Przejdź do treści

Ewangelie niedzielne w roku B (2004-2005r)

08-03 Gdy Jan został uwięziony,
przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.
Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Ref. Nawróćcie się, nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo.
Zostawcie dom, porzućcie sieć i pójdźcie oto za Mną.
Rec: Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i Andrzeja,
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi.
I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Rec: Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza,
i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci.
Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza,
razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.
__________________
3 Niedziela zwykła - „rok B” -  J1, 35-43. Pelplin.  (2005.02.12)


08-03Gdy Jan został uwięziony.

08-04 Objawia nadludzką moc - naucza Jezus ludzi,
a widząc tak wielki tłum, nadzieję, wiarę budzi.
Ref: To Jezus, to Jezus, Pan, to Święty, to Boży Syn.
2. I „z mocą” naucza On, spragnionych prawdy wiecznej.
Pan Jezus jak wielki dzwon, głosiciel prawdy Bożej.
3. Objawia nadludzką moc w człowieku opętanym,
zwycięża szatana moc litując się nad chorym.
4. To Jezus zwycięża zło, obecne i w nas przecież,
uświęca nasze ciało, w czas każdy nam pomaga.
_________________
4 Niedziela zwykła - „rok B” Mk 1, 21-28. Kafarnaum  - Ojczyzna Jezusa.  (2005.02.19)


08-04Objawia nadludzką moc.

08-05 Jezus nauczyciel mówi o Królestwie, ma tak wielu chorych w swoim towarzystwie.
Jezus uzdrowiciel z ludem tak związany, wielki nasz przyjaciel, koi ludzkie rany.
1.Wyszedł z synagogi, nawiedził Szymona, tam teściowa Piotra gorączką trawiona.
Spieszy jej z pomocą i jest uleczona, Boską Jego mocą nagle uzdrowiona.
2. Gdy teściowa Piotra szybko wyzdrowiała,  pomoc wszystkim niosła i usługiwała.
Zewsząd się cisnęli chorzy i biedacy, oni zrozumieli, że Pan ich uleczy.
3. Kiedy słońce zaszło, wśród pagórków małych, do Jezusa przyszło tak wielu zbolałych,
opętani ludzie w Nim szukali mocy, On naprzeciw wyszedł, udzielił pomocy.
4. Czarty wychodziły, krzycząc wniebogłosy: „Jesteś Synem Bożym, tyle w Tobie mocy”.
Jezus nie był przecież czartów towarzyszem nie pozwalał mówić, że On jest Mesjaszem.
5. Całą Galileę, przeszedł nauczając czarty i złe duchy, wszystkie wyrzucając.
Szybko się rozeszła wieść o Jego mocy, tłumy szły do Niego szukając pomocy.
__________________
5 Niedziela zwykła - „rok B” Mk1, 29-39.  Wejherowo.  (2005.02.25)


08-05Jezus nauczyciel.

08-06 Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uleczyć.
1. Gdy Jezus zszedł z góry, spotkał wielkie tłumy,  
rzekł  doń pełen wiary człowiek  trędowaty.
2. Upadł na kolana, patrzył miłościwie,
ufnie prosił Pana, błagał litościwie.
3. Pan zdjęty litością, Duchem napełniony,
powiedział z miłością: „chcę, bądź oczyszczony”.
4. Z trądu uleczony, wielbił Najwyższego,
wielce ucieszony, prosił Wszechmocnego.
5. Jam celnik i grzesznik, Ty Bóg Trzykroć Święty,
możesz mnie ocalić, Boże niepojęty.
________________
6 Niedziela zwykła - „rok B” - Mk 1, 40-45. Gościcino k/Wejherowa.  (2005.03.02)


08-06Panie, jeśli chcesz.

08-07 Paralityk na łóżku, wypatruje lekarza,
oto niosąc go kilku, do Jezusa z nim zmierza.
Podejmują ofiarę w imię tego biednego.
Jezus widząc ich wiarę, tak pozdrawia chorego:
Ref: Miej ufność synu drogi, twe grzechy odpuszczone.
Wstań i weź swoje łoże, i udaj się do domu. (bis)
2. Patrzy Jezus uważnie, obserwuje uczonych,
wie jak myślą obłudnie, widzi miny zgorszonych.
Nazywają bluźnierstwem, dobroć wobec chorego,
myślą, jakim to prawem, Jezus mówi do niego:
3. By wyjaśnić uczonym, wszystkie ich wątpliwości
Jezus do nich kieruje, słowa pełne miłości:
„Syn Człowieczy ma władzę wybaczania grzesznikom”
i ją nam okazuje, wielkim Jego dłużnikom.
__________________
7 Niedziela zwykła - „rok B” - Mk 1, 40-45. Wejherowo-Kąpino.  (2005.04.08)


08-07Paralityk.

08-08 Pytali Jezusa uczniowie  Jana, pytali przebiegli faryzeusze:
Dlaczego nie poszczą uczniowie Pana, dlaczego pogodne tak mają dusze?
Ref: Pan Jezus zapytał słowami tymi: czy goście weselni mogą się smucić,
dopóki pan młody jest  jeszcze z nimi? czy raczej od siebie smutki odrzucić?
2. Pytali Jezusa uczniowie Jana, Pytali też chytrzy faryzeusze:
Czemu długich modlitw brak uczniom Pana, dlaczego pogodne tak mają dusze?
3. Pytali Jezusa uczniowie Jana, pytali  też chytrzy faryzeusze:
Dlaczego nie smucą się uczniowie Pana, dlaczego pogodne tak mają dusze?
__________________
8 Niedziela zwykła - „rok B” - Mk 2,18-22. Okolice Wejherowa.  (2005.04.21)


08-08Pytali Jezusa.

08-09 W szabat wśród zbóż idą uczniowie, głodni dorodne jedzą kłosy.
O dziwo, Pan nic im nie powie, choć słychać faryzejskie głosy.
Ref: Chcę miłosierdzia, nie ofiary - mówi uczonym Odkupiciel.
Serca, dobroci wielkiej miary - żąda od nich Jezus Zbawiciel.
2. „Jak można w szabat zrywać kłosy?” - mówią obłudnie ci uczeni.
A Jezus słysząc te ich głosy. Rzekł słowa, którymi są zdumieni.
3. Syn Boży panem jest szabatu, - tak jasna jest Jezusa mowa.
człowiek zaś nie jest dla szabatu. Chciejcie zrozumieć moje słowa.

________________
9 Niedziela zwykła - „rok B” - Mk 2,23-28. Okolice Pucka. (2005.05.04)


08-09W szabat wśród zbóż.

08-10 Pan Jezus nauczał w pewnym domu, tak wielu garnęło się do Niego.
A Jezus tłumaczył więc każdemu, kto siostrą i bratem jest dla Niego.
Ref: Kto chętnie wypełnia wolę Bożą, jest moim bratem i moją siostrą.
Gdy memu królestwu wiernie służy i w życiu kierują się już wiarą.
2. Gdy Jezus nauczał o Królestwie, przybyła Maryja z krewniakami.
Więc Jezus zapytał tłum życzliwie: „Kto matką i braćmi jest dziś dla mnie?”
3. Gdy Jezus przestrzegał przed szatanem i mówił o życiu wiecznym w niebie,
ktoś z tłumu zawołał pełnym głosem: „Tu matka wśród rzesz czeka na Ciebie.”
______________
10 Niedziela zwykła - „rok B” - Mk 3,20-35. Rumia-Zagórze.  (2005.05.12)


08-10Pan Jezus nauczał.

08-11 Królestwo Boże podobne jest do ziarna,
dojrzewa, wzrasta i czeka na czas żniwa.
A żniwem będzie ponowne przyjście Pana
i chwała Jego i miłość najprawdziwsza.
Ref: Niech przyjdzie królestwo Twoje Panie Boże,
nadejdzie już dzień Twojego królowania.
Niech przyjdzie królestwo Twoje Panie Boże,
nastanie już czas Twojego panowania. 2x
2. Z Królestwem Bożym to tak, jak i z nasieniem,
wrzuconym w bruzdy zaoranej gleby,
Wyrośnie ono pod świętym Ducha tchnieniem
i kiedyś błyśnie wielkością swojej chwały.
3. Królestwo Boże jak ziarenko gorczycy,
wpierw małe, drobne, dla oczu niewidoczne,
Tak z czasem wzrośnie jak ogromny krzew winny,
obejmie kraje i narody rozliczne.
________________
11 Niedziela zwykła - „rok B” - Mk 4, 26-34. Okolice Pucka.  (2005.05.20)


08-11Królestwo Boże.

08-12 Wieczorem Pan Jezus wypłynął z uczniami,
na głębię jeziora Galilejskiego.  
A kiedy nad brzegiem zostali ludzie sami,
pytali o Mistrza Nazareńskiego:
Ref: Kimże On jest, że uczy z mocą.
Dobrą Nowinę ogłasza nam.
Kimże On jest, że czyni cuda,
prowadzi ludzi do niebios bram. 2x
2. Gdy wicher się zerwał rybaków przestraszył,
Pan Jezus chciał sprawdzić ich zaufanie.
Błagali - ratunku! On morze uciszył,
a uczniów dręczyło takie pytanie:
3. Gdy Jezus nad wielkim żywiołem wziął górę,
zarzucił rybakom strach i zwątpienie:
„O bojaźliwi, jaką macie wiarę?”
Ich wtedy bardziej dręczyło pytanie:
__________________
12 Niedziela zwykła - „rok B” - Mk 4, 35-41. Genezaret - Ojczyzna Jezusa. (2005.06.12)


08-12Wieczorem Pan.

08-13 Kiedy Jezus przybył na drugi brzeg,
przyszedł ojciec zbolały imieniem Jair.
O uzdrowienie córki prosił ten człowiek.
Oto słyszy pełne miłości słowa te:
Ref: Nie bój się, tylko wierz, mówi to Chrystus Pan.
Niech się stanie tak jak chcesz. Jam twój Zbawca i twój Pan.
Rec: 2. Gdy pewna kobieta na krwotok cierpiąca,
chciała się otrzeć o szaty Jezusowe.
Podeszła do Niego strwożona i drżąca.
I oto słyszy słowa pełne miłości:
Rec: 3. Nie jeden chory, ubogi i cierpiący
którego ciało zmęczone i zbolałe,
gdy spotkał się z Jezusem uzdrawiającym,
wtedy usłyszał słowa pełne miłości:
_________________
13 Niedziela zwykła - „rok B” - Mk 5,21-24. Mierzeszyn w powiecie gdańskim.  (2005.06.19)


08-13Kiedy Jezus przybył

08-14 Przyszedł w swe ojczyste strony, w synagodze wielbił Pana,
ale naród był zdziwiony, skąd ta mądrość jest Mu dana.
Ref: Czyż to nie jest syn Józefa, syn prostego cieśli w mieście?
Jezus, Jezus z Nazaretu, wszystkim znany oczywiście.
Czyż to nie jest syn Maryi, skromnej matki w naszym mieście?
Jezus, Jezus z Nazaretu, wszystkim znany oczywiście.
2. W synagodze Go słuchali, rozważali słowo Pana.
Pytali z niedowierzaniem, skąd ta mądrość jest Mu dana. Ref:
3. Choć widzieli Jego cuda, przed Nim zginali kolana,
Pytali z niedowierzaniem, skąd ta mądrość jest Mu dana. Ref:
Jakże trudno w swoim kraju głosić słowo - mówił Jezus.
Prawdę nieść ludowi temu, nieść pokutę, pojednanie.
Jakże trudno prorokowi czynić cuda pośród swoich
i poświęcić się ludowi, jak przemówić mądrze do nich.
______________
14 Niedziela zwykła - „rok B” - Mk 6, 1-6.  Nazaret  (2006.06.28)


08-14Przyszedł w swe ojczyste.

08-15 Jezus przywołał do siebie dwunastu  
i zaczął rozsyłać swych uczniów po dwóch.
Na drogę nie dał żadnych majętności,
obdarzył władzą nad duchami złymi.
Ref: Idźcie i głoście światu ewangelię.
Wzywajcie narody do nawrócenia.
Wiele złych duchów wyrzucać będziecie.
Obłożnie chorzy odzyskają zdrowie.
2. Mówił Pan Jezus do swoich uczniów:
odważnie wstępujcie do wielu domów.
Gdy was nie przyjmą lub nie będą słuchać,
strząśnijcie proch z nóg na świadectwo dla nich.
_________________
15 Niedziela zwykła - „rok B” - Mk 6, 7-13. Nazaret - Ojczyzna Jezusa. (2005.07.03)


08-15Jezus przywołał.

08-16 Uczniowie przyszli z wyprawy misyjnej,
Panu mówili, co oni zdziałali.
Jak wielkie rzesze do nich się garnęły,
jak o  Królestwie chętnie nauczali.
Ref: A Jezus z miłością rzekł wtedy do nich:
o pójdźcie teraz na miejsce pustynne,
Musicie odpocząć przed dalszą pracą,
a potem pójść znowu w strony rodzinne. 2x
2. Gdy odpływali na miejsce pustynne,  
wielu  zaś ludzi zdążało za nimi.
Spragnieni byli Bożej miłości,
do Pana biegli ze smutkami swymi.
Ref: Gdy Jezus zobaczył dokąd to lud zmierza,
litością tknięty nie chciał go opuszczać;
bo byli jak owce bez pasterza
i zaczął ich przeto znowu nauczać.
_______________
16 Niedziela zwykła - „rok B” - Mk 6, 30-34. Nazaret - Ojczyzna Jezusa.  (2005.07.15)


08-16Uczniowie przyszli.
Dzień się chylił ku wieczorowi, tłum zaś trwał wciąż przy Bożym słowie.
Jak nakarmić, co dać ludowi, bardzo martwili się uczniowie.
ref: Jezus powiada: wy dajcie jeść. Głodnych, nakarmcie więc do syta.
Zgromadźcie wszystkich, każcie im siąść. Będzie to uczta wyśmienita. 2x
2. To uczniowie zakłopotani, proszą Mistrza bardzo serdecznie:
Niech rozejdą się ci zebrani do swych domów, tak będzie bezpiecznie.
3. Przekazano więc Jezusowi, tylko dwie ryby i pięć chlebów,
Dawał cudownie je ludowi, angażując do tego uczniów.
4. Kiedy nasycił się lud chlebem, kosze ułomków zebrano spore,
chciano obwołać Mistrza królem. On znów jednak odszedł na górę.
_______________
17 Niedziela zwykła - „rok B” - J 6,1-15. Ojczyzna Jezusa - Betsajda.  (2005.07.10)
08-16Uczniowie przyszli.

08-18 Kiedy ludzie zobaczyli, że na brzegu nie ma Pana,
wsiedli w łodzie i przybyli do miasteczka przy jeziorze.
Tak wytrwale Go szukali i znaleźli Mistrza Pana,
Rabbi, kiedy tu przybyłeś? - tak pytali Jego szczerze.
O zaprawdę wam powiadam, Mnie szukacie nie dlatego ,
że czyniłem wielkie znaki, lecz że karmiłem każdego.
Troszczcie się o chleb prawdziwy, który trwa  na żywot wieczny,
który daje wam Bóg Ojciec, a przynosi Syn Człowieczy.
2. Oni rzekli zaś do Niego: Co my mamy czynić Panie?
by wykonać dzieła Boże, zyskać Twoje zmiłowanie.
Jak wypełnić Bożą wolę i rozpoznać Twe zamiary,
co uczynić, jak zachować pośród pogan łaskę wiary?
O zaprawdę wam powiadam, nie jest trudne to zadanie.
Dzieło, które Bóg zamierzył, także dzięki wam się stanie,
Jeśli bowiem uwierzycie  w Tego, który przyszedł z nieba
i posłany jest od Ojca, jako dar Bożego Chleba.
3. Rzekli Panu prości ludzie: Jaki znak dokonasz z nieba,
byśmy go widzieli teraz, wszyscy Tobie uwierzyli?
Czy jak ojcom na pustyni dałeś mannę prosto z nieba,
dasz i nam chleb do jedzenia, byśmy też zbawieni byli.
O zaprawdę wam powiadam, to nie Mojżesz lecz mój Ojciec,
jak ten pasterz zatroskany wobec swoich wiernych owiec,
da wam wszystkim do spożycia, nieśmiertelny pokarm z nieba.
W Eucharystii się objawi, jako dar Bożego Chleba.
4. Daj nam zawsze tego chleba - proszą tłumy gromkim głosem –
byśmy w ziemskiej swej pielgrzymce nigdy głodni nie chodzili,
szli odważnie do Królestwa ożywieni Twym Pokarmem,
dzięki Tobie Jezu Chryste, również my zbawieni byli.
O zaprawdę wam powiadam, Jam jest dla was Chlebem Życia.
Pokarm z nieba nieśmiertelny, do wiecznego wiedzie życia.
Kto przychodzi chętnie do Mnie, nigdy łaknąć już nie będzie,
a kto wierzy we Mnie szczerze, nigdy pragnąć już nie będzie.
______________________
18 Niedziela zwykła - „rok B” - J 6, 24-35, Kafarnaum - Ojczyzna Jezusa. (2005.07.22)


08-18Kiedy ludzie zobaczyli.mp3

08-19 Żydzi szemrali przeciw Jezusowi, bowiem o chlebie mówił trudne słowa.
Jezus tłumaczył swojemu ludowi. Prosta i jasna była Jego mowa.
Ref: Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Kto mnie spożywa będzie żył na wieki, a chlebem żywym, który ja dać mogę jest moje ciało za życie świata.
2. Nie może bez Ojca nikt przychodzić do Mnie - Jezus powiedział tak o życiu wiecznym
Kogo sam Ojciec do mnie nie pociągnie, tego Ja wskrzeszę w czasie ostatecznym.
3. Jedli ojcowie mannę na pustyni, jednak pomarli na egipskiej ziemi.
A kto pożywa chleb, który dać mogę, ten już do nieba ma otwartą drogę.
_________________
19 Niedziela zwykła - „rok B” - J 6, 41-51. Oliwa.  (2005.08.05)


08-19Żydzi szemrali.

Po cudownym rozmnożeniu chleba, kiedy Pan Jezus
nakarmił rzesze, wielkie tłumy przychodziły do Niego, by Go słuchać.
Jezus Boski nauczyciel cierpliwie i z mocą głosił naukę o chlebie życia.

08-20 Pewnego dnia powiedział do zgromadzonych ludzi:
Ref: Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba, kto Mnie spożywa będzie żył na wieki.
A chlebem żywym, który Ja dać mogę jest Moje Ciało za życie świata.
Rec: Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc:
Jak On może dać nam swoje ciało na pożywienie.
Rzekł do nich Jezus: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.
Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ref:
Rec:  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
a krew moja jest prawdziwym napojem.
Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten,
kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.
Rec:  To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten,
który jedli wasi przodkowie, a poumierali.
Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Powiedział to Jezus nauczając w synagodze w Kafarnaum.
________________
20 Niedziela zwykła - „rok B” - J  6, 51-58. Kafarnaum - Ojczyzna Jezusa.  (2005.08.12)


08-20Po cudownym rozmnożeniu.

08-21 Wielkie rzesze ludzi przychodziły do synagogi w Kafarnaum, aby słuchać Jezusa, jak mówił o chlebie życia.
Pewnego razu do zgromadzonych w synagodze Pan Jezus powiedział:
Ref: Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba, kto Mnie spożywa będzie żył na wieki,
a chlebem żywym, który Ja dać mogę jest Moje ciało za życie świata.
Rec: A spośród uczniów, którzy to słyszeli wielu mówiło: Trudna jest ta mowa. Kto jej może słuchać?
Boski Mistrz tym bardziej cierpliwie głosił zgromadzonym naukę o chlebie życia: Ref: Ja jestem
Rec: Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego szemrali, rzekł do nich: To was gorszy?
A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem?
Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem.
Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą.   Ref: Ja jestem
Rec: Potem Jezus rzekł: Oto dlaczego wam powiedziałem:
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca.
Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Jezusem nie chodzili. Ref: Ja jestem
Rec: Jezus widząc, że trudna jest Jego mowa, że niektórzy uczniowie nie mogą pojąć nauki o chlebie,
rzekł do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr:
Ref: Panie, do kogóż teraz pójdziemy? Ty przecież masz słowa życia wiecznego.
a myśmy poznali, w Ciebie uwierzyli, że Ty jesteś Synem Boga żywego.
____________________
21 Niedziela zwykła - „rok B” -  J 6, 54. 60-69  Kafarnaum - Ojczyzna Jezusa.  (2005.08.21)


08-21Wielkie rzesze.

08-22 Kiedyś uczeni pytali się Jezusa:
Czemu przed ucztą nie myją rąk uczniowie,
jedzą pokarmy rękami nieczystymi?
Na to Pan Jezus zgorszonym tak odpowie:
Ref: Ten lud niewierny uwielbia Mnie wargami,
serce zaś jego dalekie jest ode Mnie.
Przecież pogardza mymi przykazaniami,
ludzką tradycję jedynie zachowując. 2x
2. Żydzi od wieków tradycję pielęgnują,
zawsze przed ucztą swe ręce obmywają.
Nawet naczynia, talerze oczyszczają,
aż do przesady o czystość pięknie dbają.
3. Jezus tłumaczył słuchaczom nieustannie,
że to, nieczystość wywodzi się z człowieka,
z serca pochodzą złe myśli, wyuzdanie,
wszystko, co złe jest - bardzo hańbi człowieka.
_________________
22 Niedziela zwykła - „rok B” -  Mk7, 1-23. Jerozolima - Ojczyzna Jezusa.  (2005.08.30)


08-22Kiedyś uczeni pytali się Jezusa.

08-23 Opuścił Pan Jezus ziemię Dekapolu,
podążał do morza Galilejskiego.
Nad brzegiem jeziora na rozległym polu
zwrócił się z miłością do głuchoniemego:
Ref: Effatha, effatha, to znaczy: otwórz się.
W swym Panu i  Stwórcy ty znów rozmiłuj się.
Effatha, effatha, na Boga otwórz się,
zaufaj dziś Jemu, On bardzo kocha cię.
2. Wywołał go z tłumu spojrzał nań z miłością
i włożył dwa palce w głuche uszy jego.
Pomazał swą śliną język chorego
modlił się żarliwie, a potem rzekł do niego.
3. Natychmiast choremu zrobiło się lepiej,
odzyskał  dar słuchu i piękną wymowę.
Zdumieni świadkowie głoszą coraz bardziej,
wołają z radością: On przywraca mowę.
___________________
23 Niedziela zwykła - „rok B” -  Mk 7,31-37. Dekapol - Ojczyzna Jezusa.  (2005.09.02)


08-23Opuścił Pan Jezus.

Syn Człowieczy będzie osądzony.  

08-24 Starsi ludu rzucą Mu wyzwanie.
Będzie cierpiał, będzie odrzucony
lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. 2x
Recytacja: Kiedy Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek
pod Cezareą Filipową, w drodze pytał uczniów:
Za kogo Mnie uważają ludzie? Oni Mu odpowiedzieli:
za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków.
Zapytał Jezus: A wy za kogo Mnie uważacie?
Odpowiedział Mu Piotr:  Ty jesteś Mesjaszem.
Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.  Ref:
Rec: Gdy tak otwarcie mówił te słowa, wtedy Piotr wziął Go na bok
i zaczął Go upominać. Lecz Pan obrócił się i patrząc na swych uczniów,
zgromił Piotra słowami: Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz
o tym co Boże, ale o tym, co ludzkie. Ref:
Rec: Potem rzekł uczniom: Jeśli kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie straci je;
a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa. Ref:
_______________
24 Niedziela zwykła - „rok B” -  Mk 8,27-35. Kalwaria wejherowska.  (2005.09.09)


08-24Syn Człowieczy.

08-25 Szli z Jezusem uczniowie, poprzez  kraj galilejski,
czuli się jak synowie, jako lud izraelski.
Coraz bardziej gorący, wiedli spór między sobą,
kto z nich jest najważniejszy, wtedy Pan odrzekł z mocą.  
Ref: Jeśli kto chce być pierwszym, niechaj będzie ostatnim.
Jeśli kto się wywyższa, będzie poniżony. 2x
2. Syn Człowieczy wydany będzie między pogany,
będzie ubiczowany, cierniem koronowany.
O śmierć przyprawią Jego, trzy dni w grobie zostanie,
lecz trzeciego dnia rankiem mocą swą zmartwychwstanie.
3. Podniósł dziecko Pan Jezus, przed uczniami postawił,
objął je ramionami mówiąc tymi słowami:
Kto przyjmie to dziecko, Mnie samego przyjmuje,
tego przyjmę do siebie, swoje serce daruje.
_________________
25 Niedziela zwykła - „rok B” -  Mk 9, 30-37. Wejherowo.  (2005.09.17)


08-25Szli z Jezusem uczniowie.

08-26 Wciąż pouczam was cierpliwie, karmię słowem przeobficie
i wybaczę wam prawdziwie, jeśli grzechy porzucicie.
1. Kto wam poda kubek wody, kiedy męczy was pragnienie,
nie utraci swej nagrody i osiągnie swe zbawienie.
2. Kto by zgorszył małe dziecko, które kocha serce Boże
lepiej mu przywiązać kamień oraz wrzucić prosto w morze.
3. Kto wybaczy winowajcy, poda rękę mu do zgody,
temu Ojciec też wybaczy, nie policzy żadnej szkody.
_______________
26 Niedziela zwykła - „rok B” -  Mk 9, 38-48. Frombork. (2005.09.25)


08-26Wciąż pouczam.

08-27 Wnoszono dzieci prosto do Pana,
choć rzesze ludzi otaczały wkoło.
On chętnie brał je na swe kolana,
ogarniał sercem, całował w czoło.
Ref: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie
nie zabraniajcie im nigdy tego.
Miłujcie wszyscy się wzajemnie,
a dostąpicie królestwa mego.
2. Wzruszony Jezus widokiem dzieci,
słuchaczom swoim powiedział przecież:
Gdy nie staniecie się jako dzieci,
Królestwa Boga nie osiągniecie. Ref:
3. Ogarniał dzieci łagodnym wzrokiem,
Serdeczne słowa radośnie mówił.
Nakładał ręce na główki dzieci,
niezwykle chętnie je błogosławił. Ref:
4. Królestwo Boże przyjmujcie chętnie,
tak jak to czynią niewinne dziatki.
Do takich bowiem należy ono,
dostąpią wsparcia Niebieskiej Matki. Ref:
_______________
27 Niedziela zwykła - „rok B” -  Mk 10, 2-16. Kodeń - Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podlasia.  (2005.10.02)


08-27Wnoszono dzieci prosto do Pana.

08-28 Młodzieniec pytał Mistrza, jak zdobyć
życie wieczne, co czynić, aby posiąść, Królestwo wiekuiste.  
Zachowuj przykazania, wypełniaj wolę Bożą,
niech miłość cię umacnia, a smutki cię nie trwożą.
2. O Jezu z Nazaretu, ja wszystko to wypełniam.
Od dawien dawna robię, przestrzegam tego wiernie.
Idź sprzedaj swój dobytek, ofiaruj ludziom siebie.
Biednemu okaż serce a będziesz miał jak w niebie.
3. Zasmucił się młodzieniec, bogactwem zniewolony,
bo nie chciał go porzucić wiec odszedł zasmucony.
Jak trudno jest bogatym móc wstąpić do królestwa.
Jak trudno zostać świętym wśród bogactw, rzeczy mnóstwa.
4. Jak biedni są ci ludzie, co dbają o dostatek
i gubią własną duszę, największy swój majątek.
Jak trudno jest bogatym móc wstąpić do królestwa.
Jak trudno zostać świętym wśród bogactw, rzeczy mnóstwa.
5. Kto straci matkę, ojca z powodu Ewangelii,
ten zyska stokroć więcej, otrzyma laskę w niebie.
Zachowuj przykazania, wypełniaj wolę Bożą,
Niech miłość cię umacnia a smutki cię nie trwożą.
Idź sprzedaj swój dobytek, ofiaruj ludziom siebie.
Biednemu okaż serce a będziesz miał skarb w niebie.
___________________
28 Niedziela zwykła - „rok B” -  Mk 10, 17-30. Sominy w powiecie bytowskim.  (2005.10.10)


08-28Młodzieniec.

08-29 Gdy Jan i Jakub proszą o pierwsze miejsce w niebie,
Pan Jezus z Nazaretu zadaje im pytanie:
Nie rozumiecie mili, o co teraz pytacie,
czy kielich, który pić mam, wy też dziś pić możecie?
Nie rozumiecie mili, o co teraz pytacie, czy chrzest,
co mam go przyjąć, wy przyjąć też możecie?
2. Możemy! - tak krzyknęli - obyśmy z Tobą żyli,
żebyśmy w wiecznej chwale tuż obok Ciebie byli.
O kielich, który pić mam i wy go pić będziecie
i chrzest, który otrzymam, wy również otrzymacie.
Lecz miejsca obok Mistrza w Królestwie Bożym w niebie,
tym jednak będą dane, komu są przygotowane.
3. Dziesięciu tak słuchało z rosnącym oburzeniem,
dlatego więc Pan Jezus ich skarcił upomnieniem:
To władcy tego świata narody uciskają
lecz u was już inaczej te sprawy niech się mają.
Kto chciałby stać się wielki, ma służyć i miłować.
Bo Syn Człowieczy przyszedł, by służyć, nie panować. (bis)
_______________
29 Niedziela zwykła - „rok B” -  Mk 10, 35-45. Mechowo k/Pucka  (2005.10.16)


08-29Gdy Jan i Jakub.

08-30 Niewidomy żebrak Bartymeusz, siedział obok drogi do Jerycha,
czekał kiedy przejdzie tędy Jezus, czy pokrzepi jego ducha.
Ref: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. 4x
2. Wielu ludzi go upominało, by nie wołał Mistrza, aby milczał.
On nie słuchał wcale ludzkich głosów, lecz tym bardziej głośno krzyczał.
3. Gdy usłyszał Jezus głos żebraka, kazał ludziom przywieść go do siebie.
Rzekł do niego: teraz idź spokojnie, wiara uzdrowiła ciebie. Ref:
______________
30 Niedziela zwykła - „rok B” -  Mk 10, 46-52.  Jerycho. (2005.10.23)


08-30Niewidomy żebrak.

08-31 Jeden z uczonych w Piśmie
zbliżył się do Jezusa i zapytał Go:
które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?
Jezus mu odpowiedział:
Ref 1: Słuchaj Izraelu, wypisz sobie w sercu,
On jest Bóg jedyny i nie ma innego.
Będziesz go miłował, całą swoją duszą,
całym swoim sercem, całą swoją mocą. 2x
rec.: Oto największy i pierwszy nakaz: kochaj Boga!
A drugi jest mu podobny: Kochaj bliźniego!
I nie ma innego przykazania większego od tych dwóch.
Ref.2. Słuchaj Izraelu, oto jest Pan Bóg nasz. On jest
Bóg jedyny. Będziesz Go miłował całym swoim sercem,
całą swoją duszą a bliźniego swego jak siebie samego. 2x
rec.: Rzekł uczony w Piśmie do Jezusa; Bardzo dobrze
Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest
i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem
i miłować bliźniego jak siebie samego
daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary.
Ref.2
rec.: Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział,
rzekł do niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego.
I już nikt więcej nie odważył się Go pytać. Ref.2.
_______________
31 Niedziela zwykła - „rok B” -  Mk 12, 28b-34. Jerozolima - Ojczyzna Jezusa.  (2005.10.30)


08-31Jeden z uczonych.

08-32 Siedział Jezus obok skarbony,
patrzył jak tłum wrzucał ofiary.
Widząc wdowę, gdy grosz wrzuciła,
swoim uczniom mądrze powiedział:
Ref: Patrzcie, ta wdowa najwięcej wrzuciła.
Wszyscy zaś kładli, co im zbywało.
Ona zaś szczerze ofiarę złożyła,
z tego, co jej na życie zostało.
2. Z uczonych w Piśmie nie bierzcie przykładu,
lubią bowiem dostojne odzienie.
Pierwsze miejsca zajmują na ucztach,
a wy we Mnie zaś miejcie schronienie. Ref:
3. Skromni, prości bywajcie na co dzień,
zawsze wierni, roztropni cierpliwi,
a w miłości żarliwi jak ogień,
wobec innych jak wdowa życzliwi. Ref:
_____________
32 Niedziela zwykła - „rok B” -  Mk 12,38-44.  Jerozolima - Ojczyzna Jezusa.  (2005.11.03)


08-32Siedział Jezus obok skarbony.

08-33 Niebo, ziemia przeminą,
niebo, ziemia przeminą, ale słowa Moje nie.     
I dnia sądu nikt nie zna, i dnia sądu
nikt nie zna, tylko ojciec o nim wie. 2x
1. Gdy po wielkim ucisku, nagle słońce się zaćmi,
gwiazdy z nieba upadną, księżyc nie da już blasku.
Wielu ujrzy Jezusa  w chwale zstępującego,
oto teraz przychodzi, aby sądzić narody.
2. Tak jak drzewo figowe puszcza pąki na wiosnę,
rodzi liście zielone i zwiastuje już lato.
Tak i wy, gdy ujrzycie, że to wszystko się dzieje,
wiedzcie, że już bliskie jest przyjście Syna Bożego.
____________
33 Niedziela zwykła - „rok B” -  Mk 13, 24-32. Jerozolima - Ojczyzna Jezusa.  (2005.11.12)


08-33Niebo, ziemia przeminą.

08-34 Gdy Syn Boży powróci  w swojej chwale na ziemię,
z aniołami świętymi ludzkie zbierze plemię.  
Wtedy wszystkich zgromadzi po swej prawej, lewej  swej stronie,
pełen sprawiedliwości  w chwale siądzie na tronie.
Ref: Przyjdzie Sędzia łaskawy jako władca wszechświata.
Wszystko jawnym się stanie, każda dobroć dla brata.
Będzie sądził uczciwie wszystkie czyny z wiek wieka.
Wtedy tylko z miłości będzie sądził człowieka.
2. Powie do tych po prawej  wejdźcie dziś do Królestwa
które Ojciec zgotował  za wasze dobrodziejstwa.
Kiedy byłem spragniony, wyście Mnie napoili.
Kiedy byłem w więzieniu, wyście Mnie odwiedzili.
3. Może ktoś też zapyta: Panie, kiedy Cię wsparłem,
kiedy Tobie pomogłem, kiedy Ciebie odziałem?
Wtedy Król im odpowie: wszystko coście zrobili,
komuś choćby małemu, Mnieście przecież uczynili.
4. Ci po lewej zaś stronie, srogie słowa usłyszą:
Odejdźcie stąd przeklęci,  piekło jest karą waszą.
Coście nie uczynili komuś choćby małemu,
Mnie nie uczyniliście, Panu Zbawcy waszemu.
_______________
34 Niedziela zwykła - „rok B” -  - J18, 33b-37. Pogódki w powiecie stargardzkim.  (2005.11.18)


08-34Gdy Syn Boży.
Wróć do spisu treści