Przejdź do treści

Rozśpiewane dzieci Boże (2007-2012r.)

11-01 Bóg objawił swoją wolę ludziom, których umiłował i natchnionym swym autorom kazał spisać swoje słowa.
Ref: Księga nad księgami, w której mówi do nas Bóg. Pismo święte nad pismami, które dał nam dobry Bóg.
Dwa Przymierza głoszą Pisma, które z ludem zawarł Bóg. Stare w Nowym się wypełnia, Nowe w Starym prawdą jest.
Słusznie zwiemy Pismo święte „listem Boga do człowieka”, zbawczym słowem, Księgą Życia, tak potrzebną dla człowieka
Jest więc Pismo słowem życia, jest natchnieniem naszych serc, drogowskazem w wirze życia, chlebem, który trzeba jeść.
_____________________________________
Gdynia. Piosenka na kręgu biblijnym oazy młodzieżowej  podczas rozmów na temat Pisma Świętego jako „listu Boga do człowieka”. (2007.01.20)


11-01Bóg objawił swoją wolę.

11-02 Miej oczy otwarte na biedę i smutek,
dostrzegaj wokoło i ludzkie cierpienie.
Miej wzrok wyczulony na ból, niedostatek,
na zwykłą niedolę, na wszelkie strapienie.
ref: Bo Ojciec Niebieski jest dobry i wierny.
Bo Jego Opatrzność ogarnia każdego.
A w swojej dobroci jest zawsze niezmierny,
miłuje on także człowieka grzesznego.
2. Miej słuch wyostrzony na smutnych i chorych,
bądź czujny, wrażliwy na płacz i błaganie.
Miej uszy otwarte na biednych i głodnych,
usiłuj usłyszeć cierpiących wołanie.
3. Miej serce wrażliwe i pełne miłości,
gotowe pomagać i wspierać każdego.
Miej serce radosne i pełne ufności,
gotowe współcierpieć dla dobra bliźniego.
4. Miej ręce dla wszystkich życzliwe
i zwinne, z ochotą posługuj ubogim, samotnym.
Miej dłonie ofiarne, serdeczne, uczynne.
Udzielaj schronienia osobom bezdomnym.
5. Miej duszę pogodną, strzeż ducha dobrego,
i zawsze miej uśmiech radosny na twarzy.
Nie żałuj bliźniemu uśmiechu miłego,
a on cię uśmiechem swoim obdarzy.
______________________________________
Gdyńskie hospicjum. Pamiętna wędrówka na Oksywie i śpiew „Dzwoneczków kaszubskich” dla chorych w gdyńskim hospicjum.  (2007.02.18)


11-02Miej oczy otwarte

11-03 POZWÓL ANIU, że zapytam: skąd masz w sobie tyle słońca ?
- Od Chrztu jestem dzieckiem Bożym i w przyjaźni żyję z Panem. On mnie wybrał i powołał, On jest przecież
moim Ojcem.
W kogo wierzysz bezgranicznie, komu ufasz w swej prostocie?
- Wierzę w Boga Wszechmocnego, w Trójcy Świętej Jedynego. Boga Ojca Przedwiecznego, Syna i Ducha Świętego.
Kto twym Ojcem jest jedynym, za co Bogu chcesz dziękować?
- Ojcem moim Bóg Stworzyciel, Pan wszechmocny, niepojęty. On mnie stworzył, On mnie kocha, On prawdziwie święty, święty.
W jaki sposób Bóg objawił, że nas kocha nieskończenie?
- Kiedy w raju Adam z Ewą w pierworodny grzech popadli, Bóg z miłości nam obiecał, że nas z grzechu wnet wybawi.
Kto był tym Odkupicielem ratującym nas od zguby?
- Jezus Chrystus z Nazaretu umiłował nas do końca, swoje życie dał za okup, On - prawdziwy nasz obrońca.
A gdzie dziś, spotykasz Pana, gdzie Go szukasz nieustannie?  
- Zmartwychwstały Jezus żyje w Swym Kościele w mocy Ducha. On nas karmi i poucza, i próśb naszych ciągle słucha.
Nie myślałem - Aniu Droga - że tak wiele wiesz o Bogu?
- To w rodzinie wciąż doświadczam łaski wiary i miłości, a w parafii swoim śpiewem, nucę Bogu hymn wdzięczności.
Wielbię Ciebie dobry Boże, śpiewam Tobie najgoręcej. Klaszcze w dłonie w każdej porze, kocham Ciebie coraz więcej.
___________________________________
Gdynia - szkoła 17.  Dialog katechety z Anią z klasy trzeciej, obleczony w wesołe nutki. (2007.03.04)


11-03Pozwól Aniu.

11-04 Piękna figura Matki Najświętszej, małym pastuszkom się ukazała.
Biła z niej jasność mocy niezwykłej, kiedy w Bratianie się zatrzymała.
R:  Matko Łąkowska z Synem na ręku. wielka pociecho ludu Bożego.
Na twym obliczu jest tyle wdzięku. Wyproś nam łaskę życia Bożego.
2. Z Drwęcy figurę wnet wyłowiono, w farnym kościele ją umieszczono.
Jednak już rankiem tam jej nie było, ale na łąkach ją dostrzeżono.
3. Piękną figurę Matki Najświętszej, wśród drzew ujrzeli prości żebracy.
Sami zostali też uzdrowieni, cudu doznali, Bożej pomocy.
4. Prości żebracy byli świadkami, jak Matka Boża da polecenie,
by Jan z Bratiana, władca na zamku, dla Niej zbudował godną świątynię.  
5. Odkąd zamknęli klasztor zaborcy, Święta Madonna w farze przebywa.
Do Niej się garną wierni pątnicy. Miłość do Matki jest w nich wciąż żywa.
6. Wieki już całe, tutaj nad Drwęcą, czczona jest wiernie Pani Łąkowska.
Wiedzie do Syna z tak wielką chęcią, by wskazał nam, Boże, wieczne pastwiska.
7. Jak najgoręcej Matce zawierzmy: siebie, zagrody, domy, rodziny.
Ją za Królową sobie obierzmy, niech nas do wiecznej wiedzie krainy. R1:
R2:Tyś jest nadzieją ludu polskiego, w nowym, wspaniałym już tysiącleciu.
jesteś ostoją i dla każdego, Matką wiodącą zawsze ku życiu. Ref.1x
_____________________________________
Nowe Miasto Lubawskie. Wędrówka do „Matki Bożej - „Łąkowskiej z Synem na ręku” – z podziękowaniem za dziadków, i rodziców, którzy do Niej przez lata pielgrzymowali (i ja również). (2007.04.28)


11-04Piękna Figura.

11-05 Boży Woźnica lejce wciąż trzyma, wiosna, czy lato, jesień, czy zima.
w swej Opatrzności wszystkim kieruje, całym wszechświatem On zawiaduje.
Kosmos potężny, nieogarniony, tyle w nim ruchu, wciąż coś się dzieje.
Świat planet wielki i nieskończony. Więc dzięki komu kosmos istnieje?
2. Księżyc mrok nocy blaskiem przeszywa. Słońce złociste świat cały grzeje.
Gwiazdy się mnożą, wciąż ich przybywa. Więc dzięki komu światłość istnieje?
3. Woda źródlana zdrowa i czysta. Śnieg, który wiosną szybko topnieje.
Morskie głębiny, rzeki, jeziora. Więc dzięki komu woda istnieje?
4. Pola, ugory, łąki kwitnące. Bory ogromne, lasy i knieje.
Ziemia rodząca zboże pachnące. Więc dzięki komu ziemia istnieje?
5. Jaskółki, wróble, ćwir, ćwir ćwierkają. Kosy, słowiki żwawo śpiewają.
Bystre dzięcioły stuk, stuk, stukają. Więc dzięki komu ptaki istnieją?
6. Gady i płazy, różne zwierzęta, w lasach, na polach, w puszczach szaleją.
wilki, niedźwiedzie, małe jagnięta. Więc dzięki komu zwierzęta istnieją?
7. Wzgórza, doliny, smukłe gór szczyty, wielkie, dostojne, gdzie wiatry wieją;
górki łagodne mgiełką spowite. Więc dzięki komu góry istnieją?
_______________________________________________
Tucholski Park Krajobrazowy. Wędrówka z „Dzwoneczkami kaszubskimi” po Borach Tucholskich. Zobaczyliśmy akwedukt w Fajutowie, rezerwaty: Ustronie, Cisy nad Czerską Struga i Kręgi Kamienne w Odrach. (2007.05.01)


11-05Boży Woźnica

11-06 Gry, tańce, zabawy, - cudowne to chwile, to uśmiech beztroski, minuty wytchnienia.
Przyjemność zabawy przeżywam tak mile, że przez nie – mój Boże – ślę hymn uwielbienia.
Ref: Dziękuję Ci Boże, za chwile zabawy, za radość i uśmiech co gości na twarzy.
Oddaję się Tobie bez żadnej obawy, bo jesteś mym Ojcem, co łaską mnie darzy.
2. Najczęściej bawimy się w domu z rodziną, tak prosto, beztrosko, serdecznie i miło.
Czy jednak w zabawie byliśmy dobrymi? Czy innym też z nami przyjemnie więc było?
3. Jak wiele uśmiechu i sercu mojemu, sprawiają wędrówki i leśne przygody.
A ileż radości dać może każdemu, szukanie też Boga wśród cudów przyrody.
4. W ogródku na trawie z innymi zasiadam, na drzewa się wspinam, po łące wciąż biegam
to wszystko tak lubię i za tym przepadam, i wszędzie Cię Boże wciąż widzę, dostrzegam.
5. Przyjemnie nad morzem jest usta otwierać, i świeżym powietrzem radośnie oddychać.
Przyjemnie muszelki, bursztyny pozbierać, do ludzi spotkanych się zawsze uśmiechać.
______________________________________
Kaszuby i Warmia. Beztroskie gry, tańce i zabawy dzieci Bożych o wiosennej porze na Kaszubach i na Warmii.  (2007.05.20)


11-06Gry, tańce, zabawy.

11-07 Będę mądry obiecuje, lecz w zeszycie przyniósł dwóję. Nie chcę plotek obiecuje, znowu wujka obgaduje.
Być  rozsądnym obiecuje, łyka lody i choruje. Jeść najpiękniej obiecuje krem z talerza wylizuje.
Być porządnym obiecuje, lecz skarpetek nie ceruje. Ciocię kochać obiecuje, znów jej język pokazuje.
4. Być  na piątkę obiecuje, lecz z piątego piętra pluje. Być aniołem obiecuje, wszedł na stołek i wariuje.
5. Będę grzeczny obiecuje, lecz mamusi znów pyskuje. Będę wdzięcznym obiecuje, mamy w rączkę nie całuje.
6. Kochać ludzi obiecuje, koleżance nie daruje. Reperować obiecuje, czego dotknie to popsuje.
7. Być dentystą obiecuje, zęby lalkom wyłamuje. Iść do nieba obiecuje i coś złego znów maluje.
___________________________________________
Garczyn k. Kościerzyny. Ulubiony przez „Dzwoneczki kaszubskie” wiersz ks. Jana Twardowskiego z muzyką ks. Piotra.  (2007.06.30)


11-07Będę mądry.

11-08 Sport, gry i zabawy, tak lubię niezmiernie, że tym to zajęciom poświęcam się chętnie.
Dni wtedy mijają beztrosko i miło, bez zajęć tych nudno i smutno by było.
R: Sport, gry i zabawy, to frajda niemała, to radość ogromna dla naszego ciała.
Błogosław, o Panie, sportowe ćwiczenia, ucz nas jak zdobywać też laury zbawienia.
2. Przyjemnie jest  biegać, grać w piłkę, harcować, poznawać przyjaciół i z nimi wędrować.
Rozkosznie w jeziorze popływać, nurkować, na jachcie z kumplami bezpiecznie żeglować.
3. To dzięki wytrwałym, ćwiczeniom sportowym, chcę stać się człowiekiem odważnym, morowym.
Chcę w sobie kształtować człowieka nowego, cierpliwie zło dobrem zwyciężającego.
4. Sport, gry uprawiając, pragnę być sprawniejszy, chcę by mój organizm stawał się silniejszy.
By zdrowie pomyślne mi dopisywało, a Boże Królestwo już we mnie wzrastało.
5. Miej w swojej opiece walecznych sportowców, odważnych trenerów, wszystkich szkoleniowców.
Szlachetna ich walka, zawody, mistrzostwa, Niech będą przedsmakiem Bożego Królestwa.
______________
Lubiatowo nad Bałtykiem. Słoneczny lipcowy dzień spędzony w wśród gier i zabaw nad morskim Lubiatowie przez gdyńską młodzież. (2007.07.22)


11-08Sport, gry.

11-09 Pielgrzymem wciąż jesteś, wędrujesz do Pana, tam twoja ojczyzna i to ukochana.
Od lat wypatrując Królestwa Bożego, na ziemi nie znajdziesz tu miejsca stałego.
2. Gromadzisz pieniądze i lubisz bogactwa, i czasem się wikłasz w różne matactwa.
Wędrując w Dom Ojca z padołu ziemskiego, nie weźmiesz ze sobą wszak skarbu żadnego.
3. Tak wiele poświęcasz człowieczej mądrości, napełniasz swój umysł mnóstwem wiadomości
Czy jednak pamiętasz i wśród codzienności, o w tej najważniejszej - o Bożej mądrości?
4. Zabiegasz tak bardzo o ludzką też sławę i czekasz łapczywie na każdą pochwałę,
Ważniejsze jest jednak to twoje staranie, byś sobie zasłużył na boże uznanie.
5. Tak bardzo zabiegasz, byś był miłowany, przez wielu wielbiony i tak ukochany.
Ty jednak zrób wszystko - o bracie kochany, byś zwłaszcza przez Boga był umiłowany.
6. Cierpliwie pomnażasz fortunę, majątek, i zbierasz wytrwale tak wiele pamiątek.
Czy jednak - mój drogi - i o tym pamiętasz, że wszystko zostawisz i nic nie zachowasz?
7. Zabiegasz o względy oraz znajomości, wciąż szukasz u ludzi uznania, wdzięczności.
Cóż one są warte, czyż mają znaczenie, gdy nie dbasz u boga o względy, uznanie.
___________________________
Puck i Leśniewo. Udział rozśpiewanych dzieci Bożych w Kaszubskiej Pielgrzymce. (2007.07.26)


11-09Pielgrzymem jesteś.

11-10 Ojciec Niebieski kocha swe dzieci, zdrowe i chore,  
biedne, bogate. Sprawia, że wszystkim słońce wciąż świeci,
Jego Opatrzność czuwa nad światem.
Każdy kto kocha prosto i szczerze, służąc bliźniemu i to codziennie;
ciągle z Bożego źródła on bierze, i Bóg miłości trwa w nim niezmiennie.
2. Ojciec z miłości zesłał nam Syna, aby nas wyrwał z grzechu i złości.
Jest to dla wszystkich Dobra Nowina O przewspaniałej Bożej miłości.
3. Jezus z miłości oddał swe życie, umarł za nasze grzechy i złości..
A zmartwychwstając dał nowe życie,
wszystkim kroczącym do bram wieczności.
4. Jezus pozostał w swoim Kościele. Nadal rozgrzesza, leczy i karmi.
Zawsze poucza swoich czciciele, kiedy naprawdę są Jego uczniami.  
5. Jestem więc dzieckiem Bożym zaiste. Kocham serdecznie Boga
żywego. Kocha każdego me serce czyste,
________________
Matemblewo k. Gdańska. Dwutygodniowa Oaza Rodzin u Matki Bożej Brzemiennej.  (2008.07.29)


11-10Ojciec Niebieski_xT

11-11 „W leśnej katedrze” tuż nad Bałtykiem, na Chełmskiej Górze biała kapliczka,
a w niej Maryja z Bożym Dzieciątkiem, wielbi radośnie Stwórcę i Pana.
R: Trzykroć Przedziwna Święta Dziewico. Córko przeczysta Boga żywego.
Matko Jezusa, Bogarodzico, Oblubienico Ducha Świętego.
2. „W leśnej katedrze” świerki kwitnące, sosny wysmukłe wiatrem smagane,
buki potężne się kołyszące, sławią z Maryją Stwórcę i Pana.
3. „Leśna katedra” pachnie ziołami, wonią żywicy, runem zielonym,
pachnie jaśminem i konwaliami, sławiąc z Maryją Stwórcę i Pana.
4. Wilgi, skowronki koncert swój dają, „w leśnej katedrze” wcześnie od rana.
Leśni muzycy pięknie śpiewają, sławią z Maryją Stwórcę i Pana.
5. „W leśnej katedrze” czuje swą radość, z Bogiem w przyjaźni dusza zbratana.
Szerząc wokoło pokój i miłość, sławi z Maryją Stwórcę i Pana.
____________________________________
Koszalin - Chełmska Górę. Pielgrzymka rodzin oazowych na Chełmska Górę i spotkanie z  Trzykroć Przedziwną Matką Bożą, której ofiarowałem skromną piosenkę. (2008.08.29)


11-11W leśnej katedrze.

11-12 Nie jesteśmy nigdy sami, pozbawieni, łaski, mocy. Gdy żyjemy razem z Bogiem, gdy szukamy w Nim pomocy.
R. Ojciec kocha - alleluja, swoje dzieci - alleluja.
Chce być z nami - alleluja, by nas zbawić - alleluja.
2. Nie jesteśmy nigdy sami, zostawieni sami sobie, kiedy trwamy z Nim w jedności, w każdej chwili, w każdej dobie.
3. Nie jesteśmy nigdy sami, porzuceni jak sieroty, jeśli Ojca tak kochamy, mimo biedy, mimo słoty.
4. Nie jesteśmy nigdy sami, licząc tylko na swe siły, jeśli zawsze Mu ufamy, choćby dni zbyt ciężkie były.
____________________________________
Kaszuby. Wędrówka po Kaszubskim Parku Krajobrazowym rozśpiewanych dzieci z Gdyni, które były pod wrażeniem piękna przyrody i chętnie nuciły refren piosenki: Ojciec kocha - alleluja, swoje dzieci - alleluja. Chce być z nami - alleluja, by nas zbawić - alleluja. (2008.09.01)


11-12Nie jesteśmy nigdy sami.

11-13 Wiaro mych przodków, wiaro spełniona, barwna jak tęcza w dziele artysty, w klatce świątyni jak ptak zamkniona.
R: O Duchu Święty, przyjdź i oświeć nas, O Duchu Święty, pomnóż wiarę  w nas.
2. Wiaro rodziców zmęczona pracą, radosna świętem. Słyszę cię zawsze w melodii życia jak dźwięczny refren.
3. Wiaro dziecięca, prosta, beztroska, w obraz wpatrzona. Dobrocią ojca, miłością matki opromieniona.
4. Wiaro młodzieńcza jak stare wino w nowym bukłaku. Odczuć co trzeba w procesie przemian. Nie zatrać smaku.
5. Wiaro dojrzała, przygodo życia, jak łzy Piotrowe. Niech zawsze czuwam, niech zawsze strzegę tego, co Twoje.
_______________________________________
Rumia. Rozmowa rodzin oazowych o wierze w oparciu m.in. o wiersz: ks. M. Rzepniewskiego „Wiaro mych przodków”. (2008.10.12)


11-13Wiaro mych przodków.

11-14 Niechaj z naszych serc i oczu bije dobroć niby blask,
bądźmy dobrzy i szlachetni, takich ludzi przecież brak.
Ref: Bądźmy zawsze uśmiechnięci i miłością ogarnięci,
i kochajmy choć w cierpieniu nie poddając się zwątpieniu.
2. Każdy dzień zwykły i szary, wiele dobra w sobie ma,
gdybyśmy to dostrzegali byłby lepszy nastrój dnia.
3. Chodzą smutni, zagubieni, nie podoba im się świat,
my dobrocią zarażeni, powtarzamy ciągle tak.
4. Ileż dobra jest na świecie, ile piękna tu i tam,
skąd to wszystko, czy nie wiecie - dobry Bóg darował nam.
_________________________________
Gdynia Oksywie. Miłe chwile dla dzieci spędzone w przedszkolu Sióstr Służebniczek, które zaowocowały udaną sesją nagraniową piosenki: „Bądźmy zawsze uśmiechnięci i miłością ogarnięci ”  (2007.11.03)11-14Niechaj z naszych serc.

11-15 Jestem synem Wszechmocnego, tak szczególnie wyróżnionym.
Poprzez Boga Najwyższego do miłości powołanym.
R: Ojcze dobry i łaskawy, w swej miłości niepojęty,
otoczony nimbem sławy, zawsze święty, święty, święty.
2. Od chrztu jestem Bożym dzieckiem, bezgranicznie Panu ufnym,
dzieckiem, które chce być świadkiem, tak radosnym, prostym, wiernym.
3. I dziedzicem jestem nieba powołanym do wieczności.
Ziemia nie jest dla mnie celem tylko Ojciec, Bóg miłości.
_______________
Gdynia  - Niedziela Palmowa. Przyjęcie nowych ministrantów do Służby Ołtarza w parafii. (2009.03.16)


11-15Jestem synem.

11-16 CIESZY MNIE zawsze wspólna zabawa, harce beztroskie, szkolne rozgrywki,
gdy jako zuchy ze szkolnej ławy, razem idziemy na leśne wędrówki.
R: Serce radosne twarz rozwesela, szczęście wewnętrzne pięknie wyraża;
Do gier, zabawy dzieci ośmiela, Bożym pokojem wielu obdarza.
2. Chętnie do cyrku chodzę z rodziną, mogę w namiocie być godzinami.
Klauna podziwiam, gdy śmieszy miną, gdy bawi widzów swoimi sztuczkami.
3. Lubię komiksy, książki, powieści, bawią, stawiają mądre pytania;
niosą bogactwo i wiadomości. Dzięki Ci Panie, za dar czytania.
4. Gdy z telewizji umiem korzystać, mam łatwy dostęp do gier i zabaw.
Mogę tak wiele widzieć, poznawać. W tym wszystkim, Panie, Ty nam błogosław.
5. Lubię wesołe gry i zawody, mecze piłkarskie oraz pływanie.
Lubię nurkować, skakać do wody. W ten sposób pragnę Cię chwalić, Panie.
_____________________
Lębork i okolice. Wspólna zabawa, harce beztroskie dzieci z parafialnych półkolonii i „Dzwoneczków” w okolicach Lęborka. I ja, jak proboszcz byłem radosny, że serca i twarze dzieci były pełne Bożego pokoju. (2009.06.30)


11-16Cieszy mnie.

11-17 Sakrament pokuty – dar Pana dla ludzi, nadzieją jest zwłaszcza człowieka grzesznego.
Wystarczy, że w sercu żal szczery obudzi, dostąpi on łaski zbawienia wiecznego.
R. O Dzięki za wszystko Ci Jezu, że jednasz nas z Ojcem niezmiernie łaskawym i pełnym dobroci.
Ogarnij nas wszystkich życzliwym ramieniem, bo jesteś łagodny i pełen miłości.
2. To „chrzest pracowity” grzech odpuszczający, rozliczne przewiny skruszonych nędzników.
Skutecznie Lud Boży z win oczyszczający, owocny, zbawienny dla wszystkich grzeszników.
3. Sakrament pokuty – to „deska ratunku” dla poszukujących u Boga litości.
Niezwykła okazja zrobienia rachunku, i odbudowania dróg Bożej Miłości.
4. Sakrament pokuty – to „zmartwychpowstanie”, dla uczniów Chrystusa wewnętrznie skruszonych.
To nasze pokorne z Ojcem pojednanie, to radość ogromna dla wszystkich zbawionych.
___________________________________
Żukowo. Podczas zwiedzania żukowskiej świątyni, rozmowa z młodzieżą o sakramencie pokuty i pojednania. (2009.07.26)


11-17Sakrament Pokuty.

11-18 Bóg ludzkie serce przepełnia miłością, i daje zdolność, moc do kochania.
Pan serce darzy nową młodością, czyni je skore do miłowania.
R: Żyć Duchem Świętym, wśród codzienności, wciąż wypatrując Jego miłości.
iść drogą prawdy, drogą zbawienia. Nieść Bogu Ojcu hymn dziękczynienia.
2. To diabeł-kłamca zwiódł ludzkie plemię i skłonił ludzi do nienawiści.
Lecz Jezus, który przyszedł na ziemię, dał ludziom nowe prawo miłości.
3. Gdy Adam zgrzeszył, splamił swą duszę i niewolnikiem stał się szatana.
Bóg nie zaprzestał kochać Adama, obiecał zesłać Zbawcę i Pana.
4. Bóg powoływał świętych proroków dla ratowania ludu Bożego.
Ich też posyłał przez tyle wieków, by zbawić ludzi od zła wszelkiego.
5. Więc umierajmy ciągle dla grzechu, i pokonujmy swoje słabości.
Przy Miłosiernym swym Panu Bogu, trwajmy cierpliwie w szczerej świętości.
________________
Radomno. Wędrówka z rodzinami oazowymi po kościołach diecezji toruńskiej. Modlitwa w wiejskim kościele z prośbą, aby „żyć Duchem Świętym, wśród codzienności, wciąż wypatrując Jego miłości”. (2009.08.01)


11-18Bóg ludzkie serce.

11-19 Gdy się budzi ranek nowy, cały świat wysławia Boga. Mgła poranna błękit nieba wyśpiewują na cześć Pana.
Ref: Więc i ja wysławiam Pana, kiedy ranne wstają zorze. Składam ręce do pacierza i wychwalam Ciebie Boże.
2. Ranny wietrzyk jak trubadur, wieści nam o Stwórcy świata, kolorowy gil i słowik wyśpiewują na cześć Pana.
3. Kiedy wstajesz o poranku, bądź radosny i pogodny, bo twój uśmiech i pogoda wyśpiewują na cześć Pana.
_____________________________________
Jezioro Raduńskie. W letni poranek wyprawa z dziećmi do Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i kolejna przygoda, kiedy ranny wietrzyk, kolorowy gil i słowik wyśpiewują na cześć Pana. Dlatego, bądź radosny i pogodny, bo twój uśmiech i pogoda wyśpiewują na cześć Pana. (2009.08.15)


11-19Gdy się budzi ranek nowy.

11-20 Droga serdeczna Matko Maryjo, niechaj spocznie Twa ręka dziś na mnie,
kieruj sercem, myślami i życiem, bym Jezusa mógł cieszyć co dnia.
2. Droga, serdeczna Matko Maryjo jestem mały, Ty o tym wciąż wiesz,
patrz: me serce jest pełne miłości, wraz z Jezusem błogosław Ty mnie.
Ref: O Maryjo, Matuchno Boża, pełna niebieskich wszelakich łask, cnót,
z Tobą żyje we dnie i w nocy i dzięki Tobie lepszym być. O Maryjo, Matuchno Boża,
za mamę proszę, za tatę też. Opieką, otocz nauczycieli i tych, co ciągle szukają Cię.
______________________________
Wejherowo. Jadąc na Kalwarię kaszubską, odwiedzamy kościół w Wejherowie przy ul Rybackiej. Jesteśmy pod wrażeniem nowej i pięknej świątyni  pod wezwaniem Królowej Polski. W hołdzie Matce Bożej śpiewany naszą ulubiona piosenkę „Droga serdeczna Matko Maryjo, niechaj spocznie Twa ręka dziś na mnie”. (2010.05.20)


11-20Droga serdeczna Matko

11-21 Ref: Za dzień dzisiejszy, Boże dzięki Ci, na noc spokojną pobłogosław mi.
1. = Jak wiele dobra otrzymałam dziś, i wiem, że wszystko to zawdzięczam Ci.
= Jak wiele dobra otrzymałam dziś, i wiem, że wszystko to zawdzięczam Ci. R:
2. = Dałeś mi wrażeń przeogromną moc, daj teraz proszę i spokojną noc.  
  Dałeś mi wrażeń przeogromną moc, daj teraz proszę i spokojną noc.  R:
3. = Byłeś wciąż za mną aż do chwili tej i w nocy dziecko w swej opiece mniej.  
Byłeś wciąż za mną aż do chwili tej i w nocy dziecko w swej opiece mniej.  R:
4. = Pod skrzydła Twoje wciąż uciekam się, ze swej opieki nie wypuszczaj mnie.   
Pod skrzydła Twoje wciąż uciekam się, ze swej opieki nie wypuszczaj mnie.   R:
5. = Zanim ogarnie mnie spokojny sen, Tobie oddaję pracowity dzień.
Zanim ogarnie mnie spokojny sen, Tobie oddaję pracowity dzień. R:
6. = Ten śpiew modlitwą niechaj stanie się, z całego serca chcę uwielbić Cię.  
________________________________
Rębiska na Kaszubach. Ten śpiew modlitwą niechaj stanie się, z całego serca chcę uwielbić Cię.  (2010.06.12)


11-21Za dzień dzisiejszy.

11-22 Gdy bywam samotny, daleko od domu, goszczę wśród obcych, nieznany nikomu;
rozmyślam z nadzieją o Bożej Opatrzności, i wiem, że jest ze mną Bóg Dawca Miłości.
R: Chociażbym wędrował przez mroczne doliny, zła się nie ulęknę, ni groźnej nowiny,
albowiem Ty Boże, przebywasz wciąż ze mną, nie boję się chodzić nawet w noc ciemną.
2. Wieczorem, gdy gasną już dzienne jasności, i słychać dziwaczne odgłosy ciemności,
próbuję pokonać lęk w sobie skwapliwie, bo wiem, że Bóg czuwa nade mną cierpliwie.
3.  Mrok nocy niekiedy przepełnia mnie trwogą, cień ludzki i krzyki przestraszyć mnie mogą.
Tym bardziej więc wtedy o Bogu rozważam, w Nim swoja nadzieję bez reszty pokładam.
4. Bezkarność złodziei i spryt włamywaczy, budzą wśród ludzi uczucia rozpaczy.
Ja jednak nie mogę żyć w lęku i trwodze, albowiem mój Ojciec bezpiecznym jest Wodzem.
_____________________________
Węsiory - Kręgi Kamienne i cmentarzysko Gotów z I-III wieku. (2010.07.18)


11-22Gdy bywam samotny.

11-23 Pana jest ziemia, wszechświat wspaniały. morza i rzeki, góry i skały.
wszystkim Bóg Stwórca wciąż zawiaduje, każde stworzenie bardzo miłuje.
1. Pod Mirachowem lasy rozległe, a w nich nie jedna piękna polana.
Świerki pachnące, sosny wysmukłe, chwalą swojego Stwórcę i Pana.
2. Lasy  szumiące wiatrem smagane, słychać śpiew ptaków wcześnie od rana.
Wilgi, rudziki, szpaki skrzeczące, chwalą swojego Stwórcę i Pana.
3. Na skraju lasu pola uprawne. Fruwającego widać bociana.
Czaple, jastrzębie, sroki zabawne, chwalą swojego Stwórcę i Pana.
4. W leśnej dolinie małe strumyki. Są też jeziorka, rzeczki i bagna.
Nawet niewielkie, leśne potoki, chwalą swojego Stwórcę i Pana.
5. Pod Mirachowem leśna polana, którą odwiedza płocha zwierzyna.
Jeleń, dzik, sarna, myszka niewinna, chwalą swojego Stwórcę i Pana.
6. Lasy są zdrowe, zawsze gościnne, a w nich turystów nie brak od rana.
Wdzięczni za piękno skryte w przyrodzie, chwalą swojego Stwórcę i Pana.
7. Czy pamiętamy chodząc po lesie, o tym, że ziemia o Boga nam dana.
Czy szanujemy każde stworzenie, chwaląc w ten sposób Stwórcę i Pana.
___________________________________
Mirachowo k. Kartuz. Wyprawa w Mirachowskie Lasy, do rezerwatów: „Kurze Grzędy”, „Leśne Oczko”,
„Lubygość”, „Staniszewskie Błoto”, „Turzycowe Jezioro”, „Staniszewskie Zdroje”, „Zurawie Błota.  (2010.07.30)


11-23Pana jest ziemia.

11-24 Ref: Wielbię Cię Boże, alleluja! (6x)
1. W moich kochanych rodzicach i dziadkach, w ich miłości i dobroci. W siostrze i bracie, i w każdym spotkanym dziś człowieku, R:
2. Ciesząc się życzliwością koleżanek, kolegów, przyjaciół, przeżywając moje codzienne troski, kłopoty i rozliczne radości. R:
3. W Jezusie Chrystusie, którego ciągle szukam i odkrywam. W mojej codziennej pracy szkolnej, domowej i w modlitwie. R:
_________________________________________
Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Wakacyjna wędrówka gdyńskich rodzin po malowniczych jeziorach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, po Jeziorze Raduńskim i Dąbrowskim oraz rozległych lasach i polach.  (2010.08.12)   


11-24Wielbię Cię Boże.

11-25 Gniew, nerwy, emocje ponoszą mnie często, umyka gdzieś spokój, cierpliwość i męstwo.
R: Łagodność i spokój uśmierza gniew, złości
zaś słowo raniące budzi namiętności.
2. Popadam w gwałtowność bez większej przyczyny. Obrażam sąsiadów i członków rodziny. R:
3. A gdy się pokłócę, na innych obrażę, niech się opamiętam i skruchę pokażę. R:
4. Ulegam zbyt łatwo chwilowym emocjom, pozwalam nad sobą górować uczuciom. R:
5. O ulecz mnie Panie, odmień złośliwość i ześlij swój pokój, a zwłaszcza daj miłość.
__________________________________
Kaszubski Park Krajobrazowy.  Obserwacje zachowań dzieci podczas wakacji, ich nerwy, emocje, nawet gniew posłużyły jako materiał do moich refleksji, przemyśleń i to starałem się ukazać w piosence. (2010.08.22)


11-25Gniew_xT.
Wróć do spisu treści