Przejdź do treści

Wedrowki i występy dzieci 1973-1980

Wędrówki i koncerty zespołów "Latorośle" i  "Ave" po Polsce (1973-1980r)


02-01 Nie jestem godzien Panie mój, abyś do serca mego wszedł,
jedynie Ty o Jezu mój uzdrowić możesz duszę mą.
R: Przyjdź, Panie Jezu, do mojego serca.
   Przyjdź, Panie Jezu, ocal dziecko swe.
2. Przystąpcie doń, nasyćcie się. On chlebem życia, mocą jest.
Przystąpcie doń i pijcie też, bo On ożywczym zdrojem jest.
3. Przystąpcie doń, oświećcie się. On naszym światłem, drogą jest.
Przystąpcie doń, wyznajcie grzech. On odpuszczeniem grzechów jest.
_______________________
Łasin. W ciszy kościoła podczas modlitwy przypomniałem sobie moje przygotowanie do I Komunii, który prowadził katecheta ks. Witold Weinberger, potem proboszczowi z Łasina. Modlitwa trwała dłuższą chwilę. „Panie, zawsze przychodź do mojego serca, choć nie jestem godzien” (1973.04.24).

Łasin k/Grudziądza

02-02 Umocnieni Słowem Bożym idźmy głosić Ewangelię:
słowem, czynem i uśmiechem. Wieść radosną niosąc światu
R: Dobrą nowinę więc głośmy: o Ojcu, który nas stworzył,
o Synu, który zmartwychwstał i Duchu Ożywicielu.
2. Umocnieni Chlebem życia siejmy wokół dobroć, radość, przecież od nas to zależy, kto usłyszy wieść radosną.
3. Tak jak Ojciec posłał Syna, by objawił miłość Boga, tak i Ciebie dziś posyła, byś zwiastował imię Pana.
___________________
Brusy. Nawiedzenie z ministrantami wspaniałej świątyni i wędrówka po rezerwatach w okolicach Brus (1973.06.30).

Brusy w powiecie chojnickim

02-03 O Gietrzwałdzka Piękna Pani na warmińskiej Ziemi, Ty się módl i błagaj Boga za nami grzesznymi.
1. Ciebie wybrał Bóg Wszechmocny byś nam Zbawcę dała, gdy zwiastował przez anioła, abyś Matką była.
2. Jam jest Twoja Służebnica, tak odrzekłaś Jego słowu i przyjęłaś Jego wolę, wierna Jego słowu.
3. Dzięki Tobie o Maryjo, przyszedł Bóg na ziemię, by odkupić i ocalić całe ludzie plemię.
_______________
Gietrzwałd. Sierpniowa pielgrzymka rodzin oazowych i piosenka o pięknej Pani Gietrzwałdzkiej

Gietrzwałd

02-04 Wiosna, wiosna zawitała,  do drzwi domów zapukała, do serc ludzi przemówiła i nadzieję rozbudziła.
ref: Wiosna, wiosna, wiosna miła, serca nasze ożywiła. Wiosna, wiosna, wiosna droga, swoim przyjściem chwali Boga.
2. Słońce, deszczyk, wietrzyk miły, świat przyrody obudziły. Wokół się zielenią łąki, drzewa już puszczają pąki.
3. W lesie ptasi koncert słychać, kukułeczka pragnie kukać. Boćki już zaczęły latać, a zwierzątka figle płatać.
4. Rolnik w pole wnet wychodzi, chętnie orze, sieje, sadzi. Bogu trud swój ofiaruje, swych talentów nie marnuje.  
5. Pszczelarz swe dogląda pszczółki, pracowite przyjaciółki. One ule opuszczają i miód pyszny ludziom dają.
_____________________
Smołdzino-Kluki. Wiosenny spacer z rozśpiewanymi dziećmi po pięknych rezerwatach (1974.04.15).

Smołdzino, Kluki

02-05 Wśród pól i lasów na polskiej ziemi stoją kapliczki w barwach zieleni,
słońce promieniami Maryję wita, Polnej Madonnie rozświetla lica.
Ref: Polna Madonna, Polna Madonna, polna madonna.
2. Milcząca Pani matczynym okiem dosięga Ciebie serdecznym wzrokiem.
   Uśmiechem swoim każdego darzy, Polna Madonna o pięknej twarzy.
____________
Kapliczki, przy których w miesiącu maju gromadzą się rozmodleni Kaszubi (1972.05.03).

Kapliczki na Kaszubach

02-06 Rozległe pola, wśród wzgórz i dolin, porosłe zbożem złocistym, jasnym.
Czarowne łąki z bogactwem roślin, pachnących kwieciem przemiłym, wonnym.
R: Urocze Sejny, pobliskie ziemie, wyróżnił Stwórca jakże cudownie.
Tak wiele piękna w krainie tej drzemie, i wszystko Boga sławi przedziwnie.
2. Kraina lasów szumiących, gajów, porosłych sosną, osiką, świerkiem;
gdzie nie brak bagien, torfowisk, zdrojów, dla zwierząt raj to pokaźny całkiem.
3. Królestwo fauny, bogactwo flory, owady, ptaki, przedziwne gady,
i  roślin bujnych obfite zbiory, w nich można Boże odnaleźć ślady.
4. Obszary wodne obfite, barwne, urocze rzeki, potoki białe,
jeziora czyste, głębokie, śliczne, wielbiące Stwórcę strumyki małe.
5. Prastare Sejny z wiernym swym ludem szlachetnym, dumnym i bogobojnym;
wykuwający los z wielkim trudem z błogosławieństwem od Boga danym.
_____________________________
Sejny latem 1974r. Wspaniała wakacyjna przygoda z młodzieżą w okolicach uroczych Sejn (1974.07.15).  

Sejny

02-07 R: Oddaj Panu serce swe, tylko Jemu powierz się.
Któż jak Jezus, któż jak On, tobie szczęście może dać.
Oddaj Panu grzechy swe, tylko Jemu powierz się.
Któż jak Jezus, któż jak On, tobie szczęście może dać.
1. Jezus stoi i kołacze u drzwi naszych serc. Kto usłyszy i otworzy do nich wejdzie Pan.
2. On uwolni cię od grzechów, radość wielką da. On obdarzy pełnią szczęścia, życie wieczne da.
3. Jezus wejdzie w twoje życie, gdy zaprosisz Go. Przezwycięży twoje grzechy i pokona zło.
____________________
Gdynia Witomino. Kościół p.w. św. Podwyższenia Krzyża Św. w sierpniowy poranek podczas wędrówki wakacyjnej z zespołem Latarośle z Nowego (1974.08.20).

Gdynia Witomino

02-08 PRZEBACZ MI PANIE chwile, kiedy myślę o sobie, nie widzę potrzeb bliźniego, - tak rzadko myślę o Tobie.
Ref: Przebacz Panie, zmiłuj się. Przebacz, proszę Cię.
2. Głucha byłam i ślepa wobec potrzeb bliźniego, siebie tylko widziałam, siebie tylko ceniłam.
3. Jak ja mogłam tak czynić, ja dziecko Twoje Panie, błagam, proszę Cię Jezu, okaż mi zmiłowanie.
4. Daj mi o Jezu doznać radości przebaczenia, bym innym przebaczała, szukała pojednania.
____________
Dobre Miasto w województwie warmińsko-mazurskim. Modlitwa i zwiedzanie  Bazyliki Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych przez ministrantów z Nowego n.Wisłą (1975.04.26).

Dobre Miasto

02-09 O piękna Madonno, z Mariackiej świątyni, rozlicznych nawróceń dyskretna sprawczyni.
W prastarym to Gdańsku od wieków wielbiona, o Panno łaskawa i wielce wsławiona.
ref: O piękna Madonno, Dzieciątko tuląca, swym wzrokiem serdecznym lud ogarniająca.
Pogodnym wejrzeniem ogarnij każdego. Miej w swojej opiece człowieka grzesznego.
2. Lud Boży od wieków opieką otaczasz, mieszkańców Wybrzeża swym sercem wzbogacasz.
Otaczasz miłością bezdomnych i biednych. Pamiętasz o starych, cierpiących i chorych.
3. Spoglądasz życzliwie na nędzę grzeszników i chcesz ich wyzwolić z grzesznych nawyków.
By życiem ich rządził Pan Jezus Zbawiciel, by twierdzą zbawienia był Bóg Odkupiciel.
4. Pogodna i piękna Maryjo z Dzieciątkiem, Objawiaj swą miłość nad życia początkiem.
Poprowadź nas Matko do Syna Swojego i wyproś nam łaskę żywota wiecznego.
___________________
Gdańsk. Po nabożeństwie majowym z młodzieżą oazową w Bazylice konkatedralnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny podziwialiśmy „piękną Madonnę z Mariackiej świątyni”. W hołdzie Maryi powstał oto ten utwór, który nagrały na nowo po kilku latach „Dzwoneczki kaszubskie” (1975.05.04).   
Gdańsk

02-10 Oto dzień nowy wstaje promienny, słońce na niebie, w sercu zaś siła,
chcę być od rana, szczery, sumienny, by moja praca miłą Ci była.
R: Wszystko zawdzięczam Twojej Wszechmocy,
pokarm i siły, zdrowie i młodość.
Szukam u Ciebie wsparcia, pomocy,
w Tobie znajduję pokój i radość.
2. Chórek sikorek pięknie Cię sławi, koncert urządza na Twoją chwałę,
miłym szczebiotem ludzi też bawi, budzi emocje i to nie małe.
3. Jak ptaszki leśne pragnę Ci śpiewać, chwalić Twą wielkość, dobroć i miłość;
od rana wokół radość rozsiewać, sławić ochotnie wielką Twą mądrość.
4. Przez cały dzionek chcę być pogodny, ufny, życzliwy i uśmiechnięty;
dla bliźnich dobry, miły, łagodny, krzywdą ubogich zawsze przejęty.
5. Panie, cokolwiek robię od rana, pragnę wytrwale czynić dla Ciebie.
Ma dusza w Tobie wciąż zakochana, chce żyć, przebywać wiecznie tam w niebie.
_______________
Zdunowice k. Sulęczyna w powiecie kartuskim i piosenka wyrażająca zachwyt wobec Stwórcy, któremu
wszystko zawdzięczamy: pokarm i siły, zdrowie i młodość oraz pokój i radość (1975.08.10).Zdunowice k. Sulęczyna

02-11 Spójrz na Jezusa pokochaj Go (bis
2. Módl się do Niego, wysłucha cię (bis  
3. Uwielbiaj Pana, On Bogiem Twym  (bis  
4. Bądź dzieckiem Bożym na każdy dzień (bis
5. Klaszcz Jezusowi i raduj się (bis)
_____________
Gdynia-Wielki Kack, kościół p.w. Św. Wawrzyńca i prosta piosenka(z gestami)  wielbiąca JEZUSA (1975.10.07).

Gdynia-Wielki Kack

02-12 Radosnym być w Panu, odrzucić gniew, złości,
nie zrażać się łatwo z powodu przykrości;
na twarzy nie smutek, lecz uśmiech niech gości,
bo Ojciec Niebieski jest źródłem radości.  
R: Ochotnie śpiewajmy więc Ojcu naszemu.
pogodnie, z weselem, zagrajmy dziś Jemu.
Radośnie zanućmy imieniu pańskiemu
i w dłonie klaskajmy tak Bogu dobremu.
2. Być mądrym prawdziwie, lecz Bożą Mądrością,
Jej pilnie też strzegąc przed świata ciemnością.
Trwać z Bogiem w przyjaźni, w dziecięcej godności,
bo Ojciec Niebieski jest źródłem mądrości.
3. Być dobrym ze względu na Boga możnego,
rozsiewać życzliwość i wobec bliźniego
Wnieść w ludzką rodzinę dar Jego miłości,
bo Ojciec Niebieski jest źródłem dobroci.
4. Szczęśliwym być w Bogu i we dnie i w nocy,
w Nim dobra wyglądać i szukać pomocy,
i w dniach pomyślności i w chwilach nieszczęścia,
bo Ojciec Niebieski jest źródłem  szczęścia.
5. Bogatym być Bogiem i żyć z Nim w jedności,
wytrwać więc z Panem w prawdziwej miłości?
Czy jest ktoś bogatszy, czy ktoś jest  ważniejszy
niż Pan Bóg Wszechmocny, nasz Ojciec Niebieski.
_______________
Złota Góra k. Brodnicy w powiecie kartuskim. Piękna okolica budząca w człowieku prawdę, że być radosnym i szczęśliwym w Bogu to wielkie szczęście , albowiem Ojciec Niebieski jest źródłem szczęścia i radości (1976.05.29).

Złota Góra k. Brodnicy

02-13 Święta Maryjo, Boga Rodzico, Królowo świata, o usłysz nasz głos.
R: Módl się za nami, Ciebie błagamy, Święta Maryjo, bądź zawsze z nami.
2. Tyś Matką Boga Niepokalana, Bramo niebieska, o usłysz nasz głos.
3. Łaski Tyś pełna, błogosławiona, Panno czcigodna, o usłysz nasz głos.
4. Ucieczko grzesznych, Matko strapionych, Orędowniczko, o usłysz nasz głos.
5. Najświętsza Panno, Królowo świata, mieszkanko nieba, o usłysz nasz głos.
_______________
Chełmno nad Wisłą - dawny klasztor cysterek i benedyktynek, dziś - Sióstr Miłosierdzia. W główny ołtarzu duży piękny Obraz Maryi Niepokalanej, skłaniający do uwielbienia Bogurodzicy Dziewicy (1976.06.02).

Chełmno nad Wisłą

02-14 Umieć się cieszyć pięknem przyrody, zawsze podziwiać świata harmonię.
Szczerze doświadczyć wielkiej przygody, sercem usłyszeć Bożą symfonię.
R: Wielki, wspaniały jesteś o Panie, pełen dobroci, hojny i święty.
Usłysz pokorne nasze wołanie, Boże wszechmocny i miłosierny.
2. Szukać wśród świata Bożych wartości: szczerej miłości, dobra wszelkiego,
piękna, harmonii wśród codzienności, zgody, pokoju, ładu Bożego.
3. Widzieć działanie Stwórcy i Pana, ponad wszechświatem Jego Opatrzność.
Ojca naszego chwalić od rana, licząc na Jego wielką łaskawość.
4. Kroczyć wytrwale drogą zbawienia, mimo zagrożeń, mimo trudności.
Słuchać uważnie głosu sumienia, zmierzać do nieba drogą miłości.
5. Patrzeć na innych czystym wejrzeniem, zawsze szanować swego bliźniego.
Nie być dla drugich cierniem, zgorszeniem. Sercem, dobrocią wesprzeć biednego
______________
Łeba w porze lata.  Czy umiem się cieszyć pięknem przyrody? Czy zawsze podziwiam świata harmonię, a zwłaszcza czy uwielbiam Stwórcę i Pana szukając śladów Boga w przyrodzie i wokół siebie? (1976.07.02)

Łeba

02-15 POWITAJ PORANEK mgłą lekką spowity, gdy świat otulają słoneczne promienie.
Przed tobą dzień nowy w przeżycia obfity. Wychwalaj więc Boga za Jego stworzenie.
R:  Już wiosna radosna wokoło króluje, cudowna przyroda każdego ujmuje,
w tęczowe kolory świat cały maluje. Nadzieja w człowieku znów zatryumfuje.
2. Powitaj rudzika na leśnej polanie, sikorkę, kukułkę, gdy ćwiczą ćwierkanie.
Podziwiaj o świcie ich ranne śpiewanie. Wychwalaj więc Boga...
3. Powitaj przylaszczki tak pełne urody, konwalie zdobiące leśne przestrzenie.
Oddychaj harmonią i pięknem przyrody. Wychwalaj więc Boga...
4. Powitaj bociany znów przybywające, przeróżnych też zwierząt nowe pokolenie:
sarenki, bażanty, wiewiórki, zające. Wychwalaj więc Boga
5. Powitaj też pola ze snu przebudzone, źródełka, jeziora i rwące strumienie.
Zachwycaj się lotem motyla i trzmiela. Wychwalaj więc Boga...
6. Powitaj szum morza, wiatr fale piętrzący, i piaski przybrzeżne, nadmorskie przestrzenie.
Patrz, wszystkim tym rządzi Pan Bóg Wszechmogący. Wychwalaj więc Boga...
________________
Smołdzino-Kluki. Majowa wyprawa z dziecięcą scholą do Słowińskiego Parku Narodowego. To była niezwykła i udana
przygoda. (1977.05.23) Podobną trasa w  kilkanaście lat później pokonały „Dzwoneczki kaszubskie” przygotowując audycję dla dzieci w telewizji Trwam.    Wdzydzki Park Krajobrazowy

02-16 Gdy jutrzenka budzi całe stworzenie, swą radością sławi Stwórcę i Pana.
Świt ożywia zwolna każde istnienie, chwałę Bożą głosi światu od rana.
R: Wszechświat cały wielbi Stwórcę - alleluja! nieustannie głosi chwałę - alleluja!
z niebem, ziemią sławmy Pana - alleluja! wywyższajmy Jego Imię - alleluja!
2. Gdy się budzi ranne, miłe świtanie, mgła otula pola, lasy i łąki,
słychać w leśnej ciszy ptaków śpiewanie, gdzieś skowronek śpiewa i słychać bąki.
3. Pierwsze jasne, ciepłe słońca promienie ożywiają wnet uśpioną przyrodę.
Ranne słońce budzi każde stworzenie i oświetla blaskiem świata urodę.
4. Kiedy pada deszczyk orzeźwiający, zrasza pola, lasy, łąki zielone,
wtedy błogosławi sam Wszechmogący, wszystko, co przez Niego było stworzone.
5. Ciepły wieczór z wolna ziemię otula, zmrok ogarnia łąki, lasy i pola.
Słychać wielką burzę, grzmoty w oddali i w ten sposób wszechświat Stwórcę też chwali.
________________________
Brodnickie Pojezierze i dwudniowa wyprawa z ministrantami (1977.06.02).


Brodnica n/Drwęcą

02-17 Wierzę w Ciebie dobry Boże, kroczę zawsze w Twej światłości,   
nie chcę ulec wpływom złego i pogrążyć się ciemności.
R: Boże jesteś moim Ojcem, tylko Tobie ufam szczerze.
więc niczego się nie lękam, kocham, ufam, w Ciebie wierzę.
2. Całą ufność w Tobie składam, o mój Ojcze ukochany.
Twym pokojem się napełniam, który z nieba jest mi dany.
3. Kocham Ciebie w swej prostocie z głębi serca, ile zdołam.
Za dar życia, za łask krocie, Alleluja - ciągle wołam.
____________
Suchacz, Kadyny, Frombork Wakacyjna wyprawa z młodzieżą z Nowego n.Wisłą trasą: Suchacz - Kadyny -Frombork (1977.07.18 0

Suchacz - Kadyny - Frombork

02-18 We mgle porannej srebrzyście białej,
w wietrze figlarnym, co wszystko może,
w rosy kropelce wodą nabrzmiałej -
Szukam Cię Boże, szukam Cię Boże.
2. W piasku, w bursztynie, w wydmach złocistych,
wiatrem smaganych srogich jak morze,
pośród zatoczek, plaż kamienistych - Szukam Cię...
3. Pośród strumieni płynących w górach,
w czystych źródełkach i na jeziorze,
oraz w głębokich i płytkich rzekach - Szukam Cię.....
4. W drugim  człowieku, zwłaszcza cierpiącym,
którego kochać mam prosto, szczerze,    
mojej pomocy potrzebującym - Szukam Cię...
5. W sosnach wysmukłych i w ciszy leśnej,
krocząc po borach w wiosennej porze,
pośród konwalii, co kwitły wcześniej - Szukam Cię...
_____________
Lidzbark Welski. Zwiedzanie z ministrantami Górzeńskiego-lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (1977.08.02).

Lidzbark Welski

02-19 Zima płaszczem otuliła, puste pola już od rana.
Bielą łąki osrebrzyła, uwielbiając swego Pana.
R: Mroźna zima skrzy się wkoło, skuła lodem płytkie stawy.
dzieci bawią się wesoło, słychać harce i zabawy.
2. Hulającym groźnie wiatrem, cała gleba wysmagana,
Nawet wicher swoim świstem chce wychwalać swego Pana.
3. Śnieżną bielą oszroniona leśna droga i polana.
Cały ziemia wybielona także sławi swego Pana.
4. Szyby w oknach roziskrzone, ziemia puchem obsypana.
I zwierzęta podziębione chcą wychwalać swego Pana.
5. Płatki śniegu jak marzenia, lecą z nieba już od rana.
dusza dziecka rozśpiewana, chce wychwalać swego Pana.
_______________
Kaszuby. Mroźna zima na Kaszubach. Kulig z dziećmi ze scholi (1978.01.04).


Zima na Kaszubach

02-20 NA MĘKĘ CHRYSTUSA Jan patrzył z miłością, dlatego pod krzyżem stał wiernie do końca.
Czcił Mękę nabożnie i z wielka wdzięcznością. Jan świadek posłuszny i wiary obrońca.
R: Głosimy śmierć Twoją, o Chryste nasz Panie i wyznajemy Twe Zmartwychpowstanie.
O usłysz pokorne, dziecięce wołanie, przyjdź w chwale niebieskiej o Chryste nasz Panie.
2. Na Górze Golgocie Maryja wciąż stała, niezwykle cierpiąca i pełna boleści.
Pod krzyżem Jezusa do końca wytrwała, we łzach kryjąc żale i smutek niewieści.
3. Pośpieszmy za Janem i Matką Najświętszą, na Górę Kalwarię do Zbawcy naszego.
I wiarę, nadzieję uczyńmy gorętszą, wciąż pragnąc jedynie Królestwa Bożego.  
4. Skruszeni grzesznicy obmyci Krwią Pana, doświadczą ogromnej dobroci Chrystusa.
I padną przed Bogiem na oba kolana, by złożyć hołd chwały za łaski Jezusa.
5. Kochajmy Mszę świętą, tę Ucztę przepiękną, bezkrwawą ofiarę i za nas składaną.
Dziękujmy za miłość wciąż tak niepojętą, za dobroć Jezusa nam ofiarowaną.
R2: Wielbimy Cię Jezu, nasz Odkupicielu, oddany bez reszty ludowi Bożemu.
Sławimy Cię Mistrzu, o nasz Zbawicielu, składamy hołd chwały Niezwyciężonemu.
___________________
Nowe Miasto Lub. Niedziela Palmowa w Nowym Miecie Lubawskim. - Łk 22, 39-71 (1987.04.03)  
.

Nowe Miasto Lubawskie

02-21 Alleluja, Alleluja Ojcze, który mieszkasz we mnie.
1. Moje usta wielbią Ciebie, Święty, Święty nad świętymi.
Hymn wdzięczności Tobie śpiewam Ojcze, który mieszkasz we mnie. R: Alleluja…
2. Moje oczy widzą Ciebie w każdym kwiatku, liściu, drzewie.
I w motylu kolorowym, gdy swym lotem chwali Ciebie. R: Alleluja…
3. Moje uszy słyszą Ciebie w leśnej ciszy, w ptaków śpiewie.
I w strumyku kryształowym, któryś stworzył Ty, o Boże. R Alleluja…
4. Moje serce kocha Ciebie, któryś jest nie tylko w niebie.
Ale blisko mnie grzesznika, Ojcze, który mieszkasz we mnie. R: Alleluja…
________________
Rumia. Kościół p.w.  Podwyższenia Krzyża Św. i piosenka w klimacie okresu wielkanocnego roku 1978 (1978.05.05).

Rumia. Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św.

02-22 Szczęśliwy się czuję na łonie przyrody,  spragniony powietrza, słoneczka i wody,
za wszystko dziękuję, wznoszę uwielbienie. Podziwiam niezmiernie Twe Boże, stworzenie.
R: Bo w pięknie przyrody Ciebie widzę Boże.
dostrzegam Twą wielkość, podziwiam w pokorze.
wciąż szukam Twych śladów, szukam z wytrwałością.
uwielbiam Cię Stwórco i śpiewam z radością.
2. Przyjemnie więc chodzę na boso po rosie. Dostrzegam ślad Stwórcy w złocistym też kłosie.
I chłonę od rana słoneczne promienie, Na łonie przyrody znajduję wytchnienie.
3. Leśnymi drogami beztrosko wędruję. Przepiękne pejzaże w swej duszy maluję.
Upajam się ciszą uroczych polanek. i z polnych traw, kwiatów uwiję więc wianek.
4. Po słocie i burzy po łące wędruję. I tęczy na niebie ciągle wypatruję.
Podglądam jaskółki, wróble i dzięcioły.  Podziwiam niezmiernie pracowite pszczoły.
__________________  
Rumia - Trójmiejski Park Krajobrazowy. Słoneczny dzień w rezerwacie spędzony z dziećmi z nowskiej parafii (1978.06.05).
W kilka później z rozśpiewanymi dziećmi z Gdyni, w tym samym  Parku Krajobrazowym powstała wersja wideo.


Gdynia-Cisowa

02-23 Nad jeziorem Potęgowskim  bezszelestnie świt nadchodzi,
ogłaszając radość wszystkim: oto nowy dzień się rodzi.
R: Dzień się budzi, dzień wspaniały, z woli Ojca niebieskiego.
Dzień dla wszystkich niebywały, pełen przygód dla każdego.
2. Nocne mroki ustępują, wschodzi świt promienny, jasny.
Ranne zorze wszem zwiastują, że nastaje dzień radosny.
3. Ponad lasem słońce wschodzi, ptaki koncert zaczynają,
śpiewem, który wszystkich budzi, nowy dzionek obwieszczają.
4. Nad jeziorem cisza wszędzie, wokół tyle jest światłości.   
Oh, cudowny dzień dziś będzie, pełen światła i radości.
___________________
Potęgowo. Pierwszy dzień wakacji 1978 r. przeżyty z zespołem Latorośle z Nowego (1978.07.01).

Potęgowo w powiecie wejherowskim

02-24 Gdy się budzę o poranku, w moim oknie złote słońce. Już od rana pytam siebie, kto wyzłocił świat bez końca?
Ref:  Kto, Kto, Kto, Kto…
2. Kiedy idę polną drogą, wśród zieleni pól i łąk, podziwiając pytam siebie, kto wymyślił zieleń łąk?
3. Kiedy siedzę nad jeziorem obserwując błękit nieba, mimo woli pytam siebie: kto wymyślił błękit nieba?
4. Jak wspaniały jest Bóg-Stwórca, najwspanialszy malarz świata, co wymyślił i darował kolorowy pejzaż świata. To BÓG, to BÓG, to BÓG, to BÓG,
Rec: To Wszechmogący Bóg i Stwórca wszechświata, nasz Najlepszy Ojciec. Jemu cześć i chwała. Alleluja!  
________________________________
Nadmorski Park Krajobrazowy. Wędrówka z dziecięcym zespołem „Latorośle” z Nowego i pomysł na piosenkę o Wszechmocy Boga Stwórcy, który „darował kolorowy pejzaż świat" (1978.08.02).  W latach późniejszych powstała wersja wideo.

Nadmorski Park Krajobrazowy

02-25 Mój drogi, miej oczy wesołe: Na wiedzy zawiodę cię próg! Pójdź ze mną, pokażę ci szkołę, gdzie uczył i uczy sam Bóg!
Spójrz! Widzisz te niwy złocone? Te łąki rozwonne i gaj? To wszystko przez Boga uczone, na chlebuś dla ludzi i maj!
2. Posłuchaj i ucz się, pacholę, od szarych zagonów i skib! Jak one, bądź ludziom na dolę, na słowo pociechy, na chleb!
Spójrz jeszcze! Tam w górze, nad nami, błękitów przezroczy masz szmat. Spójrz! Słonko wyjrzało chmurkami i biegnie złocone do chat!
3. Patrz! widzisz, jak budzi, jak grzeje, jak słodko się wciska za próg, jak doli, niedoli się śmieje, jak kochać wyuczył je Bóg!
A teraz posłuchaj dąbrowy, jak w jeden kołysze się szum - te głosy, te leśne dąbrowy, to jedność, to zgoda, to tłum!
4. Chodź, dziecię! i spójrz dookoła, od nieba do zrębów tych chat! Chodź! ucz się... otwarta wszerz szkoła, ten Boży, rodzony nasz świat!
Pójdź pracy się uczyć od ziemi, jak słonko ukochaj i grzej, nieś zgodę za echy leśnymi, wierz w jedność, jej pragnij i chciej!
5. Idź dumać u skibnych warkoczy do leśnej ustroni, na smug, - miej serce otwarte i oczy - a resztę wyuczy cię Bóg!
Mój drogi, miej oczy wesołe: Na wiedzy zawiodę cię próg! Pójdź ze mną, pokażę ci szkołę, gdzie uczył i uczy sam Bóg!
________________
Zdunowice. Czy zdumiewa mnie piękno i harmonia stworzony przez Boga świata? Czy potrafię się zachwycać Jego dziełami?. Wiersz: K. Laskowski (z książki „Patrzymy w niebo”), melodia: ks.Piotr T (1978.09.02).

Zdunowice

02-26 Dałeś nam Panie czyste potoki, źródła, jeziora, morza i rzeki.
My z nich robimy niemal śmietniki, zanieczyszczając, brudząc strumyki.
R: Wyzwól nas Ojcze, z naszej głupoty.
oczyść nas z grzechów, z ludzkiej ślepoty.
oświeć umysły tak zaciemnione.
wesprzyj swą łaską dzieci skruszone.
2. Dałeś nam Panie też zdrowe lasy, my zaś tak mało o nie dziś dbamy;
jakiż tam brud, gdy kończą się wczasy. Czemu przyrodę zanieczyszczamy?
3. Dałeś nam Panie czas "pod namioty", na rajdy, zloty, camping, wycieczki;
tam widać ślady ludzkiej głupoty: śmieci, bałagan, różne odpadki.
4. Dałeś nam Panie, uszy wrażliwe, by prawdy, dobra nasłuchiwały.
My zaś lubimy wieści kłamliwe, mowy wulgarne, tłuste kawały
5. Dałeś nam Panie usta wytworne, my nie najlepiej z nich korzystamy;
mówiąc przekleństwa, słowa wulgarne, Stwórcę i Boga tym obrażamy.
6. Dałeś nam Panie, oczy szlachetne, by dobro, piękno obserwowały.
My wybieramy pisma tandetne, a w telewizji nędzne kanały.
_________________
Wdzydzki Park Krajobrazowy. „Eko-piosenka" i zachęta do szacunku wobec przyrody (1979.04.29).

Wdzydzki Park Krajobrazowy

02-27 Chcemy sławić Cię Panie, chcemy wielbić Cię Boże.
Tyś zjednoczył nas wszystkich, nic rozłączyć nie może.
R: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja
2. Pełni życia Bożego i dziecięcej radości, ciągle szukać będziemy tylko Bożej miłości.
3. Trwać w przyjaźni serdecznej z Panem Bogiem pragniemy, Jego dziećmi wiernymi odtąd zawsze będziemy.
4. Wdzięczni Ojcu za Syna Zbawiciela naszego, bądźmy dobrzy szlachetni dla każdego bliźniego.
________________
Kaszubskie jeziora. W poranek majowy z oazową młodzieżą, zwiedzamy Kaszubski Park Krajobrazowy trasą od Chmielna poprzez Zawory, Ręboszewo, Ostrzyce, Gołubie aż do Stężycy - "kółko raduńskie" (1979.05.28).Kaszubskie jeziora

02-28 Szacunkiem otaczamy Kościół, bo on jest domem modlitwy. On naszym jest wieczernikiem, w nim się spotyka lud Boży.
2. Szacunkiem otaczamy krzyże, znaki naszego zbawienia, bo Chrystus na drzewie krzyża dokonał ocalenia.
3. Przez gesty, postawy i znaki cześć oddajemy Bogu, przez rzeźby, obrazy, różańce wiarę swą też wyznajemy.
______________
Łebcz. Wędrówka rodzin oazowych trasą kaszubskich kościółków w powiecie puckim (1979.06.12).

Łebcz w powiecie puckim

02-29 W wygodzkim kościele na Ziemi Kaszubskiej, wyciszyć się można i spotkać Jezusa.
Rozmodlić swą duszę w świątyni przepięknej, doświadczyć na sobie mocy Chrystusa.
R: Za każdą świątynię otwartą dla wiernych, gdzie zawsze wejść można i modlić się szczerze.
Bądź Panie pochwalon wśród wołań pokornych i naucz modlitwy nas wszystkich, o Boże.
2. W wygodzkim kościele, tak miło, spokojnie. Tu można się wsłuchać w głos swego sumienia.
Pan Jezus spogląda na wiernych spokojnie, nikomu nie szczędzi swojego zbawienia.
3. Gdy pragniesz zachować dziś wiarę praojców, bądź blisko Jezusa, wypełniaj przykazania.
A w życiu doczesnym nie szukaj pałaców, lecz dróg prowadzących do portu zbawienia.
_________________
Wygoda koło Kartuz. Piękne chwile spędzone na Adoracji Najświętszego Sakramentu z rodzinami oazowymi (1979.07.31).

Wygoda koło Kartuz

02-30 Jak dobrze, że mogę Cię Panie wielbić radośnie od rana.
Przed Tobą mym Stwórcą i Bogiem padam ja więc na kolana.
R: Śpiewam, śpiewam ci mój Panie.
Śpiewam, śpiewam tak radośnie.
Śpiewam, śpiewam całym sercem.
Śpiewam, śpiewam ci z miłością.
2. Jak dobrze, że mogę Cię Panie miłować z całego serca.
Ty bowiem umiłowałeś nawet grzesznego człowieka.
3. Jak dobrze, że mogę Ci Panie ufać tak bezgranicznie.
Ty pierwszy mi tak zaufałeś i kochasz mnie ustawicznie.
4. Jak dobrze, że mogę Ci Panie służyć ochotnie dzień cały.
Niech wszystko co zrobię mój Boże Uczynię dla większej Twojej chwały.
5. Jak dobrze, że mogę Ci Panie oddać radośnie swe ręce.
Dziękować za wszystko co dajesz, Wyśpiewać Twą chwałę w piosence.
________________
Żukowo. Wspaniałe wakacje z dziecięcym zespołem „Latorośle” z Nowego nad Gdańskim Wybrzeżu i na Kaszubach.
Po kilkunastu latach „Dzwoneczki kaszubskie” w kościele żukowskim  nagrały wersję wideo (1979.08.12).

Żukowo

02-31 Madonno Gietrzwałdzka otwarta na Boga, pokorna Dziewico, Patronko każdego.
Depcząca szatana kłamcę i wroga, wsłuchana w głos Ojca naszego.
R: O piękna Madonno, Warmińska Królowo,
w Lourdes polskim obecna wśród wiernych pątników.
Poprowadź do Syna, na Jego wskaż słowo,
niech zbawi nas nędznych grzeszników.
2. Madonno Gietrzwałdzka, otwarta na Syna, na Słowo Odwieczne, w Twym łonie zrodzone;
i odtąd Jezusa ma każda rodzina, w Nim nasze przewiny zgładzone.
3. Madonno Gietrzwałdzka, otwarta na Ducha od dnia Zwiastowania po Ukrzyżowanie.
Ucz nas Świętego Ducha wciąż słuchać i być otwartymi na Jego natchnienie.
4. Madonno Gietrzwałdzka, otwarta na ludzi, cierpiących, ułomnych, samotnych i biednych;
proś Syna Swojego niech miłość w nas wzbudzi, niech leczy, umacnia zranionych.
______________
Gietrzwałd. Wielki wrześniowy Odpust przeżyty z rodzinami oazowymi z Bydgoszczy i Nowego (1979.09.08).

Gietrzwałd k/Olsztyna

02-32 Ref: Przepraszam Boże, za moje grzechy  
1. Ojcze Najlepszy, Ty znasz mnie najlepiej i wiesz, że jestem słabym i grzesznym człowiekiem.
Tyle razy obrażałem Cię moim nieposłuszeństwem, zdradzałem poprzez niewierność.
2. Za zaniedabane i byle jakie moje modlitwy, za lenistwo w sprawach duchowych i mały szacunek wobec rzeczy świętych.
3. Dobry i łaskawy Panie, wybacz mi słowa puste, brzydkie i kłamliwe. Wybacz bezmyślne rozmowy o bliźnich, a zwłaszcza myśli nieskromne i pyszne.
4. Miłosierny Panie, nie jestem w stanie wyliczyć wszystkich moich grzechów i zaniedbań.
Ulituj się  nade mną niewdzięcznym grzesznikiem, który pokornie błaga o Twoje wielkie miłosierdzie.
5. Za każde zaniedbane dobro, które mogłem uczynić, a nie uczyniłem. Za moją obojętność wobec bliźniego,
zwłaszcza człowieka starego, chorego i będącego w potrzebie.
____________________
Starzyno. Modlitwa i śpiew dzieci w wiejskim, kaszubskim kościele (1980.03.25).

Starzyno w powiecie puckim

02-33 Dobra, bogactwa i majętności, skarby największe i kosztowności.
R: Wszystko przemija, a Bóg jest niezmienny. Nic nie jest trwałe, tylko Bóg wierny.
2. Władza, zaszczyty i zarządzanie, sława, godności i panowanie.
3. Wiedza, ciekawość, ludzkie mądrości, praca i różne umiejętności.
4. Szczęście, fortuna, wielkie marzenie, wszelka pomyślność, zadowolenie.
5. Radość prawdziwa, pokój anielski, zgoda wśród ludzi, uśmiech beztroski.
_______________________
Szymbark. Zwiedzanie z młodzieżą ciekawego skansenu (1980.04.12).

Szymbark w powiecie kartuskim

02-34 Wielewska Kalwaria wśród wzgórz malowniczych, porosłych sosnami i runem zielonym.
O ileż tu ścieżek i miejsc przeuroczych, dających nadzieję sercom rozmodlonym.
R: Wielewska kalwaria - to miejsce modlitwy, dla wszystkich pątników tu przybywających.
wielewska kalwaria - to nadzieja jest, dla grzeszników nadzieją jest.
2. Wśród sosen wysmukłych żywicą pachnących, wyrosły wspaniałe kościółki, kaplice.
W nich wiele rzeźb, figur w kaplicach stojących i objawiających Boże tajemnice.
3. Wędrując dróżkami milczącej Golgoty, wśród śpiewu miłego niejednej ptaszyny,
wyzwalać się trzeba i z ludzkiej głupoty, żałować serdecznie za grzechy, za winy.
4. Na "drodze krzyżowej" nawrócić się trzeba, by kroczyć już odtąd drogami Jezusa.
Przez trudy, ofiary podążać do nieba, mieć udział w zwycięstwie samego Chrystusa.
5. Wielewska Patronko, Matko Pocieszenia, co  uczestniczyłaś w boleści Jezusa,.
Ty, która łaskami złe losy odmieniasz,  poprowadź nas, Matko, drogami Jezusa.
_________________
Wiele. Droga krzyżowa przeżywana z rodzinami z Nowego na Kalwarii wielewskiej (1980.05.02).

Wiele k/Kościerzyny

02-35 Dnia pewnego coś odkryłam wcześnie rano na polanie,
"Ptasi budzik" podziwiałam, czyli ptaków świergotanie.
R:"Ptasi budzik"- coś pięknego, wczesnym rankiem w lesie budzi.
śpiewem sławi Wszechmocnego i ożywia wszystkich ludzi.
2. Rano, gdy się rozwidniało "drozd" rozpoczął swe śpiewanie.
Drugi - "rudzik", gdy świtało zaczął koncert na polanie.
3. Kiedy świt się wyklarował, "kos" rozpoczął swe budzenie,
a "świergotek" mu wtórował, przez radosne swe kwilenie.
4. Po świergotku "kukułeczka" swoim głosem czarowała.
i "bogatka sikoreczka" skoczne trele wyczyniała.
5. Gdy "pierwiosnek" dał się słyszeć słońce wzeszło tuż nad lasem.
Wnet i "zięba" chciała krzyczeć pogwizdując sobie czasem.
6. "Ptasi budzik" dopełniały, śmieszna "wilga" i "szpak" mały,
wdzięcznym śpiewem dzień witały, nucąc Stwórcy hymn wspaniały.  
_____________________
Mirachowo. Wczesny ranek na leśny parking w Kaszubskim Parku Krajobrazowym pod Mirachowem (1980.06.02).

Mirachowo w powiecie kartuskim

02-36 Czuję Twoją bliskość Panie, w leśnej ciszy, w blasku słońca. Podziwiając na polanie: mrówki, żuczki i zaskrońca.
2. Czuję Twoją bliskość Panie, przemierzając pola, łąki, Kiedy słyszę świerszczy granie i jak krążą wielkie bąki.
R: Jesteś dobry, Boże mój, żyjesz w mnie, Ojcze mój.
Jesteś wszędzie, Boże mój i mnie kochasz, Ojcze mój.
3. Czuję Twoją bliskość Panie, spacerując brzegiem morza, kiedy słyszę fal pluskanie i jak milczy pusta plaża.
4. Czuję Twoją bliskość Panie, w kropli rosy na gór szczycie, gdy dostrzegam skalne granie i oddycham wyśmienicie.
5. Czuję Twoją bliskość Panie, w blasku wschodzącego słońca, co od rana śle promienie, tworząc barwny snop bez końca.
6. Czuję Twoją bliskość Panie, po dniu całym, w wieczór błogi, gdy podziwiam żab kumkanie, wypatruję końca drogi.
7. Czuję Twoją bliskość Panie, w mroku nocy, wśród ciemności. Śledząc gwiazdy migotanie, marzę wtedy o wieczności.
_________________________________
Karwia. Modlitwa i medytacja młodzieży oazowej w kościele i w Nadmorskim Parku Krajobrazowym (1980.07.18).
A wideo clip powstał w roku 2005 w Nadmorskim Parku Krajobrazowym w okolicy Karwi.


Karwia w powiecie puckim

02-37 Lato beztroskie, pogodne, zdolne pokrzepić każdego,
Lato jak wietrzyk łagodne, pełne pokoju Bożego.
1. Wczesne, pogodne poranki, przy wtórze ptasich świergotów, jasne promienne jutrzenki mnóstwo motyli i kwiatów.
2. Oto nastały dni ciepłe, długie, pogodne i wietrzne, Chwile czarowne i miłe, psotne, wesołe, słoneczne.
3. Tyle słoneczka od rana, jego ożywczych promieni. Tyle w prezencie od Pana, zdrowej, soczystej zieleni.
4. Słońce promienie rozsiewa, ziemia wydaje swe plony, z dnia na dzień wszystko dojrzewa, widać obfite zagony.
5. Dni to wspaniałe, ciekawe, pośród bogactwa przyrody. Dni wyśnione, radosne, pełne beztroskiej przygody.
6. Ciepłe, urocze wieczory, noce czarowne i parne, to urok letniej więc pory, to dni  zabawne, figlarne.
7. Jak nie dziękować Ci Panie, wielbić Cię sercem gorącym, za każde letnie spotkanie, bo Ty najlepszym jest Ojcem.
__________________
Cetniewo. Wspaniałą przygoda z ministrantami w sierpniowy poranek w Nadmorskim Parku Krajobrazowym (1980.08.05).

Gdynia

02-38 Nad morzem słoneczko zachodzi ogniste, swym blaskiem oświetla i ziemię i morze.
A niebo błękitne, bezchmurne i czyste, przedziwną symfonię wygrywa Ci Boże.
R: Pochwalon bądź Ojcze, wszechmocny, łaskawy,
dla wszystkich przyjazny, życzliwy i prawy.
W swe dłonie ojcowskie, Ty, weź nasze sprawy.
Chcemy ci służyć bez żadnej obawy.
2. Gdy słońce czerwone pochyla się z wolna, nad morską głębiną pokrytą falami.
Wtem tęcza kolorów rozbłyska nad wodą, oświetla horyzont i toń promieniami.
3. Nad morzem wzburzonym wnet robi się ciemno, chłodniutki wiaterek kołysze falami,
powoli wokoło wyczuwa się zimno, nadmorskie powietrze wciąż pachnie rybami.
4. Na niebie już błyszczy księżyc srebrzysty, przepędza skutecznie złowrogie ciemności;
przepięknie rozświetla też brzeg kamienisty i Bogu na chwałę śle swój hymn wdzięczności.
________________
Hel - Nadmorski Park Krajobrazowy. Piosenka wychwalająca Boga-Stwórcę i Jego dzieło - wieczorny zachód
słońca (1980.09.07).

Nadmorski Park Krajobrazowy

02-39 Błogosławiona dobroć człowieka, co z Boga czerpie by innym dać,
to miłość Boża rozlana w sercach, zwycięża zło i grzech.
R: Święta Elżbieto, módl się za nami, by Jezus miłość rozpalił w nas,
by powołanym do swojej służby łaskę wytrwania dał.
2. Byłaś Księżną, byłaś  i matką, bardzo wrażliwą na ludzki los.
Nie obcy był ci krzyż Chrystusowy, który dał ci nasz Pan.
3. Błogosławiona dobroć człowieka, Święta Elżbieto, Tyś wzorem nam.
Tyś elżbietańskiej Rodziny matką, do nieba prowadź nas.
___________________
Gdańsk - kościół św. Elżbiety i piosenka na wychwalająca dobroć Świętej Patronki. (1980.10.02)

Gdańsk. Kościół św. Elżbiety
Wróć do spisu treści