Przejdź do treści

Dobra Nowina o Bogu (1981-1993r)

03-01 O Jezu nasz bracie, Tyś tak zniżył się. Tyś przyszedł na ziemię, bym mógł kochać Cię.
R: Przyjdź Jezu, przyjdź do mnie, weź serce me, ja w Tobie, Ty we mnie trwaj.
2. Przez Mękę do Chwały Tyś wszedł w Wielką Noc. Wysłużył nam niebo. Tyś dał Ducha Moc.
3. Dziś żyjesz w Kościele, tak bliski wciąż nam, prowadzisz swe dzieci do niebios bram.
_______________
Chełmno n/Wisłą. Jedno z piękniejszych miast w Polsce. Mury obronne, baszty, renesansowy ratusz, a zwłaszcza: gotyckie kościoły, które przemawiają do wyobraźni. Najbardziej dzieciom z Nowego n.Wisłą podobał się zabytkowy kościół farny z kaplicą Matki Bożej Bolesnej, w której się modliły i śpiewały (1981.05.16).


03-01 O Jezu nasz Bracie_xT

03-02 W swoim kościele przemawia do nas Bóg, wieść o zbawieniu rozbrzmiewa co dnia
i do współpracy zaprasza nas Bóg. On światło prawdy i moc nam da.
2. W swoim Kościele jednoczy nas Pan, w jedną rodzinę, wybrany lud.
Od chrztu świętego wszyscy wraz tworzymy jeden, Boży lud.
3. W swoim Kościele chcemy miłość nieść i służyć wszystkim ludziom wkrąg,
Dobrej Nowiny rozsiewać wieść, solidarności rozszerzać krąg.
_______________
Gdańsk - Kościół p.w. św. Brygidy. Strajki solidarnościowe na Wybrzeżu i w Polsce.  Ludziom odważnym, uczestnikom fali strajków, a zarazem zatroskanym o dobro Ojczyzny, poświęcam tę skromną piosenkę. Dzieci z Gdyni śpiewają o Kościele, w którym Pan nie tylko przemawia do ludzi i głosi  wieść o zbawieniu, a również daje światło prawdy i moc, tworzy jeden lud oraz solidarności rozszerzać krąg (1981.08.22).


03-02W swoim Kościele.

03-03 O Kaszubska Można Pani, pełna łaski, Matko Boga.
Twą opieką wciąż wspierani, nam nie straszna żadna trwoga.
R: O Matuchno ukochana, o swe dzieci zatroskana.
proś za nami Syna Swego, by wyzwolił nas od złego.
O Sianowska Panno Święta, dobra, ufna, uśmiechnięta.
Miej w opiece naród cały, niechaj żyje dla Twej chwały.
2. Od poczęcia jesteś czysta, żadnym grzechem nieskalana.
Twoje serce Matko Chrysta, wciąż przepełnia miłość Pana.
3. O pokorna Służebnico, patrz, jak w grzechach wielu tonie.
Niezgłębiona łask Krynico, ludziom dana ku obronie.
4. Bóg Cię wybrał przed wiekami, o Dziewico Nieskalana.
Ty oręduj wciąż za nami, wyproś nam Chrystusa Pana.
5. O, swoich wiernych wspierająca.
Nieustannie od wiek wieków, nad swym ludem czuwająca.
__________________
Sianowo k/Kartuz. W hołdzie MARYI -  Królowej pięknych Kaszub rozśpiewane dzieci  „Dzwoneczki kaszubskie” (1981.10.01).


03-03O Kaszubska Można Pani

03-04 Lubię Twe Słowo Panie, choć jest zupełnie inne
od słów w domu i w szkole, które słyszę codziennie.
R:  Słowo Twe Panie Boże, duchem i życiem jest dla mnie.
2. Lubię Twe Słowo Panie, choć stawia wymagania
lecz za to młodość moją czyni czasem wzrastania.
3. Lubię Twe Słowo Panie, bo uczy mnie mądrości,
jak kochać Boga szczerze, a z bliźnim żyć w miłości.
4. Lubię Twe Słowo Panie, bo głosi nam zbawienie,
obwieszcza wszystkim pokój i grzechów przebaczenie.
5. Lubię Twe Słowo Panie, bo wiedzie mnie do nieba
i uczy trudnej sztuki, jak żyć, umierać trzeba.
_____________
Gdynia kościół NMP w czasie rekolekcji poświęconych Bożemu Słowu z udziałem rodzin oazowych i rozśpiewanych
dzieci Bożych (1981.09.08) .


03-04Lubię Twe Słowo.

03-05 Jesteś o Duchu miłością mą.
Jesteś o Duchu dobrocią mą.
Jesteś o Duchu pokojem mym.
Przyjdź Duchu Święty napełnij mnie.
2. Jesteś o Duchu radością mą,
Jesteś o Duchu świętością mą.
Jesteś o Duchu natchnieniem mym.
Przyjdź Duchu Święty napełnij mnie.
3. Jesteś o Duchu światłością mą.
Jesteś o Duchu mądrością mą.
Jesteś o Duchu sumieniem mym.
Przyjdź Duchu Święty napełnij mnie.
4. Jesteś o Duchu ochłodą mą.
Jesteś o Duchu potęgą mą.
Jesteś o Duchu obrońcą mym.
Przyjdź Duchu Święty napełnij mnie.
5. Jesteś o Duchu nadzieją mą.
Jesteś o Duchu ostoją mą.
Jesteś o Duchu pragnieniem mym.
Przyjdź Duchu Święty napełnij mnie.
6. Jesteś o Duchu wolnością mą.  
Jesteś o Duchu jednością mą.
Jesteś o Duchu pokojem mym.
Przyjdź Duchu Święty napełnij mnie.
7. Jesteś o Duchu – alleluja.
Jesteś o Duchu - alleluja.
Jesteś o Duchu - alleluja.  
Przyjdź Duchu Święty napełnij mnie.
_____________________________
Żukowo i początek wakacji spędzony w rezerwacie „Jar Raduni”, w okolicy Babiego Dołu i Żukowa z ministrantami  i Dziećmi Maryi. Dzień zakończyliśmy modlitwą i śpiewem w zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1982.06.25).


03-05Jesteś o Duchu.

03-06 Strumyczek szemrzący cichutko w dolinie, na skraju rozległej słonecznej polany,
nocami i dniami wciąż płynie i płynie, przez pola i lasy, rozległe doliny.
R: Strumyczku wesoły pod nieba błękitem, pachnący świeżością i rześki od rana,
Przepięknej przyrody wszak jesteś klejnotem, cichutkim mruczeniem chwal Stwórcę i Pana.
2. Strumyczek się wije, w słoneczku rozbłyska, zachwyca turystów zapachem, czystością.
Użyźnia doliny, rozległe pastwiska, zdumiewa każdego swej wody świeżością.
3. W strumyku przegląda się złote słoneczko, cudnymi barwami przepięknie się mieni,
na  łące rozległej zatacza kółeczko, przechadza się dumnie wśród bujnej zieleni.
4. W strumyku się kąpią wesołe wróbelki, skrzydełka puszyste leciutko maczają,
wokoło sprawiają harmider niewielki na pierwsze śniadanko ziarenka szukają.  
___________________________
Parku Krajobrazowego „Doliny Słupi”. Ostatni wakacyjny „wypad” lektorami do Jasienia i Parku Krajobrazowego „Doliny Słupi”, gdzie na skraju rozległej słonecznej polany było słychać strumyczek szemrzący w dolinie. (1982.08.29)


03-06Strumyczek szemrzący.

03-07 W lasach darżlubskich koło Piaśnicy, pośród wysmukłych sosen i świerków,
leżą doczesne prochy zakonnicy, w skromnej mogile wśród męczenników.
R: Błogosławiona, Siostro Alicjo, o Męczennico, módl się za nami.
stałaś się Bożą sługą pokorną, oręduj teraz za grzesznikami.
2. Wprawdzie szlacheckie miałaś korzenie, to żyłaś skromnie, z każdym przyjaźni.
Proste w młodości miałaś marzenie: kochać bliźniego, służyć Ojczyźnie.
3. Gdy bolszewicka dzicz wyruszyła, czułaś potrzebę wsparcia Ojczyzny;
rannym żołnierzom pomoc świadczyłaś, by kraj był nadal wolny i żyzny.
4. Honor, Ojczyzna, Bóg Niepojęty, to są wartości dla których żyłaś.
Również w zakonie służąc bez reszty, dzieciom, młodzieży się poświęciłaś.
5. Pan dał Alicji palmę męczeństwa, w porze jesiennej, w lasach Piaśnicy,
bo nie zabrakło Jej wiary, męstwa. Więc Ją powołał do swej Winnicy.
6. Cieszmy się zatem, ze Zmartwychwstanką do wyżyn nieba dziś wyniesioną.
Ona jest naszą Orędowniczką, w naszym Kościele - błogosławioną.
7. W lasach pachnących runem, żywicą,  nad Jej mogiłą słychać śpiew ptaków.
Chwała się wznosi ponad Piaśnicą, chwała Polaków i Męczenników.
__________________
Piaśnica k/Wejherowa. Pielgrzymka studencka w przeddzień Matki Bożej Wniebowziętej na Groby pomordowanych w Piaśnicy, na grób błogosławionej siostry Alicji Kotowskiej (1982.09.14).


03-07W lasach darżlubskich.

03-08 Naszym Ojcem jesteś Boże, w swej dobroci Niepojęty.  Wszystkie dzieci kochasz szczerze, nieskończenie Święty, Święty.   
R: Dziś uwielbiać Ciebie chcemy, z głębi serca jak najprościej. Śpiewać pięknie więc pragniemy. Składać Tobie hymn wdzięczności.
2. Jesteś Stwórcą  ziemi, nieba. Wszystko dzierżysz w Swojej dłoni. Swe stworzenia, kiedy trzeba i nakarmisz i obronisz.
3. Jesteś Bogiem tak troskliwym, nieskończonym w swej Miłości. Dla swych stworzeń tak życzliwy, pełen łaski i dobroci.
4. Jesteś Panem miłosiernym, przez swój lud umiłowanym. Zawsze szczery, dobry, wierny, zbawiający lud wybrany
5. Jesteś Ojcem, który kocha wszystkie dzieci tego świata. I radujesz się niezmiernie, kiedy brat miłuje brata.
_____________________________
Gdynia Cisowa. Kościół Przemienia Pańskiego i piosenka pochwalna na część Boga Ojca Wszechmogącego (1983.05.02).


03-08Naszym Ojcem_B.

03-09 Ścieżki do Boga wiodą przez lasy, ciche, szumiące, sosną pachnące,
gdzie wiewióreczka robi zapasy, i słychać ptaszki wciąż śpiewające.
R: Ciągle odkrywam ścieżki do Boga, drogi na których jego spotykam,
ślady samego Stwórcy i Pana, z wielkim zapałem badam i szukam.
2. Ścieżki do Boga wiodą przez góry, małe  i wielkie, strome, wysokie,
przez barwne skały i piękne marmury, przez wartkie źródła i rzeki głębokie.
3. Ścieżki do Boga wiodą przez łąki, miłe, zielone, kwieciem pachnące,
gdzie brzęczą pszczoły i groźne bąki, gdzie dywan tworzą kwiaty kwitnące.
4. Ścieżki do Boga wiodą przez puszcze, ciemne, tajemne, pełne owadów,
gdzie spacerują mrówki i kleszcze, gdzie nie brakuje różnych zwierzaków.
5. Ścieżki do Boga wiodą przez morze, które niekiedy grozą przejmuje,
zachwyt, euforię wzbudzić też może, swą surowością ludzi hartuje.
6. Ścieżki do Boga wiodą przez pola, żyzne, rozległe, chleba spichlerze,
gdzie w dali stoi smukła topola, a polną drogą kroczą pasterze.
7. Ścieżki do Boga wiodą przez ludzi, zdrowych i chorych, małych i wielkich.
To uśmiech dziecka miłość rozbudzi, a serce matki mówi do wszystkich.
______________________________
Iława. Zwiedzanie z zespołem „Dzwoneczki kaszubskie” Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i piosenka mówiąca o nieustannym szukaniu i odkrywaniu ścieżek wiodących do Boga, Pana wszechświata (1983.07.02).


03-09Ścieżki do Boga.

03-10 Jeśli Bóg jest moim Ojcem, jestem ufny i spokojny,
tak na śmierć jak i na życie, jestem więc zabezpieczony.
Jeśli Bóg jest moim Ojcem, wszystko mam dziś z Jego ręki,
nic przypadkiem się nie dzieje, za dzień każdy składam dzięki.
2. Jeśli Bóg jest moim Ojcem, nigdy wiary swej nie tracę,
Jemu oddam i powierzę każdą radość, każdą pracę.
Jeśli Bóg jest moim Ojcem, to z nadzieją patrzę w przyszłość.
Pośród szarej codzienności, wciąż dostrzegam Jego miłość.
3. Jeśli Bóg jest moim Ojcem, Stwórcą ziemi i wszechświata,
to nie lękam się  niczego, ani nawet końca świata.
Jeśli Bóg jest moim Ojcem, wiem, że zdolny jest przemienić
wszelkie zło swą boską mocą w dobro, piękno, miłość, pokój.
4. Jeśli Bóg jest moim Ojcem, mogę żyć bez lęku, trwogi,
zachowując przykazania, nie zbaczając z Jego drogi.
Jeśli Bóg jest moim Ojcem, wszystko mam dziś z Jego ręki,
nic przypadkiem się nie dzieje, za dzień każdy składam dzięki.
______________________________
Białogóra  w powiecie wejherowskim  „Wyprawa otwartych oczu” młodzieży oazowej do Białogóry i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Celem jej była medytacja nad pięknej nadmorskiej przyrody i rozmowa przy ognisku o Bogu naszym Ojcu (1983.08.18).


03-10Jeśli Bóg jest moim Ojcem.

03-11 Zachwyca nas Panie, Krajna wspaniała wśród pól leżąca i pięknych lasów.
Pachnąca zbożem, urocza cała, pełna zieleni i barwnych kwiatów.
R. Ziemia żyzna, płodna, miła, od pokoleń lud karmiła.
krajna piękna ukochana, swym istnieniem sławi Pana.
2. Olśniewa na Panie, Krajna czarowna, bogactwem owadów, zwierząt i ptaków,
żyjących tutaj od dawien dawna, wśród jezior, lasów i potoków.
3. Tak cieszy nas Panie, Krajna zielona, czystością rzek jezior, małych strumyków,
gdzie piękna przyroda jest wciąż chroniona, pełna pachnących łąk i ogrodów.
4. Raduje nas Panie, Krajna gościnna, przyjazna dla ludzi przybywających,
dla wielu pokoleń ziemia rodzinna, ludzi wzajemnie się szanujących.
5. Zdumiewa nas Panie, lud tutaj żyjący, ofiarny, wierny, ducha wielkiego,
od dziada pradziada tu mieszkający, sławiący wytrwale Stwórcę swojego.
________________________________
Sępólno. Wiosenna wyprawa rodzin oazowych na Krajnę, leżącą wśród pól i pięknych lasów (1984.04.30).


03-11Zachwyca nas Panie, Krajna.

03-12 Matuchno nad „Modrym jeziorem”  doliny wód Słupi strzegąca.
Dla wszystkich Tyś z nieba jest darem, o piękno tych ziem się troszcząca.
Ref: O leśna Madonno milcząca, żywicą i runem pachnąca.
Wśród kwiatów i wrzosów stojąca, z miłością nam Syna dająca.
2. Strażniczko leśnych uroczysk, tak pięknie chronisz przyrodę.
Chwalona przez całe stworzenie, woń lasów powietrze i wodę.
3. Maryjo piękna Panienko, troskliwych leśników Rzeczniczko.
Ochraniaj ich leśna Jutrzenko. Patronuj im wieczna Dziedziczko.
4. Ochraniaj swym płaszczem siedliska, ptaki, owady, zwierzęta.
Maryjo tak zawsze nam bliska, pogodna, troskliwa i święta.
5. O naucz nas więc dnia każdego zachwycać się pięknem przyrody.
O wyproś nam ducha Bożego i wiele wewnętrznej pogody.
6. Z kapliczki przydrożnej spoglądasz na leśnych turystów i gości.
Szacunku do lasu wciąż uczysz, bo jest to dar Bożej hojności.
____________________________
Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”. Urocze „Modre Jezioro” w Słupi Dolinie, gdzie odnalazłem na drzewie powieszony różaniec o obrazek z wizerunkiem Matki Bożej. Ta okoliczność skłoniła mnie do napisania maryjnej piosenki, którą dedykuję leśnikom i osobom zakochanym w ciszy leśnej i w pięknie przyrody (1984.08.12).


03-12Matuchno nad Modrym jeziorem.

03-13 Przed pychą zwodniczą tak zniewalającą, przed dumą fałszywą ludzi szokującą.
R: O ustrzeż mnie Boże, przed złem i ślepotą,
o ulecz z win, grzechów, i chroń przed głupotą.
2. Przed zgubną chciwością i wyrachowaniem, przed skąpstwem, dziwacznym mym upodobaniem.
3. Przed myślą nieskromną, co kusi i wabi, i wtedy o dziwo, stajemy się słabi.
4. Przed grzechem obżarstwa, nieopanowania, gdy piję i jadam bez umiarkowania.
5. Przed ludzką zazdrością niszczącą człowieka, co karmi się pychą i czczej chwały czeka.
6. Przed mą złośliwością, co sieje zniszczenie, gdy gniew ogarnia i wielkie wzburzenie.
___________________________________
Rajkowy w powiecie tczewskim. Wymowny krzyż z wizerunkiem Chrystusa cierpiącego, który dobrowolnie i z miłości umarł za nasze grzechy. Dlatego błagam i proszę:  „o ustrzeż mnie Boże, przed złem i ślepotą...” (1985.04.20)


03-13Przed pychą...ustrzeż Boże.

03-14 Żaby rechoczą, żwawo kumkają, w stawie zielonym koncert wygrywają.
Skrzeczą wytrwale, gromko wołają i swego Stwórcę wciąż wychwalają.
R: Kum, kum, kum, kum, la, la, la, la... koncert wspaniały słychać wokoło.
Kum, kum, kum, kum, la, la, la, la... robi się w wodzie bardzo wesoło.
2. Jedna przed drugą się popisuje, trele radosne wciąż wykonuje.
Skaczą po wodzie, bańki puszczają i swego Stwórcę wciąż wychwalają.
3. Żabi koncercik słuchać wokoło, kiedy ropuszki mruczą wesoło.
Pośród szuwarów raźnie kumkają i swego Stwórcę wciąż wychwalają.
4. W wieczór majowy słychać żab trele, bowiem świętują swoje wesele.
Wszystkie radośnie naraz gadają i swego Stwórcę wciąż wychwalają.
5. Ileż radości słychać wokoło, robi się w wodzie bardzo wesoło,   
kiedy rozbrzmiewa żabie kumkanie, gdy niesie się ropuch wołanie.
________________________________
Pojezierze Brodnickie. Majowa wyprawa z „Dzwoneczkami kaszubskimi” na Pojezierze Brodnickie. Wieczorny rechot żab, tak nam się podobał, że powstała wesoła piosenka wielbiąca Boga Stwórcę (1985.05.20).


03-14Żaby rechoczą.

03-15 Rano wystarczy nadstawić ucha, a ptasi koncert można wysłuchać.
Rudzik, sikorka i szpak śpiewają, nowy dzień światu już ogłaszają.
R: Boży muzycy swój koncert grają, na swojską nutę Panu śpiewają.
kiedy nastają poranne zorze, chwalą radośnie Ciebie, o Boże.
2. W trawie igrają polne koniki, korę sosnową drążą korniki.
Głosy wydają różne stworzenia i wieszczą światu hymn uwielbienia.
3. Szare wróbelki ćwierkają żwawo.
Dzięcioł jak w bęben uderza w drzewo.
Lotne gołębie gruchają wszędzie, że dzień pogodny, słoneczny będzie.
4. Wieczorem świerszcze, cyt, cyt, cykają,
a żaby w stawie już rechotają
i nietoperze nisko latają, noc nadchodzącą zapowiadają.
5. Wśród leśnej ciszy gdzieś na polanie,
słychać beztroskie ptaków śpiewanie,         
Leśne ptaszęta też Panu grają, swoim świergotem Go wychwalają.
_________________________________
Trójmiejski Park Krajobrazowy. Odkrywanie z młodzieżą śladów Boga w przyrodzie, w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Tym razem był to poranny świergot ptaków, w którym Boży muzycy swój koncert grają, na swojską nutę Panu śpiewają (1985.06.28).  


03-15Rano wystarczy nadstawić ucha.

03-16 Od wód Bałtyku poprzez kraj wyszliśmy na maryjny szlak, na Jasną Górę chcemy dojść, zaśpiewać Matce wspólną pieśń.
Ref: Kaszubska pielgrzymka (bis), w hołdzie Maryi składa swój dar.
Śpiew i modlitwę, trud i ofiary – zanieś Maryjo przed Ojca tron.
2. Z powiewem wiatru w skwarze dnia wielbimy piękno polskich ziem, jednością silni w Bogu swym, bo my trzymamy tylko z Nim.
3. Szum lasu koi ból i lęk, śpiew ptaków radość daje nam, smak chleba uczy dobrym być i dzielić z innym drogi trud.
4. Znakiem dla ludzi chcemy być i pielgrzymować w Ojca dom, z Bogiem w przyjaźni zawsze żyć i wraz z Maryją cieszyć się.
________________________________
Kaszubska Pielgrzymka. Premiera piosenka wykonana była na trasie pielgrzymki w roku 1985 i do dziś jest śpiewana przez pątników pielgrzymujących na Jasną Górę (1985.07.28).


03-16Od wód Bałtyku - Kaszubska Pielgrzymka

03-17 Wspaniałe kolory przepięknej jesieni, to liście pożółkłe już z drzew spadające,
to trawy złociste wśród słońca promieni, i suchych roślinek ogromne tysiące.
R: Nastała już jesień, złota, czarowna,
tak pełna kolorów, chłodniejsza, spokojna.
Choć mglista i dżdżysta, to jednak cudowna,
przez Stwórcę nam dana – ta jesień dostojna.
2. Przemiłe zapachy czarownej jesieni, rozchodzą się z dymem po łąkach i polach,
gdzie pieką się bulwy wśród żaru płomieni, niezwykle gorące, bajecznie chrupiące.
3. Przedziwne odgłosy, szumiącej jesieni, już niosą się echem gdzieś ponad polami,
wzmocnione melodią szemrzących strumieni brzmią w całej przyrodzie smętnymi dźwiękami.
4. Dojrzałe owoce uroczej jesieni, przepyszne w swym smaku, słociutkie, łagodne;
to źródło witamin i każdy je ceni, - o jakże wspaniałe, przepiękne, dorodne.
5. Wspaniały krajobraz, czar złotej jesieni, olśniewa każdego paletą kolorów;
przyroda wokoło barwami się mieni, wielością pejzaży, bogactwem widoków.
_____________________________________
Wieżyca i Ostrzyce. Wspaniałe kolory przepięknej, polskiej jesieni. Nastała już jesień, złota, czarowna, tak pełna kolorów, chłodniejsza, spokojna (1985.10.14).


03-17 Wspaniałe kolory przepięknej jesieni.

03-18 Kiedy wieczór już nadchodzi i wycisza morskie fale.
Złote słońca z nieba schodzi, dzionek kończy się wspaniale.
R: Cichy wieczór, serca splata. Myśli biegną ku wieczności.
Wszystko wielbi Stwórcę świata nucąc piękną pieśń wdzięczności.
2. Idzie wieczór cichych zdarzeń, koi serca zakochanych.
Budzi w nich tak wiele marzeń, prostych, szczerych, niespodzianych.
3. Gdy wieczorem zmierzch nadchodzi, lekki wietrzyk muska twarze.
Spaceruje pośród łodzi, i wycisza groźne morze.
4. Błogi wieczór, zmrok spowija, biała mgiełka brzegiem brodzi.
Noc swój namiot już rozbija, ciemność zewsząd wnet nadchodzi.
5. Krocząc w wieczór wśród ciemności, brzegiem morza srebrzystego,
myślę ufnie o wieczności w domu Ojca Niebieskiego.
________________________________
Gdyński bulwar. Wieczorny spacer na gdyńskim bulwarze. W tej porze majowej, nastał cichy wieczór, kiedy myśli biegną ku wieczności, a wszystko wielbi Stwórcę świata nucąc piękną pieśń wdzięczności (1986.05.23).


03-18Kiedy wieczór już nadchodzi.

03-19 Zdrowia i siły użycz nam Panie, Niech jest skuteczne nasze działanie.
Niech nasze ciało sprawne więc będzie, a Twoja wola dzieje się wszędzie.
R: Daj Panie, zdrowie duszy i ciała, by dusza w zdrowym ciele mieszkała,
by ciało miało ducha dobrego, wielbiło Ciebie, Boga żywego.
2. Tym, którzy zdrowiem cieszą się zgodnie, racz błogosławić ich dni i tygodnie.
Niech będą wdzięczni za to co maja, że dobrym zdrowiem przecież tryskają.
3. Chorych, cierpiących obdarz nadzieją, niechaj przez łezki nawet się śmieją.
Twe miłosierdzie niech ich pocieszy, bo los ich ciągle jest w Twojej pieczy.
4. Troską specjalną otocz palaczy, klej wchłaniających biednych wąchaczy;
alkoholików i narkomanów. Daj im troskliwych też opiekunów.
5. Siostry szpitalne i pielęgniarzy, chorym oddanych dzielnych lekarzy,
racz błogosławić, uczyń sprawnymi, by dla swych chorych byli dobrymi.
6. Miej w swej opiece i kapelanów, dobrych, cierpliwych, świętych kapłanów,
którzy w szpitalach, domach, więzieniach, niosą każdemu ulgę w cierpieniach.
______________________
Gdynia. Spacer nad morzem połączony z modlitwą za chorych i cierpiących (1986.06.03).


03-19Zdrowia i siły użycz nam Panie.

03-20 W sierpniowy poranek z ochotą jechałam nad Modre Jezioro, nad Słupi dolinę;
tam pyszne jagódki, borówki zbierałam, widząc przepiękną krainę.
R: O Stwórco Wszechmocny, jak Cię nie uwielbiać
za wszechświat ogromny, cudowny, wspaniały;
za każde stworzenie chcę Ci  podziękować i życiem wyśpiewać pieśń chwały.
2. Wędrując po lesie wśród sosen i brzózek słyszałam rytmiczne dzięcioła stukanie;
radosne ćwierkanie płochliwych sikorek oraz kukułki kukanie. O Stwórco Wszechmocny…
3. Mój zachwyt wzbudziło jezioro czarowne, koloru modrego, pięknie położone,
gdzie rośnie libelia, bieżyca, poryblin, rośliny pilnie chronione. O Stwórco Wszechmocny…
4. Słoneczną wędrówkę brzegiem jeziora, niezmiennie umilał łagodny śpiew ptaków.
Radośnie ćwierkały tak aż do wieczora, leśnych nie płosząc zwierzaków. O Stwórco Wszechmocny…
5. Cudowny był wieczór na leśnej polanie. Złociste słoneczko za chmury się skryło.
Zrobiło się cicho, ustało ćwierkanie; serce miłością pałało. O Stwórco Wszechmocny …
6. W noc jasną sierpniową o pełni księżyca, słyszałam też sowy łagodne hukanie,
Po lesie się niosło jelenia ryczenie i ciche dzików chrząkanie. O Stwórco Wszechmocny…
7. A kiedy to rankiem nadeszło świtanie, i nocne ciemności powoli ustały,
skończyło się nagle dostojne milczenie, i ptaszki śpiewać zaczęły…
________________________________
Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”. Dzień spędzony z „Dziećmi Maryi” na zbieraniu jagód i na podziwianiu Stwórcy za piękno stworzonego świata (1986.08.12).


03-20W sierpniowy poranek.

03-21 W wiejskim kościółku odpust parafialny, dostojnie grają stare organy.
Księża Najświętszą składają Ofiarę, lud rozmodlony wyznaje swą wiarę.
2. Pilnie lud słucha także Boże słowo, wciąż Bożą prawdę odkrywa na nowo.
Żyć pragnie w przyjaźni, miłości i zgodzie i nie ulegać światowej też modzie.
R: Wszyscy świętują, radośnie śpiewają, Bogu dobremu wdzięczność wyrażają.
oto parafia czci swego patrona, jako wspólnota bardzo rozmodlona.
3. Chętnie lud spieszy do Stołu Pańskiego, witając w sercu Jezusa żywego.
Jemu swe życie powierza z radością, tak bardzo żyć pragnie Bożą miłością.
4. Pan Jezus wyszedł w procesji z kościoła i błogosławi wszystko dookoła:
ludzi, zagrody, domowe zwierzęta, motyle, kwiaty i małe ptaszęta.
5. Pełni pokoju bez żadnej trwogi, wracają wierni w swe rodzinne progi.
Odpust parafialny nadal świętują, w domu rodzinnym wspólnie się radują.
6. W Królestwie Bożym wielkie świętowanie, anielskich chórów słychać śpiewanie.
Uczta miłości dla wszystkich zbawionych, dzięki Chrystusowi przecież ocalonych.
____________________________________
Łebno w powiecie wejherowskim. Odpust parafialny Królowej Polski niezwykle uroczyście obchodzony przez Kaszubów (1987.05.03).


03-21W W wiejskim kościółku.

03-22 R: Dzięki składam Bogu za to, że rodziców mam, że do nieba, do królestwa już nie idę sam.
1. Ich z miłości dał mi Pan Bóg, bym w rodzinie rósł i żył. Dzięki nim zrozumiał miłość, abym Bożym dzieckiem był.
2. Kto nauczył mnie pacierza? Kto rozniecił wiary żar? Kto ukazał miłość Bożą? Kto, no powiedz sam?
3. Tyle przecież im zawdzięczam. Tyle serca dali mi. Niech więc o nich wciąż pamiętam. Za nich – Boże - dzięki Ci.
___________________________________
Rumia.  W latach osiemdziesiątych na kręgu  rodzin oazowych, zrodziła się myśl nieustannego dziękowania Bogu za moich rodziców. Wtedy uświadomiłem sobie, że wszystko co mam, zawdzięczam rodzinie. I tak powstały strofy niniejszej piosenki:
- Kto nauczył mnie pacierza? Kto rozniecił wiary żar? Kto ukazał miłość Bożą? Kto, no powiedz sam?
- Tyle przecież im zawdzięczam. Tyle serca dali mi. Niech więc o nich wciąż pamiętam. Za nich – Boże - dzięki Ci.
Nie ma dnia, abym ich nie polecał Miłosierdziu Bożemu.
Mojej rodzinie, a zwłaszcza rodzicom: Benignie i Kazimierzowi dedykuję tę skromną piosenkę  (1987.06.12).


03-22Dzięki składam Bogu... za rodziów.

03-23 Pojednaj się z Bogiem, Twym Ojcem kochanym, wyznając Mu grzechy tak prosto i szczerze.
Bądź dzieckiem posłusznym, radosnym, oddanym.  Wypełniaj solidnie swe chrzcielne przymierze.
R: Nikt inny nie może odpuścić ci grzechów, jedynie Bóg Ojciec, Pan pełen litości.
On kocha cię zawsze, pomimo twych grzechów. Ukochaj Go szczerze, i porzuć swe złości. R muz
2. Pojednaj się z Bogiem, Twym Ojcem kochanym, i wybacz niewdzięczność swym winowajcom.
Bądź zawsze człowiekiem przyjaznym, życzliwym, podaruj przewiny i swoim oprawcom,
3. Pojednaj się z Bogiem, Twym Ojcem kochanym, żarliwie się modląc i to nieustannie.
Człowiekiem bądź wiary wciąż rozmodlonym, rozmawiaj z Najwyższym niezwykle starannie.
4. Pojednaj się z Bogiem, Twym Ojcem kochanym, ochotnie jałmużnę darując bliźniemu.
Bądź zawsze człowiekiem bezinteresownym, gotowym pomagać biednemu, choremu.
5. Pojednaj się z Bogiem, Twym Ojcem kochanym, przez wielki wysiłek pokory, skromności.
Bądź uczniem uległym, spokojnym, nieznanym, człowiekiem szlachetnym o wielkiej godności.
_______________
Grążawy k.Brodnicy. Modlitwa dziękczynna w zabytkowym, drewnianym kościółku, za to, że jedynie Bóg miłosierny może odpuścić moje grzechów, bo On zawsze mnie kocha, pomimo moich niewierności (1987.07.04).


03-23Pojednaj się z Bogiem.

03-24 Dzieci bez opieki osierocone, dzieci alkoholików bite i dręczone.
Dzieci głodujące poniewierane, dzieci smutne zaniedbane.
ref: To są smutki Jezusowe, ranią serca Chrystusowe.
2. Dzieci niegrzeczne, skłonne do złości. Dzieci nie szanujące starości.
   Dzieci, którym wszystko zezwalają. Dzieci, które samolubne się stają.
3. Małżonkowie niedobrani, niedoświadczeni. Małżonkowie obojętni i skłóceni.
   Małżonkowie, którzy miłości nie znają. Małżonkowie, którzy rozejść się mają.
4. Chorzy z łóżkiem związani. Chorzy na dożywotne cierpienie skazani.
   Chorzy przez swoich opuszczeni. Chorzy z cierpieniem nie pogodzeni.
5. Ludzie nienawistni i kłótliwi. Ludzie zazdrośni i leniwi.
   Ludzie biedni i opuszczeni. Ludzie samotni i uprzedzeni.
_____________________________________
Gdynia. Słowa wypisane na korze w kruchcie kościoła w Krościenku nad Dunajcem: „To są smutki Jezusowe, ranią serca Chrystusowe” (1987.08.03).


03-24Dzieci bez opieki.

03-25 Gdy Dziecię miało osiem dni imię Jezus nadano Mu, ofiarowano Bogu Je, tak proroctwo spełniło się.  
R: Jezu, światłości prawdziwa, nadziejo świata całego. Zbawienie pośród ciemności i chwało ludu twojego.
2. Symeon bogobojny mąż, Dziecię w swoje ramiona brał, wyśpiewał Jahwe chwały hymn, kiedy ujrzał zbawienia dar.
3. Dzielną Annę prorokini Bóg wywyższył tak wspaniale i ujrzała Światłość świata, bo modliła się wytrwale.
4. Tak wpatrzeni już w Jezusa, odrzucajmy grzechy, złości, Bożej prawdy się trzymajmy, bądźmy dziećmi tej światłości.
__________________________________
Reda. Kościół Wniebowzięcia NMP. Myśl przewodnia o Dzieciątku Jezus z Ewangelii św Łukasza 2, 22-40  (1988.04.20)


03-25Gdy Dziecię miało osiem dni.

03-26 Górecka Madonno, Przeczysta Dziewico. Bez grzechu poczęta i Niepokalana.
Patronko pątników, o Bogurodzico, na Matkę Jezusa przez Boga wybrana.
R: Górecka Madonno, o błogosławiona,
swym płaszczem matczynym ogarnij każdego.
Od wieków na Krajnie, Ty jesteś sławiona.
poprowadź nas grzesznych do Syna swojego.
2. Gdy stałaś się Matką Mesjasza - Jezusa, służyłaś Mu wiernie i żyłaś dla Niego.
Dziś biednym grzesznikom ukazuj Chrystusa. Oręduj za nami u Tronu Bożego.
3. Oddana bez reszty Synowi Bożemu, aż po Krzyż Golgoty niezmiennie posłuszna.
Pokornie uległa Duchowi Świętemu, Bezinteresowna, łagodna i wierna.
4. Dojrzała we wierze, posłuszna Duchowi, Lekarko serc ludzkich w Cudownej Studzience.
Składamy hymn chwały Twojemu Synowi i pieśni dziękczynne niesiemy w podzięce.
5. O Bogarodzico, Matuchno Kościoła i nasza nadziejo Królestwa Bożego.
Pełniąca wciąż rolę dobrego anioła, wiodąca swe dzieci do Syna Bożego.
___________________________________
Górka Klasztorna  k. Łobżenicy w woj. Wielkopolskim. Piosenka była owocem „oazowy muzycznej dzieci Bożych”.
Przy końcu oazy - w hołdzie Góreckiej Madonnie, było prawykonanie (1988.07.18).


03-26Górecka Madonno.

03-27 Tylko te drzwi, które na oścież otwieraliśmy drugim będą otwarte i nam.
   Tylko ten chleb, który podaliśmy do pożywania drugim, nasyci nas.
   Tylko ta woda, którą do picia podaliśmy drugim, pocieszy i nas.
R: Bo miłość najważniejsza jest - to z uczynków osądzi nas Bóg.
2. Tylko ten chory, którego odwiedziliśmy, pozbawi nas naszej samotności.
   Tylko to słowo, które było pomocą dla drugich, pocieszy i nas.
   Tylko ta ręka, którą wyciągaliśmy do drugich, pojedna i nas. R:
3. Tylko ta uczciwość, z którą zbliżyliśmy się do drugich, wyzwoli i nas.
   Tylko ta przyjaźń, którą żywiliśmy dla drugich,
   będzie nośnym przęsłem i naszego życia. R:
4. Tylko ta nadzieja, którą wzniecaliśmy u drugich, pozwoli i nam uczestniczyć w życiu.
   Tylko ta wolność, którą stworzyliśmy drugim, wybawi i nas. R:
______________________________________
Gdańsk Osowa.  Droga Krzyżowa z udziałem dzieci i najważniejsze przesłanie jakie zapamiętały dzieci: miłość jest najważniejsza - to z uczynków osądzi nas Bóg. Tekst: Ks. Alfons Skowronek (1988.10.06).


03-27Tylko te drzwi - Bo miłość najważniejsza.

03-28 Podziwiam rodziców za miłość ich szczerą, gdy uczą nas kochać cierpliwie codziennie.
radośnie się dzielą dojrzałą swą wiarą i trwają przy Bogu wraz z nami niezmiennie.
R: Wspaniali rodzice, o mamo i tato, kochamy was bardzo, kochamy was za to,
że życie i wiarę dajecie nam stale, to dzięki wam, kiedyś znajdziemy się w chwale.
2. Wspaniali cudowni, rodzice kochani, wciąż nam pokazują, gdzie dobro, a gdzie zło,
jak trzeba być w życiu dziś odpowiedzialnym, co zrobić by czasem nie stoczyć się na dno.
3. Najlepsi obrońcy to mama i tata, współtworzą rodzinę – nasz Kościół domowy.
Chcą, aby rodzina się stała bogata, by nasz dom był silny w Bogu i zdrowy.
4. Na trudy i znoje niezwykle odporni, gdy zajdzie potrzeba odważni w karceniu;
wciąż ufni, uczciwi, a także przezorni, swój krzyż dźwigający pokornie w milczeniu.
______________________________________
Toruń. Zwiedzanie kościoła Najświętszej Maryi Panny i modlitwa „Dzwoneczków” przy ołtarzu Świętej Rodziny (1989.05.03).


03-28Podziwiam rodziców.

03-29 Niestrudzone dzielne mrówki, pracowicie dzień spędzają.
Od poranka do wieczora, po mrowisku wciąż biegają.
R: Jak cudowne to stworzenia, choć nie łatwa jest ich droga.
Nieustannie i radośnie swym istnieniem chwalą Boga.
2. Biedroneczki są w kropeczki, wszystkie piękne i morowe.
są beztroskie i pogodne, mają życie kolorowe.
3. Fioletowe boże krówki leśne ścieżki przemierzają,
leśnym runem i żywicą cały dzionek oddychają.
4. Pracowite, mądre pszczoły pola, łąki nawiedzają.
Znoszą miód do swoich uli, nektar z kwiatów wysysają
5. Rozśpiewane miłe ptaszki koncert leśny urządzają.
Przez dzień cały przecudownie kwilą, nucą i śpiewają.
_________________________________________
Woziwoda w powiecie tucholskim. Odkrywanie przez dzieci śladów Boga w leśnych rezerwatach w Borach Tucholskich (1989.06.04).


03-29Niestrudzone dzielne mrówki.

03-30 Jezu jesteś Bogiem żywym, który kocha swoje dzieci.
Bogiem dobrym i prawdziwym, Twoja miłość wciąż nas krzepi.
R: Jezu Chryste miłosierny, w swej dobroci nieskończony.
tak nam bliski, drogi, wierny, bądźże przez nas uwielbiony.
2. Choć jesteśmy słabi, grzeszni, Ty nas kochać nie przestajesz.
Wszystkim prostym i pokornym, życie wieczne obiecujesz.
3. Ty nas leczysz i oczyszczasz, z wszelkich grzechów, nieprawości.
Swoim Ciałem wciąż umacniasz, wiedziesz drogą ku wieczności.
4. Darzysz słowem nas obficie i pouczasz nas cierpliwie.
Karmisz Ciałem nas sowicie w Eucharystii miłościwie.
5. Swojej łaski nam nie szczędzisz, byśmy jedno z Tobą byli.
Do Królestwa nas prowadzisz, byśmy z Tobą zawsze żyli.
___________________________________
Sulęczyno w powiecie kartuskim. Modlitwa i śpiew  „Dzwoneczków kaszubskich” przy przydrożnym krzyżu tuż obok jeziora Węgorzyno (1990.06.03).


03-30Jezu jesteś Bogiem.

03-31 W pięknym Subiaco, w górskiej krainie, klasztor wiekowy wszystkich zachwyca.
Do Boga zbliża święte milczenie, grota surowa, cicha kaplica.
Ref: O Benedykcie, święty Patronie, Bogu bez reszty szczerze oddany.
Ucz nas zawierzać Panu jedynie. Niech on w nas będzie umiłowany.
2. W grocie zamieszkał, modlił się, pościł, pośród surowej, dzikiej przyrody.
Bożą miłością był otoczony, zaznał zaiste, wielkiej przygody.
3. Bożą miłością chcąc się podzielić, stworzył zakonną, wspólnotę żywą.
Wskazał jak można siebie uświęcić drogą modlitwy, pracą uczciwą.
_______________________________
Subiaco (Italia). Niezapomniana pielgrzymka do sanktuarium Świętego Benedykta (1990.07.05).


03-31W pięknym Subiaco.

03-32 Niezwykle czujni, na przyjście Pana, nie poddający się ludzkiej złości.
Ich droga życia jest przemyślana, bo żyją wiarą wśród codzienności.
R: Błogosławieni, oczekujący, na rychły powrót Chrystusa Pana.
Szczęśliwi wszyscy, wyglądający, Odkupiciela i Zbawcy Pana.
2. Bezmiernie ufni, łagodni, cisi, głodni eucharystycznego Chleba.  
Samemu Bogu codziennie bliżsi, tak autentycznie spragnieni nieba.
3. Otwarci zawsze na dobro innych, każdemu chętnie posługujący.
Wrażliwi  przeto na dolę bliźnich, im spontanicznie pomagający.
4. Przedziwnie prości jak małe dzieci, szczęśliwi, pełni czci i wdzięczności.
Im słowo Boże jak słonko świeci, prowadząc prosto do bram wieczności.
5. Pogodni, mimo codziennych trudów, nie ogarnęła ich żadna trwoga.
Wybrani spośród tak wielu ludów, umiłowali nad wszystko Boga.
_______________________________________
Toruń. Zwiedzanie toruńskich kościołów przez rozśpiewanych dzieci i refleksja modlitewna w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej o rychłym powrocie Pana i o tym, że musimy być niezwykle czujni i gotowi na Jego przyjście (1990.08.14).


03-32 Niezwykle czujni.

03-33 Ty znasz mnie najlepiej, mój Panie i Boże, przenikasz me serce i moje wnętrzności.
R: W Twe dobre ramiona oddaję się szczerze i ufam jak dziecko Twej Ojcze miłości.
2. Miłujesz mnie zawsze, mój Panie i Boże, cierpliwie wybaczasz me ludzkie słabości.
3. Ochraniasz mnie zawsze, mój Panie i Boże, przed niecnym podstępem szatańskiej podłości.
4. Pouczasz swym Słowem, mój Panie i Boże, wlewając w me serce dar Bożej Mądrości.
5. Ty darzysz mnie łaską, mój Panie i Boże, wciąż jesteś powodem mej wielkiej radości.
6. Spotykasz się ze mną poprzez sakramenty, obdarzasz łaskami i życiem w wieczności.
7.  Ty zbawiasz mnie przecież, mój Panie i Boże, ratujesz grzesznika w swej wielkiej litości.
____________________________________
Medjugorie (Bośnia-Hercegowina) Tygodniowa pielgrzymka parafian do  Medjugorie  i niezapomniane wrażenia z Góry Krzyża (1990.09.03).     


03-33Ty znasz mnie najlepiej.

03-34 Lubię moją kotkę miłą i figlarną, ma trzy szare łapki, jedną ma zaś czarną.
Cały dzień po domu biega jak szalona, z psot i zabaw zawsze jest zadowolona.
R: Dzięki ci o Stwórco, za zwierzęta wszelkie,
dzikie i domowe, małe oraz wielkie.
Wszystkie je nam dałeś, aby nam służyły
i swoim istnieniem Ciebie wciąż chwaliły.
2. Lubię moją kotkę za zabawną mordkę, za nos mały czuły i żółtą kokardkę.
A jej zwinne łapki skaczą i biegają, myszkę czy piłeczkę sprytnie zdobywają.
3. Lubię moją kotkę za jej uszka szare i bajecznie piękne dwa oczęta bure.
Bystre oczka kotki wszystko dostrzegają, do swych domowników też się uśmiechają.
4. Lubię moją kotkę szczere jej wejrzenie, psotne harcowanie, miłe jej mruczenie.
Chętnie z nią się bawię, biegam, podskakuję i na podwóreczku dumnie spaceruję.
5. Jak nie lubić kotki do nas przywiązanej, od lat kilku przecież tak przez nas kochanej.
Jak się nią nie cieszyć, bawić i radować, nawet kiedy zbroi, jak jej nie darować.
__________________________________
Sulęczyno w powiecie kartuskim. Odpoczynek i kąpiel „Dzwoneczków kaszubskich” nad jeziorem oraz zabawa dziewcząt z miłym kotkiem (1991.06.30).


03-34Lubię moją kotkę.

03-35 Urzeka mnie zawsze Cudowna Madonna, troskliwa ogromnie - o Lipska Panienka.
jak róża kwitnąca, dorodna i wonna,  jak lilia przeczysta, łagodna i piękna.
R: O cudowna Lipska Pani, pełna łaski i miłości,
wstaw u Syna się za nami, by uleczył z grzechów, złości.
2. Urzeka mnie Boże, wciąż Ziemia Lubawska, zielenią pagórków, łąk, lasów i krzewów.
Kraina bogata w rozległe pastwiska, gdzie słychać w oddali przemiły śpiew ptaków.   
3. Zdumiewa mnie godność tutejszych mieszkańców, dla których wartością i siłą najwyższą,
jest Pan Bóg, Ojczyzna, honor Polaków, a Panna Najświętsza  - Matuchną Najdroższą.
4. Radują me serce zwyczaje rodzinne, szacunek dla chleba i miłość Ojczyzny,
zagrody zadbane i domy gościnne, a  wobec bliźniego i uśmiech przyjazny.
R: O Cudowna Lipska Pani, pełna łaski i miłości.  
Wstaw u Syna się za nami, by uleczył z grzechów, złości.
Matko Boża litościwa, o rolników zatroskana.
Dla swych wiernych dobrotliwa, przez swe dzieci ukochana.
____________________________________
Lubawa-Lipy. W hołdzie Lipskiej Pani, która mnie zawsze urzeka i do której pielgrzymowałem w latach mojej młodości.
Do Lubawy i Lip również wędrowały „Dzwoneczki kaszubskie” i  śpiewały radośnie „ o cudownej Lipskiej Pani” (1991.07.02).


03-35Urzeka mnie zawsze Cudowna Madonna.

03-36 Jezus z Nazaretu, Mesjasz nasz Zbawiciel. On wyzwala i zbawia, bo ludzkie problemy zna.
Ref: Chrystus żyje wśród nas. Chrystus wczoraj i dziś. Chrystus Zbawiciel nasz. Drogą prawdą, jest.
2. On uleczyć nas może. On wyzwoli od grzechu. Życie wieczne dać może, to Jezus, tylko On.
3. Promyk nadziei zaświta w sercu pełnym goryczy, rozpacz, trwogę pokona, to Jezus, tylko On.
4. Gdy opuszcza cię wszyscy, gdy zawiedzie przyjaciel, przyjdzie zawsze z pomocą, to Jezus, tylko On.
_______________________________________
Gdynia. Tradycyjna ogólnogdyńska pielgrzymka z kościoła Serca Jezusa do kościoła Ojców Jezuitów. Podziwiam Gdynian, którzy kontynuują tę piękna tradycja, im dedykuję piosenkę o Jezusie, który żyje wśród nas… tylko On wyzwala od grzechu…tylko On dać może życie wieczne (1992.06.08).


03-36Jezus z Nazaretu.

03-37 Wciąż nacieszyć się nie mogę pięknem świata stworzonego.
Wpadam w zachwyt, czuję wdzięczność wobec Boga Najwyższego.
R. Pragnę śpiewać spontanicznie, chwalić Stwórcę Wszechmocnego.
budzić radość, śmiać się szczerze, być życzliwym dla bliźniego.
2. Wciąż nacieszyć się nie mogę pięknem wiosny pełnej słońca.
I podziwiam ptaków trele, widzę żabkę i zaskrońca. R.
3. Wciąż nacieszyć się nie mogę porą lata słonecznego,
kiedy ciepło i pogoda, tyle uciech dla każdego.  R.
4. Wciąż nacieszyć się nie mogę, kiedy jesień świat wyzłaca,
kolorami las przepełnia, serca ludzkie ubogaca.   R.
5. Wciąż nacieszyć się nie mogę srogą zimą, skutą w lody.
I podziwiam ośnieżone pola, lasy i zagrody. R.
___________________________________
Smołdzino k/Słupska. Wędrówka gdyńskiej młodzieży oazowej po Słowiński Parku Narodowym, która wciąż nacieszyć się nie może pięknem świata stworzonego. Dlatego pragnie śpiewać spontanicznie, chwalić Stwórcę Wszechmocnego... (1992.07.02).


03-37Wciąż nacieszyć się nie mogę.

03-38 Panie, gdy w sercu Ciebie mam,
w radości, szczęściu tylko trwam,
dusza ma śpiewa przedziwną pieśń, że Bóg jest.
R: Wśród kwiatów, zieleni i polnych róż,
dostrzegam Cię Boże Tyś jest tuż, tuż.
Tyś Panem i Stwórcą tych wielkich dzieł,
Boże nasz, Panie nasz.
Ty zbawiasz ocalasz każdego z nas,
kochasz nas, kochasz nas.
2. Tobie ja śpiewam, Tobie gram,
cokolwiek kocham Panu dam;
dziecięcej duszy przedziwny śpiew, że Bóg jest.
3. Niech będzie Ojcu naszemu cześć.
Synowi, który zmartwychwstał,
wraz z Duchem Świętym
po wieczny czas chwała, cześć.
_________________________________
Gdynia. Majowy koncert u OO. Redemptorystów pod hasłem: Panie, gdy w sercu Ciebie mam… (1993.05.01).


03-38Panie, gdy w sercu Ciebie mam.
03-39Czej móm ce w sercu, Panie nasz.

03-40 Przecież wiem, że wierzyć mam w Jezusa, który za mnie umarł tam na krzyżu.
Za tę łaskę, która jest mi dana, chcę wielbić z radością swego Pana.
Ref: Jezus, Jezus, Jezus Zbawca mój. Jezus, Jezus, Jezus tylko On.
2. Przecież wiem, że prosić mam Jezusa i liczyć na Jego miłosierdzie.
To przed Nim ja zginam dziś kolana. Chcę wielbić z radością swego Pana.
3. Przecież wiem, że słuchać mam Jezusa, przyjmować z miłością Jego Słowo,
Wypełniając Jego przykazania, chcę wielbić z radością swego Pana.
4. Przecież wiem, że wielbić mam Jezusa, w każdej chwili służyć tylko Bogu.
Śpiewać Jemu ochotnie już od rana. Chcę wielbić z radością swego Pana.
5. Przecież wiem, że kochać mam Jezusa, z całej duszy i z serca mojego.
Swoich bliźnich miłując serdecznie, chcę wielbić z radością swego Pana.
6. Przecież wiem, że jestem dzieckiem Bożym, że kocha mnie dobry Ojciec w niebie,
Jego miłość w sercu mym rozlana. Chcę wielbić z radością swego Pana.
7. Przecież wiem, że Matką mą Maryja, to Ona wskazuje na Jezusa.

___________________________________________
Gdynia. Na wigilijny opłatku (1981.12.24) obiecałem dzieciom pokazać zdjęcia z moich lat seminaryjnych w 10-lecie Święceń Kapłańskich. Tak powstała myśl ułożenia specjalnej piosenki, a kilka lat później, podczas zwiedzania pelplińskiej katedry i Seminarium Duchownego, powstała z „Dzwoneczkami kaszubskimi” wersja wideo piosenki.


03-40Przecież wiem, że wierzyć mam w Jezusa.
Wróć do spisu treści