dłoń.
2. Minęłam go, stchórzyłam więc, i teraz mam skrupułów moc,  
bo widzę znów biednego twarz, jak czeka wciąż na wdowi grosz.
3. To Chrystus Pan, to Jego twarz. On czeka wciąż na wdowi grosz.
Miłujcie się - Pan prosi was. Miłujcie się - póki jest czas.
4. Przy końcu dni każdemu z nas, Sędzia i Pan popatrzy w twarz,
Rozliczy  On każdy twój dzień, z miłości Bóg osądzi Cię.
____________________
6 Niedziela Wielkanocy - „rok B”- J15,9-17.  Gdańsk,  (2005.05.10)


07-14Jezus powiedział.

07-15 W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus podniósłszy
oczy ku niebu, modlił się: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu,
które mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Ustrzegłem ich,
a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia.
Ref. Panie, ześlij nam pokój, obdarz darem jedności.
Boże, uświęć nas w prawdzie, wesprzyj łaską miłości.
Rec: Ale teraz idę do Ciebie Ojcze i tak mówię,
będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni.
Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.
Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Ref.   
Rec: Ojcze, uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.
Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem.
A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie,
aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
_________________
Niedziela Wielkanocy - „rok B”- J 17,11b-19. Żukowo.  (2005.05.18)


07-15W czasie Ostatniej.

07-16 Niech dziś Duch złączy nas, niech roznieci ognia blask.
   rozmodleni, rozśpiewani trwajmy w Nim, a On w nas
1. Przychodzimy dziś do Ciebie, Panie Boże, Stwórco nasz.
   Wiesz, że Cię kochamy Ojcze, Ty swe dzieci dobrze znasz.
2. Panie Jezu - Zbawicielu, oczyść grzeszne sługi Swe.
   Nakarm Słowem, posil Ciałem, zjednocz wszystkie dzieci Swe.
3. Tyś nam Bogiem - my Twym ludem, z Tobą nam niestraszna noc.
Tym, co Ciebie o to proszą dajesz Panie Swoja moc.
_________________
Niedziela Zesłania Ducha Świętego - „rok B”- J 20,19-23. Sopot.  (2005.05.22)


07-16Niech dziś Duch złączy nas.
Wróć do spisu treści